Pedagógusnapi elismerések

Budapest – A Pedagógus Nap alkalmából Hiller István a pedagógusok munkájának elismeréseként, a pedagógus hivatás megbecsülése jeléül kitüntetéseket adott át a kiemelkedő munkát végző pedagógusoknak, közöttük megyénkbeli nevelőknek is.

Idén először adta át a miniszter a Teleki Blankáról elnevezett „Az esélyt teremtő pedagógus” díjat. Ünnepi beszédében Hiller István megköszönte a magyar pedagógus társadalom munkáját, szakértelmét és odaadását. Hangsúlyozta, hogy 2008. június 2-án mérföldkőhöz érkezett a magyar közoktatás, hiszen a Parlament törvénymódosításával elindult az elmúlt évtized legátfogóbb programja, az „Új Tudás – Műveltség Mindenkinek.”

Az oktatási és kulturális miniszter szerint szükség van ezekre a változásokra, hogy ezt követően a „szakmai nyugalom” időszaka jöjjön el. A miniszter beszédében kiemelte: széles körű szakmai, civil és politikai egyeztetés előzte meg a törvény elfogadását, és konszenzus alakult ki a legfontosabb programelemeket illetően.

Az ünnepség a Pedagógus Napi Kitüntetések átadásával folytatódott.

Hiller István Eötvös József-díjat adományozott azoknak a pedagógusoknak, akik életpályájukkal kifejezték elkötelezettségüket a pedagógus élethivatás mellett. Az 1999 óta kiosztott Eötvös József-díj bruttó 1.500.000 forint pénzjutalommal, egy szoborral és elismerő oklevéllel méltatja a díjazott pedagógusokat.

Dr. Hiller István EÖTVÖS JÓZSEF-DÍJAT adományozott:

BÁLVÁNYOSI HUBÁNAK
az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar főiskolai tanárának,

DR. FONYÓ ATTILÁNAK
a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézete professzor emeritusának,

HOLTSÁGNÉ CSIPÁN ÁGNESNEK
a XII. kerületi Kós Károly Ének-zene Emeltszintű Általános Iskola igazgatójának,

MIHÁLYFALVI LÁSZLÓNAK
a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium címzetes, örökös igazgatójának,

SZALAY JÓZSEFNÉNAK
a XIV. kerületi Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola igazgatójának

Az oktatási és kulturális miniszter a kiemelkedő kollégiumi pedagógiai munka elismeréseként Tessedik Sámuel-díjat adományozott. Az először 1999-ben kiosztott Tessedik Sámuel-díjban részesülő pedagógusok bruttó 300.000 forintos pénzjutalmat, plakettet és elismerő okiratot kaptak.

Dr. Hiller István TESSEDIK SÁMUEL-DÍJAT adományozott:

BALOGH MÁRIÁNAK
a II. kerületi Káldor Miklós Kollégium nevelőtanárának,

DR. ENDRŐDINÉ HEGEDŰS ÁGOTÁNAK
a ceglédi Dózsa György Kollégium igazgatójának,

GÁSPÁR LÁSZLÓNAK
a balatonboglári Boglári Kollégium igazgatójának,

HEGEDŰS BÉLÁNÉNAK
a pécsi Hajnóczy József Kollégium igazgató-helyettesének,

DR. SZOBOSZLAY SÁNDORNAK
a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezet-tudományi Kar egyetemi docensének, kollégiumi nevelőtanárnak

Az oktatási és kulturális miniszter azoknak a pedagógusoknak, akik nevelő-oktató, fejlesztő munkájuk során kiemelkedő eredményességgel, odaadással tevékenykedtek a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, szociális, egészségügyi okok miatt különleges gondoskodást igénylő gyermekek, tanulók segítésében, Teleki Blanka-díjat adományozott.

Az „esélyt teremtő pedagógusnak” járó díjat Hiller István miniszter idén alapította az Új Tudás program keretében. A kitüntetett pedagógusok bruttó 300.000 forintos pénzjutalomban részesülnek, s elismerő oklevelet, illetve plakettet vehettek át.

