Parlament – új szabályok az állami kitüntetések adományozásához

Pontosították az állami kitüntetések adományozásával kapcsolatos szabályozást. Az adott elismerésről szóló előterjesztést ezután az átadás előtt legalább 45 nappal el kell készíteni, a köztársasági elnöknek pedig 15 napja van elbírálására. Ha megtagadja a kitüntetést, akkor ezt indokolnia kell. Újdonság még, hogy bizonyos elismeréseket, például Magyar Köztársasági Érdemrendet visszavonhatják attól, aki arra érdemtelenné vált. Az ide kapcsolódó szabályozás hiányos volt eddig, és erre az Alkotmánybíróság is felhívta a figyelmet.

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök tavaly azt javasolta, hogy Horn Gyula egykori kormányfőt a Magyar Köztársaság Érdemrend Nagykeresztjével tüntessék ki 75. születésnapja alkalmából. A köztársasági elnök nem írta alá az előterjesztést, és az Alkotmánybíróság állásfoglalást kérte az állami kitüntetésekkel kapcsolatban. A taláros testület 2007. július 3-án úgy foglalt állást, hogy a köztársasági elnöknek tartalmi és érdemi döntési joga van a kitüntetésekkel kapcsolatban, de csak akkor utasíthat vissza ilyen előterjesztést, ha az az alkotmányos értékrendbe ütközik – ilyen esetekben indokolnia is kell döntését. A határozatban benne volt még, hogy az Országgyűlés nem szabályozta pontosan a kitüntetések átadásának menetét, pedig feladata lett volna.

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991-es valamint a Kossuth- és a Széchenyi-díjról szóló 1990-es törvény módosították, hogy pótolják a hiányosságokat, és egyértelműbbé tegyék a kitüntetések alapításának, adományozásának rendjét.

Nem csak az előterjesztés és az államfői döntés határidejét szabták meg, hanem az ezután következő ellenjegyzését is – erre 10 nap lenne. Indokolt esetben ezen határidőktől el lehetne térni. Ezután a Magyar Köztársasági Érdemrendet, a Magyar Köztársasági Érdemkeresztet és a Nagy Imre Érdemrendet vissza kell vonni attól, aki erre érdemtelenné vált. Azt viszont nem szabályozták ebben a módosításban, hogy pontosan mikor tekinthető valaki érdemtelennek ilyen elismerésekre.

Belekerült a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló törvény mellékletébe, hogy nem lehet javasolni olyan személy kitüntetését, akit jogerősen elítéltek bűncselekmény elkövetése miatt, és benne van a bűnügyi nyilvántartásban. Az elismerésről szóló előterjesztésben pedig részletesen be kell mutatni a jelölt életútját, érdemeit, és arról is tájékoztatást kell adni, hogy az illető előzetesen nyilatkozott-e a kitüntetés elfogadásáról.

A javaslatban emellett pontosan meghatározzák, ki és milyen szervezet alapít kitüntetést, díjat, oklevelet, plakettet vagy más elismerést. Kikötik viszont, hogy ezek nem hasonlíthatnak Magyar Köztársasági Érdemrendhez, a Magyar Köztársasági Érdemkereszthez, a Nagy Imre Érdemrendhez, a Kossuth- és a Széchenyi-díjhoz.