Péchy-napok Tiborszálláson 2007-ben

Tiborszállás – A tanárok és a diákok is egyaránt úgy érzik, ma már rangot jelent „ péchys diáknak” lenni. Az idén egyik diákjuk flevételt nyert az ÉVISZ-be.

A magyar-román határ közelében, a Kraszna folyó jobb partján található egy kis település, Tiborszállás. Az ország másik felében talán nem is hallottak róla, megyénkben azonban egyre több alkalommal hallatják szavukat.

A település iskolája 1998-ban – a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kezdeményezésére – vette fel a neves vízimérnök, Péchy László nevét.

Péchy Lászlóról tudni kell, hogy ő volt az Ecsedi-láp Lecsapoló és Szamos Balparti Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat igazgató-főmérnöke 1895 és 1932 között. Nevéhez fűződik a térség vízrendezése, a láplecsapolás és a nagyecsedi szivattyútelep építése, mely ma ipartörténeti műemlék. Az iskola tanulói megismerték életét, munkásságát.

A víz világnapján

Évente, a víz világnapjához kapcsolódóan Péchy-napokat rendeznek az iskolában. Ez alkalommal vetélkedőkre, rajzkiállításra, sportrendezvényekre került sor. Minden alkalommal megemlékeznek névadójukról is.

Meghívják a szomszéd települések tanulóit, tanárait is. Idén a Nyírmeggyesi iskola tanulói és tanárai vetélkedtek a péchys diákokkal és tanárokkal.

A település önkormányzata és az iskola vezetése sokat tett azért, hogy ma 139-en tanulnak itt. Ebből 92-en helybeliek, 47-en pedig a környező településekről járnak be. Mikrobuszt vásárolt az önkormányzat a vidéki tanulók szállítására. Hogy mi vonzotta ide a gyerekeket? Az a magas szintű oktatás, a gyermekközpontú nevelés, ami az iskolában folyik a jól képzett, elhivatott pedagógusok részéről. Az elmúlt, kilenc év alatt az iskolában dinamikus fejlődés tapasztalható – mondta lapunknak Elek Andrásné, a Fetikövízig ügyintézője, a rendezvény egyik szervezője.

A vízügyisek segítsége

A Fetikövízig minden évben számítógépekkel segíti az iskolai oktatást. A számítógéppark mellé az önkormányzat segítségével 3 interaktív oktatótáblát vásároltak a közelmúltban a még magasabb szintű tudás elsajátításához.

Az igazgatóság 2005-ben Péchy-díjat alapított, melyet két végzős tanulónak ítélnek oda, akik a 8 év alatt kitűnő eredményt produkáltak.

A tanárok és a diákok úgy érzik, ma már rangot jelent „ péchys diáknak” lenni. Az iskola méltó névadójához. Egyre nagyobb igény jelentkezik környezetük szépítésére is, melyet sok apró ötlettel és szorgalommal végeznek.
Az önkormányzat és az iskola összefogása példaértékű, minden intézkedés a gyerekekért, a település lakosai érdekében történik.

Jó talajba hull a mag

– Igazgatóságunk és az iskola kapcsolata eredményes, gyümölcsöző – tette hozzá Elek Andrásné. – Úgy érezzük, jó talajba hullt a mag, melyet 1998-ban elvetettünk. Egy végzős diákjuk 2007-ben felvételt nyert az ÉVISZ-be. Talán a holnap mérnöke válik belőle.

Gy.L.