Dr. Hiller István TELEKI BLANKA-DÍJAT „AZ ESÉLYT TEREMTŐ PEDAGÓGUSNAK” adományozott:

BAGDI ERZSÉBETNEK
a hencidai Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda igazgatójának,

BAKÓNÉ ARADI ÉVÁNAK
a siklósi Táncsics Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola igazgatójának,

BALOGH JUDIT JÚLIÁNAK
a Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgató-helyettesének, az autista tagozat vezetőjének,

BÁKAI TIBORNÉNAK
a tiszavasvári Kerek-perec Óvoda tagóvoda-vezetőjének, egészségfejlesztő mentálhigiénikusnak,

BÁDER IMRÉNÉNEK
a csepeli Karácsony Sándor Általános Iskola tanítójának,

BERECZ ÁRPÁDNÉNAK
a XVII. Kerületi Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola intézményvezetőjének,

BIHARI PÉTERNEK
a XIX. Kerületi Berzsenyi Dániel Általános Iskola igazgatójának,

BIHARINÉ HOMOLYA ZSUZSANNÁNAK
az ózdi Apáczai Csere János Általános Iskola és Óvoda tanárának,

BODNÁR ILONÁNAK
a VI. kerületi Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium tanárának,

BOROS GÁBOR
nyírbátori nyugalmazott tanárnak,

BRAMHI ILONÁNAK
a szolnoki Városi Kollégium igazgató-helyettesének,

BURZDA EMILNÉNEK
a fóti Fáv András Általános Iskola tanárának,

DR. CSILLEI BÉLÁNAK
a szolnoki Dr. Hegedűs T. András Szakiskola igazgatójának,

CSIRKE JÓZSEFNEK
a szolnoki Városi Kollégium nevelőtanárának,

DANÓCZI LEVENTÉNEK
a nagykőrösi Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tagintézmény-vezetőjének,

DOBOSYNÉ KRAJCSIK ERZSÉBETNEK
az ózdi Bem Úti Általános Iskola és Óvoda tanítójának,

DULJÁNSZKI JUDITNAK
a mátyásdombi ÁMK Általános Iskolája tanárának,

EISENBECH ISTVÁNNAK
a veszprémi Dózsa György Általános Iskola igazgatójának,

ENYEDI ESZTERNEK
a bagamér-kokadi Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanítójának,

ERDŐS IMRÉNÉNEK
a hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda és Általános Iskola intézményvezetőjének,

FAZEKAS GYÖRGYNÉNEK
a baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógusának,

FILA JÓZSEFNÉNAK
a IX. kerületi Szabóky Adolf Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola igazgatójának,

FOGARAS CSABÁNÉNAK
a pécsi Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium kollégiumi nevelőjének, gyógypedagógusnak

GACSÁLYI LÁSZLÓNÉNAK
a szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola tanárának,

GALLÓ KATALINNAK
a békéscsabai Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda igazgatójának,

GÁBOR DEZSŐNEK
a Farkaslyuki Általános Iskola tagozatvezetőjének,

GICZY BÉLÁNAK
a IV. kerületi Langlet Valdemár Általános és Felnőttképző Iskola igazgatójának,

GYŰRŰSY ATTILÁNÉNAK
a veszprémi Ringató Körzeti Óvoda vezetőjének,

HEPP JÓZSEFNEK
a pétfürdői Horváth István Általános Iskola igazgatójának,

HOPPÁL MARIANNÁNAK
az Érdi Tanácsadó pedagógusának,

HORVÁTH OTTÓNÉNAK
a miskolci Városi Pedagógiai Intézet szakmai igazgatójának,

HORVÁTH LÁSZLÓNÉNAK
a XXIII. kerületi Fekete István Általános Iskola igazgatójának,

HORVÁTHNÉ KOVÁCS ÉVÁNAK
a Fővárosi Önkormányzat Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája igazgatójának,

HUDOBA GYULÁNÉNAK
a bajnai gr. Széchenyi István Kistérségi Közös Fenntartású Általános Iskola tagintézménye tanítójának,

