Problémák a Tigáz számlázásával, ügyfélszolgálatával

Miskolc, Kistokaj, Hajdúszoboszló – A Tigáz ügyfelei, nem tudván még elérni sem a céget, lapunkhoz fordulnak tanácsért.

Több olvasónknak is a regionális gázszolgáltatóval gyűlt meg a baja a napokban – annyira, hogy panaszuk megválaszolatlan maradván szerkesztőségünkhöz fordultak. Kovács Margit Kistokajból azt fogadta nehezen – és bizonyára nincs ezzel egyedül -, hogy a frissen megkapott Tigáz-levélben a kompenzáció tekintetében nem azt a szorzószámot látja viszont, amire számított. Hanem egy számára kedvezőtlenebbet. „Minek kellett beadni a papírt, hogy mennyi a nyugdíjunk?” – kérdezi, utalva a kompenzációs kérelmet kísérő bevallásra, ami alapján kikövetkeztethető volt a kategória, amibe jövedelme folytán ő maga is esik.

Arra azonban nem a fenti, vélelmezett méltánytalanság miatt kényszerült, hogy az Észak-Magyarország ügyeleti telefonját hívja. Hanem mert erőfeszítései, hogy a szolgáltató céggel tisztázza a problémát, sikertelenek maradtak. Hiába próbált a megadott számokon telefonálni, azt senki nem vette fel… Más kérdés, hogy kistokaji olvasónk később újra jelentkezett, mivel elérte a Tigáz ügyfélszolgálatát. Csakhogy nem más magyarázattal szolgáltak a szorzószámok eltérésére, mint hogy „amit a Kincstár megadott, az bruttósított szám” volt…

Hatra, hogy ötre?

Minderről a Tigáz Zrt.-től szerettünk volna részletesen informálódni, közben érkezett egy másik, miskolci olvasónk panasza, aki amiatt méltatlankodott, hogy nemhogy telefonon, de a cég itteni ügyfélszolgálatán, személyesen sem tudja ügyét intézni (neki indokolatlanul magas átalányt számoltak be a mostani számlán). Mint beszámolt róla, „hajnali hatra kellene odamenni, hogy az ember délután ötre sorszámot kapjon”, amit kevesen tudnak vállalni.

A Tigáz válasza:
Az olvasói panaszokon alapuló fenti cikkünk témájával kapcsolatban a hét elején tájékoztatást kértünk a Tigáztól. A hajdúszoboszlói központú cég részéről ez a válasz csütörtök délután futott be, írásban, a Külkapcsolatok és Kommunikáció nevű részlegtől – ismereteink szerint a válasz (egyértelműen fel nem tüntetett) forrása Kiss Béla gázdíjszámlázási és kintlévőség-kezelési vezető:

„Engedjék meg, hogy a ‘Problémák a Tigáz számlázásával’ című cikkben közölt téves információkat és állításokat helyesbítsem. Ügyfélszolgálatunk Kovács Margit nevű kedves ügyfelünk minden észrevételét rögzítette, és arra természetesen a megfelelő módon vissza is jelzett. A januári számla reklamációját az előírásoknak megfelelően egyidejű értesítés mellett a számlával együtt társaságunk a részére megkülde. A szociális támogatásra vonatkozó mindenkor érvényes rendelet alapján a támogatás összegét a szolgáltató az áfa-törvény szerint köteles megosztani adóalapra és áfára. Társaságunk minden ügyfelünk esetében a számlában feltünteti a nettó értéket, ehhez adódik hozzá a 20%-os adó, és a két összeg együtt adja ki a támogatás bruttó összegét – ügyfelünk esetében sem volt ez másként. A cikkben megjelent magyarázat, melyet munkatársunk 2007. március 5-én adott a panasszal élő ügyfelünknek, helytálló és jogos volt. A kibocsátott számla minden esetben tartalmazza a támogatás kategóriáját, valamint annak fajlagos összegét, és a Magyar Államkincstár határozatának számát.

A cikk következő részében egy ügyfelünk név nélkül panaszolja, hogy magas átalány-számlát kapott. Szeretnénk ezúton is felhívni figyelmét, hogy számtalan fogyasztói, valamint az újságírók számára is megküldött tájékoztatóban kifejtettük: a Tigáz nem végez átalányszámlázást. Társaságunk 2007. februárjától tért át az éves leolvasásra, melynek keretében ügyfeleink választhattak az éves kiegyenlített részszámlázás vagy a diktáláson alapuló elszámolás között. Azon ügyfeleinkkel, akik az előbbi módszert választották, előzetesen közöltük az átállástól az első leolvasásig tartó időszakra számlázandó havi gázmennyiséget. Ezt a mennyiséget az előző év hasonló időszakának fogyasztása alapján állapítottuk meg. Ügyfeleink tehát ebben az esetben mindig korrekt, minden részletre kiterjedő tájékoztatást kapnak előzetesen. Azon ügyfeleink, akik a diktáláson alapuló elszámolást választják, maguk diktálhatják be minden hónapban az óraállásukat – s ekkor az aktuális fogyasztás alapján állítjuk ki részükre a számlát –, és csak abban az esetben kapnak becsült adatokon alapuló számlát, ha ezt elmulasztják megtenni.

A Tigáz Zrt. mindent megtesz annak érdekében, hogy ügyfelei a saját fogyasztási szokásaiknak megfelelő számlázási módot válasszanak.”