Parlament – Ma este kezdődik a médiatörvény illetve a médiaalkotmány módosításának általános vitája

Hétfő este kezdődik a parlamentben a médiaalkotmány és a médiatörvény módosításáról szóló javaslat általános vitája. Utolsó napirendi pont lesz az általános vita, a határozathozatalok után – így egészítették ki a képviselők az előzetes napirendet.

Kedd reggel a napirend előtti felszólalások után szavaznak a képviselők  a javaslat részletes vitára bocsátásáról. Ha ez megkapja a kellő támogatást, a médiatörvény részletes vitáját kedden, utolsó napirendi pontként folytatják le. Arról még nincs döntés, mikorra várható a módosítás zárószavazása, valószínűleg jövő héten lesz majd.

A javaslat vitáját eredetileg házszabálytól való eltéréssel akarták napirendre venni úgy, hogy az összevont általános és részletes vitát kedden tartották volna meg. A Házbizottság hétfői rendkívüli ülésén azonban nem egyeztek meg a frakciók képviselői arról, hogy kezdeményezik a házszabálytól való eltérést, amelynek elfogadásához a jelenlévő képviselők legalább négyötödének támogatása szükséges. Ehelyett a napirendet egészítették ki a vitával, amelyhez elég volt az egyszerű többség, vagyis a jelenlévő képviselők legalább felének “igen” szavazata.

A kormány nevében Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter nyújtotta be a parlamentnek a módosító javaslatot múlt szerdán. Az indítvány az Európai Bizottsággal lezajlott egyeztetés alapján, négy kérdéskörre kitérve ajánlja módosítani a médiaalkotmányként, illetve médiatörvényként emlegetett két jogszabály több pontját.

Eszerint két jogszabályon változtatnának: a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvényen, amelyet médiaalkotmányként is emlegetnek, valamint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényen, amelyet médiatörvényként ismer a közvélemény. Mindkettőt tavaly fogadta el a parlament.

– Független Hírügynökség –