JEZERNICZKY MÁRTÁNAK
a ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ tanárának,

JOBBÁGY MIKLÓSNÉNAK
a százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tanárának, gyermek- és ifjúságvédelmi felelősnek,

KARÁSZI CSILLÁNAK
a nyírpilisi Általános Iskola és Óvoda tanítójának, fejlesztő pedagógusának,

KARCSAI IMRÉNÉNEK
az egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon tanárának,

KASZÁS ZOLTÁNNAK
a XVI. kerületi Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola igazgatójának,

KÁLNAY ADÉLNAK
a dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola tanítójának, ifjúságvédelmi felelősnek,

DR. KISS GÉZÁNÉNAK
a XII. kerületi Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon igazgató-helyettesének,

KOHLMAYER MÁRTÁNAK
a ceglédberceli Napsugár Óvoda vezetőjének,

KOHN GÁBORNAK
a Scheiber Sándor Általános Iskola és Gimnázium igazgatójának,

KÓKAI KATALINNAK
a X. kerületi Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola gyakorlati oktatásvezetőjének,

KOVÁCS JÁNOSNÉNAK
a nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola Speciális Szakiskola, Gyermekotthon, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógusának,

KOVÁCSNÉ PRÁGAI ILONÁNAK
az abonyi Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola tanítójának, gyermekvédelmi megbízottnak,

KOZEL TIBORNÉNAK
a pesterzsébeti Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Logopédiai Intézet napközi munkaközösség vezetőjének,

KÖNNYŰ ISTVÁNNÉNAK
a XIX. kerületi Móra Ferenc Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény gyógypedagógusának,

KULCSÁR SÁNDORNÉNAK
a Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda igazgatójának,

KURJÁK JÁNOSNÉNAK
a pécsi Keleti Városrészi Óvoda vezetőjének,

LAKÉZINÉ SZALÓK ILDIKÓNAK
a XIV. kerületi József Attila Általános Iskola tanárának,

LÁZÁR GELLÉRTNÉNEK
a nagykörű Cseresznyevirág Napköziotthonos Óvoda Tagintézmény óvodapedagógusának,

LÉVAI JÁNOSNÉNAK
a csongrádi Dohánysori „Kippkopp” Óvoda tagóvoda-vezetőjének,

LÉVAI KÁROLYNÉNAK
a várpalotai Képesség- és Tehetségfejlesztő Magániskola kollégiumvezetőjének,

L. RITÓK NÓRÁNAK
a berettyóújfalui „Igazgyöngy” Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító igazgatójának,

LŐRINCZ LÁSZLÓNAK
a körmendi Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tanárának,

MAROSVÁRI LAJOSNÉNAK
a hajósi Gyermekvédelmi Központ Haynald Gyermekotthona nevelőjének, lakásotthon-vezetőnek

MATÓKNÉ MISÓCZKI MÁRIÁNAK
a szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának,

MÁTÉNÉ PIROS VIOLÁNAK
a soroksári Török Flóris Általános Iskola tanítójának,

MÁTRAI MÁRIA MÁRTÁNAK
a Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társaság Egységes Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógusának, fejlesztő-terapeutának,

MÁTYÁSI SÁNDORNAK
a martonvásári Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthon gyógypedagógusának,

MELÓ JÁNOSNÉNAK
a Csongrádi Kistérségi Egyesített Alapfokú Oktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógus-tiflopedagógus, kora fejlesztőnek,

MÉSZÁROSNÉ FODOR ÉVÁNAK
a Kerecsend-Demjén-Egerszalók-Egerszólát Napközi-otthonos Óvoda óvodavezető-helyettesének,

DR. MIHÁLY OTTÓNAK
a Miskolci Egyetem Neveléstudományi Tanszéke vezetőjének,

MOLNÁRNÉ DÓCZI MÁRIÁNAK
a dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola igazgatójának,

NAGY JÓZSEFNEK
a balmazújvárosi Központi és Petőfi Sándor Kistérségi Általános Iskola és Kollégium kollégiumi tanácsosának,

