„Pünkösd visszavisz az utolsó vacsora termébe”

Marian Adam Waligóra
Marian Adam Waligóra - © Fotó: ma7.sk
Czestochowa, Csíksomlyó – A Szentlélek által a jó Isten működik bennünk, fogalmazott Marian atya a nekünk adott interjúban.

Marian Adam Waligóra lengyel szerzetes, a czestochowai Jasna Góra-i pálos kolostor házfőnöke lesz az idei csíksomlyói búcsú szónoka. Az atya kiválóan beszél magyarul, így tolmács nélkül mondhatja el szentbeszédét. Lapunknak annyit elárult, hogy Csíksomlyóban a hívő embereket tanúságtételre buzdítja majd.

Pünkösdre készülnek a keresztény emberek. Mi az ünnep jelentősége, hogyan készüljünk rá?

Pünkösd ünnepe mindig ­visszavisz bennünket abba a terembe, ahol az utolsó vacsora történt, mert a Szűz­anya itt várta az apostolokkal együtt a Szentlélek áradását. Visszagondolva erre az eseményre mi is arra várunk, arra készülünk a szívünkben, hogy a jó Isten a Szentlélek erejével erősítsen meg minket, hogy valóban az ő tanúi lehessünk. Hiszen így lettek az apostolok is Krisztus tanúi.

Mit kell értenünk a Szentlélek áradásán?

A Szentlélek által a jó Isten működik bennünk, emberekben, és bizonyos értelemben összekötjük magunkat vele. Azokon az ajándékokon keresztül, melyeket a Szentlélektől kap az ember, érezhetjük a szívünkben az ő működését.

Hogyan illeszkedik a pünkösd a nagy, keresztény ünnepek ­sorába?

Karácsonykor Krisztus születésére emlékezünk, arra hogy a jó Isten emberré lett. Húsvétkor pedig találkozunk Krisztussal, aki feláldozta értünk az életét. Feltámadásával reményt nyújt nekünk, az embereknek, akik ezen a Földön élünk és sokszor szenvedünk, hogy mi is feltámadunk, és az örökkévalóságban vele együtt fogunk élni. A szentlélek áradása pedig, ami húsvét után 50 nappal történik, bátorítást és új erőt ad azok számára, akik földi életükben tanúságot tesznek Krisztusról. Az első apostolok, akik pünkösdkor megkapták a Szentlélek erejét, új emberré váltak. Krisztus tanúi lettek, de nem saját erejükből, hanem a jó Isten segítségével, amit a Szentlélek áradása által kaptak.

Mi az üzenete a csíksomlyói búcsúnak?

A csíksomlyói búcsú számomra nagy ünnep, pünkösd ünnepe, amit együtt ünneplünk a Szűzanyával.”

A Szűzanyával, aki együtt volt az apostolokkal az utolsó vacsora termében, és velük együtt imádkozott, és várta a szentlélek áradását. Tehát a szűzanya mellettünk van, és segít abban, hogy valóban tanúi lehessünk Krisztusnak. Értünk és velünk imádkozik, de életének példájával segít is rajtunk, hogy jól használjuk föl azt, amit az Istentől kapunk.

Ilyenkor sokan indulnak zarándokútra. Mit ad a zarándoknak a hosszú vándorút?

A zarándoklat a hívők számára mindig kihívást jelent, ugyanakkor lelki megerősödést is. A hosszú út alatt Krisztushoz fordulnak, és nála keresnek új erőt az életükhöz. Ez mindig fontos pillanat az életükben, hiszen hátrahagyják a mindennapi gondokat, és Istennel telik meg a szívük. Ilyenkor több időt szánnak arra, hogy vele legyenek. A zarándoklatban az is fontos, hogy a zarándoklat alatt közösségben vagyunk, hívő emberek közösségében, ami szintén új erőt és lendületet ad számunkra. Mindegy, hogy gyalog, busszal vagy vonattal tesszük meg az utat, mindenképpen erőt ad mindennapi életünkhöz.

Az ünnepi szentmisén mondott beszédének mi lesz a legfontosabb üzenete?

Erről még nem beszélhetek, mert szeretném, ha mindenki várná az ünnepet, és várná a beszédet. De a lényege mindenképpen a keresztény életünket érintő buzdítás lesz. A hívő embereket tanúságtételre buzdítom, ami a nem hívő, vagy a hitben gyengébb emberek számára is erőt tud adni.

Hegyi Erika


Zarándokok a csíksomlyói búcsún tartott szentmisén a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben 2016. május 14-én
A Gyergyóalfalui Keresztaljával Csíksomlyóra zarándokolni életem egyik legszebb, legmeghatározóbb élménye. Sok áldást és kegyelmet kaptam ezen az úton: az elfogadás, a saját fizikai és lelki határaim megismerésének, emberi gyengeségeim felismerésének kegyelmét, hitem megerősítésének, a keresztény fi...