Prima-jelöltek: Magyar Oktatás és Köznevelés

Akt.:
Prima-jelöltek: Magyar Oktatás és Köznevelés
Prima-jelöltek: Magyar Oktatás és Köznevelés
Miskolc – Az idén is lesz Prima Díj a Vállalkozók Országos Szövetsége megyei szervezete jóvoltából.

Három kategóriában nevezett meg jelölteket az elnökség: most a Magyar Oktatás és Köznevelés kategória jelöltjeit mutatjuk be röviden.

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

1948-ban nyílt meg az első kisegítő iskola a városban. 1968-ban kezdte meg működését a város első – Magyarországon második – közép­súlyosokat befogadó óvodája. 1992-ben létrejött egy önálló iskola az autista tanulók ellátására. 1998-ban nyílt meg a Kórházi Tagozat, mely a megyei kórház egyik épületében kapott helyet és tartós kórházi kezelés alatt álló, középsúlyos értelmi fogyatékos tanulókat látott el. 2007 óta a jelenlegi néven és formában 5 egységben folyik 352 gyermek oktatása, nevelése 143 szakemberrel. Itt biztosítani tudják az enyhe fokban súlyos, középsúlyos és az ehhez társuló hallási, látási és mozgásfogyatékos, illetve az autista és súlyos-halmozottan fogyatékos gyerekek szegregált nevelését-oktatását. A gyermekek nem „megőrzés” céljából tartózkodnak itt, hanem valódi, előremutató gyógy­pedagógiai fejlesztést kapnak, minden gyermek saját fogyatékosság-specifikumához és egyéni képességeihez igazítva. Nagy hangsúlyt kap a nevelésközpontúság elve, a hátrányok kompenzálása, az esélyegyenlőség kiteljesítése.

2005 szeptembere óta az intézmény szolgáltatási rendszere az utazó gyógypedagógiai szolgálatra épül: ez szakszerű segítséget nyújt a többségi intézményeknek az integrált sajátos nevelési igényű gyermekeik speciális gyógypedagógiai fejlesztésében. Minden évben megrendezésre kerül a Tüskevár-túra, a Megyei Kulturális Fesztivál, a Megyei Atlétikai Verseny. A gyerekek részt vesznek a Koncz Dezső és a Komplex Tanulmányi Versenyen. Rajzversenyeken rendszeresen szerepelnek kimagasló eredményekkel, részt vesznek vers- és prózamondó, illetve ügyességi versenyeken, és focistáik is sok sikert arattak már.

Chavvakula Lourduraju

„1979. június 18-án láttam meg a napvilágot a dél-indiai Rayavaram faluban. Szüleim nagy szeretetben, katolikus keresztény hittel és mélyen vallásos lelkülettel neveltek, hozzásegítettek a tanuláshoz. Fiatalon, 16 évesen beléptem a Verbita Missziós rendbe. Rendi elöljáróim javaslatára kispapként érkeztem Magyarországra 2005-ben, itt a Sapientia Hittudományi Főiskolán folytattam tanulmányaimat.

2013-ban a Magyar Verbita Rendtartomány JPIC koor­dinátornak nevezett ki a Köröm-Girincs plébániára. A JPIC az „Igazságosság, Béke és a Teremtés Megőrzése” pasztoráció a verbita rend missziós tevékenységének egyik legfőbb formája, benne a cigány pasztorációval, mely a cigányság identitásának, önbecsülésének erősítését, felemelkedését szolgálja.

Mi, verbita szerzetesek közreműködünk az intézményes hitoktatásban is. Jómagam a Girincs községben működő Maria Immaculata Katolikus Óvodában, valamint Kiscsécs község óvodájában végzem a hitoktatást. A gyermekekkel történő szeretetteljes foglalkozás a családokat is megerősíti. Jelenleg mintegy 80 gyermekkel foglalkozunk Köröm-Girincs és Kiscsécs községekben 27 felnőtt önkéntes segítő bevonásával, ez megerősíti és közösséggé formálja a cigány és nem cigány felnőtteket. Jelenleg Köröm és Girincs községekben egyházi fenntartású tanodák is működnek. Itt kiemelt figyelmet fordítunk a nevelésre, a munka megszerettetésére. Személyiségfejlesztő és önismereti tanfolyamot szerveztünk a parókián egy missziós munkába aktívan bekapcsolódó pszichiáter doktornő és lelki gondozó segítségével. Kertművelési programot is elkezdtünk: a részt vevő családok egyre inkább meg tudják termelni a számukra szükséges zöldségféléket és gyümölcsöket.”

Dr. Szakos Erzsébet

„1957-ben születtem Miskolcon: ötödik osztályban már eldöntöttem, hogy gyermekgyógyász leszek. Általános orvosi diplomát 1982-ben kaptam, kis kitérő után a GYEK orvosa lettem. Szakvizsga után a bőrgyógyászatot választottam, országos fórumon is bőrgyógyászati témájú munkát mutattam be először. A konferencia meghatározó volt a későbbi szakmai, tudományos fejlődésemben: Husz Sándor professzor előadásának hatására elhatároztam, hogy hasonló vizsgálatokat végzek gyermekeknél. A bakteriális bőrfertőzések kutatását még az informatika korszaka előtt végeztem: 7200 betegkartont olvastam át az ügyeletek csendes éjszakai órái alatt – két kisgyermek mellett ezt a munkatempót csak a férjem segítségével tehettem meg.

Az atopiás dermatitis témakörben összegyűlt anyag elég jelentős volt a tudományos fokozat megszerzéséhez. Az adatgyűjtés, az adatok összegzése, a közlemények megírása, az egyetemi doktori eljárás a napi kórházi és otthoni munkám mellett 6 évbe telt. Aztán újra felmerült, hogy megcsináljam-e a gyermek gasztroenterológiai szakvizsgát negyediknek – mint utóbb kiderült, erre később nagy szükségem is lett munkámban.

2012 júliusától a Csecsemő és Gyermekosztály részlegvezetőjeként a korábban is folytatott oktatási tevékenységemet kibővíthettem a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karán kinevezett főiskolai docensként tantermi oktatással is: védőnő-, gyógytornász- és képalkotódiagnosztika-hallgatókat oktatok. Időközben összegyűlt a gyulladásos bélbetegségben szenvedő gyermekekről az a speciális klinikai és immunlaboratóriumi anyag, ami méltó a feldolgozásra és publikálásra. Terveim, témáim tehát továbbra is vannak. A kevés szabadidőmet lehetőleg családommal, barátaimmal, fotózással, úszással, zenehallgatással, kirándulással, olvasással töltöm.”

ÉM