NAGY LEVENTÉNEK
a szolnoki Egészségügyi és Szociális Szakiskola és Szakközépiskola és Alternatív Gimnázium igazgatójának,

NAGY SÁNDORNÉNAK
a Ráckevei Szivárvány Óvoda vezetőjének,

NEMES ANDRÁSNAK
a nyíregyházi Sipkay Barna Oktatásszervező Kft. Igazgatójának,

NÉMETH FERENCNÉNEK
az oroszlányi Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája igazgató-helyettesének,

NÉMETHINÉ BÁNSZKY KATALINNAK
a XII. kerületi Fekete István Általános Iskola és és Előkészítő Szakiskola gyógypedagógusának,

ŐSZ GYÖRGYNEK
az Ácsi Jókai Mór Általános Iskola tanárának,

PARÓCZAI CSABÁNAK
a salgótarjáni Cogito Általános Művelődési Központ igazgatójának,

PÁLFALVI ILONÁNAK
a csepeli Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium tanárának, ifjúságvédelmi felelősnek,

PÁLNOKNÉ POZSONYI MÁRTÁNAK
a tiszaújvárosi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény igazgatójának,

PÓCSIK JÓZSEFNEK
a várpalotai Bartos Sándor Óvoda Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola igazgatójának,

PORPÁCZY ETELKÁNAK
a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium gyermek- és ifjúságvédelmi felelősének,

ROZIPÁL GYÖRGYNEK
a kisvárdai II. Rákóczi Ferenc Szakközép- és Szakiskola igazgatójának,

RUTTKAY LEVENTÉNÉNEK
a VIII. kerületi Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola gyógypedagógusának,

DR. SASVÁRINÉ TAMÁS TERÉZIÁNAK
a nyíregyházi Kertvárosi Általános Iskola igazgató-helyettesének,

STOCKER TIBORNÉNAK
a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete intézményegység vezetőjének,

SVÉDA ISTVÁNNAK
az ópályi Jókai Mór Általános Művelődési Központ igazgatójának,

SZÁNTÓ TIBORNÉNAK
a Csepeli Önkormányzat Erdei Óvodák Repkény utcai Tagóvodája vezetőjének,

SZILÁGYI JÁNOSNÉNAK
a IX. kerületi Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium tanárának,

SZIN JÁNOSNÉNAK
a Hunyadi János Orosházi Egységes Módszertani I intézmény tanárának,

SZOBOSZLAINÉ MILE ANIKÓNAK
a székesfehérvári Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény intézményegység-vezetőjének,

SZŐKE SÁNDORNÉNAK
a Mezőgyáni Általános Iskola és Könyvtár tanítójának, gyermek- és ifjúságvédelmi felelősnek,

SZŰSZ JÁNOSNAK
a söjtöri Deák Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda igazgató-helyettesének,

TÓTH ERNŐNÉNEK
a nyíregyházi Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola igazgató-helyettesének,

TÓTH PIROSKÁNAK
a XIV. kerületi Építőipari és Díszítőművészeti Szakképző Iskola tanárának,

TRENCSÉNYINÉ BUZÁS KLÁRÁNAK
a gyöngyösi Egressy Béni Általános Iskola tanárának,

TÜRKE BEÁTÁNAK
a Gólyafészek Otthon, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei karcagi Fogyatékosok Otthona fejlesztő pedagógusának,

URBÁNNÉ VAJDA KATALINNAK
a gyáli Városi Általános Iskola gyógypedagógusának,

VASS JÁNOSNÉNAK
a mezőtúri Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tanárának,

VINCZE ERZSÉBETNEK
a pesterzsébeti Zrínyi Miklós Általános Iskola tanárának,

VÖRÖS ISTVÁNNAK
a Tárkány-Ete Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda tanítójának

VULAVITY KATALINNAK
a VIII. kerületi Jókai Mór Általános Iskola tanítójának,

WAGNERNÉ SZABÓ ERZSÉBETNEK
a XV. kerületi Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda gyermekvédelmi felelősének,

WAWRA JÁNOSNAK
a pécsi Budai Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának,

WELLISCH KATALINNAK
a pécsi Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanárának.