Polgármesteri és várúri párhuzamok

Polgármesteri és várúri párhuzamok
Monok – Kastélynapot tartottak Kossuth földjén, érdekes gondolatokat fogalmazott meg a polgármester.   Polgármesteri és várúri párhuzamok 2 2007.08.29 monok-tortenete – sfl

Középkori forgatag, korhû jelmezek, villant a kard a lovagok kezében, boszorkányt zárt kalodába a hóhér, várúr és úrasszony fogadta a vendégeket, többek között Sója Szabolcsot a B.-A.-Z. Megyei Közgyûlés alelnökét. Az ország szinte teljes területérõl érkeztek mutatványosok a dél-zempléni településre szombaton, kézmûvesek, vásárosok és persze érdeklõdõk zsivajától volt hangos az Andrássy-kastély parkja. Szepessy Zsolt polgármester a kastély uraként járult a diktafon elé és nem csak a szó átvitt értelmében, lévén tulajdonosa az épületnek, kiötlõje az évenként ismétlõdõ, immár hagyományosnak tekinthetõ vigadalomnak. – Nem titkolt célunk az idegenforgalom fellendítése amellett, hogy szórakozási lehetõséget biztosítunk a község lakosságának – kezdi a beszélgetést a polgármester. – Nem könnyû olyan programot összeállítani, amivel egyfajta különlegességet mutathatunk fel, kirukkolva az átlag falunapi, egysémás, gulyásos rendezvények közül. A turizmus kialakítása megkívánja az eredeti, mindig megújuló attrakciókat – mondta Szepessy Zsolt.

Megkötött kezek

Ha szerepkörnek lehet nevezni a polgármesteri elfoglaltságot, különösebb átélés nem szükségeltetik hozzá (vagy nagyon is), ám óhatatlanul jön a blõdnek szánt kérdés, ha egy csoda folytán a várúri, vagy a polgármesteri szék között kellene választani, melyikhez nyúlna Szepessy Zsolt? – Egykor ezek a kastélyok irányítási központok voltak, ahonnan a gazdaságot, a közigazgatást vezényelték. Az épület múltjából erõt tudok meríteni ahhoz, hogy a települést megfelelõ szinten vezessem, mindenképpen fejleszteni szeretnék. A kastély nélkül nem lehettem volna polgármester, a lakosság bizalmát viszonozni illik és ennek egy apró része az, hogy a mostani programunk egy fillérjébe sem került az önkormányzatnak. Polgármester vagy várúr? Ha a volt polgármester nem hoz olyan helyzetbe, hogy meg kell védenem magam, eszem ágába nem jutott volna a településvezetõi szék. Szívesebben kacérkodnék a várúrsággal, több joguk volt. Az a baj a mai világban, hogy a jogszabályokkal nagyon meg van kötve a polgármester keze, nem tudja hatékonyan képviselni települését, sok megalkuvást kell elviselni. Egy várúr elég karakán személyiség lehetett a múltban, õ csak a királynak tartozott számadással, és ott is csak a vérével. Jóval tisztább és becsületesebb kor volt, talán szívesebben élnék akkor, mert az adott szónak volt ereje – fogalmazott a polgármester.


Rövid vallástörténet
Monok már messzirol vonzza az utazó tekintetét a település közepén, dombteton emelt római katolikus templom lapos fedésu homlokzati tornyával. A római katolicizmus és a templom története az Árpádokig nyúlik vissza. Amikor Luther Márton nyomában megjelentek a reformáció elso terjesztoi a Monokhoz közeli településeken az abaúji, zempléni vidék is az isten igéjét anyanyelven hirdeto reformáció mellé állt. Reformációt azonban ellenreformáció követett, az 1705. évi szécsényi országgyulés hozta meg a vallás szabad gyakorlását az országban, templomot építettek a római katolikusok mellett az evangélikusok és reformátusok is. Ma több vallás liturgiája szerint szárnyal fel a hívek éneke a falu templomaiból, a bölcs belátás és megbékélés jegyében.

 

SfL