Pályázati felhívás Szerencsen

By Pásztor Attila
Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága a 7/2010. (III. 18.) önkormányzati rendeletben foglalt felhatalmazás alapján 2011. évben pályázatot hirdet a helyi kisvállalkozások támogatására.

A pályázat alapján 3 millió Ft támogatási keretösszeg áll a pályázók rendelkezésére.
A pályázat célja, hogy a helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének javítása és a foglalkoztatás elősegítése érdekében ösztönözze a vállalkozásokat Szerencs város közigazgatási területén való letelepedésre vagy fejlesztés megvalósítására. Ennek érdekében Szerencs Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) új munkahelyek létesítését, illetve meglévő munkahelyek megtartását célozva közvetlen előnyöket kíván biztosítani a helyi kisvállalkozások számára.
A támogatás formája: egy évre vonatkozó, utólagos, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás.
A támogatás mértéke:
1. A munkahelyteremtő támogatás mértéke teljes munkaidős foglalkoztatás esetén a foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszáma alapján számított növekmény után 500.000 Ft/fő/év, részmunkaidős foglalkozatás esetén pedig az itt meghatározott összeg fele, pályázónként összesen 1 millió forint. Az elnyert támogatást a pályázat célját képező munkavállalók bér- és járulékköltségeinek fedezésére kell fordítani.
2. A munkahelymegtartó támogatás mértéke teljes munkaidős foglalkoztatottak után a megtartott munkahelyenként 200.000 Ft/fő/év, részmunkaidős foglalkoztatottak után az előbbi összeg fele, de pályázónként legfeljebb összesen 400.000 Ft/év. Az elnyert támogatást a pályázat célját képező munkavállalók bér- és járulékköltségeinek fedezésére kell fordítani.
3. A homlokzat-felújítási támogatás mértéke a felújításra fordított és számlával igazolt költségek 50 százaléka, de legfeljebb 300 000 Ft/év.
A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje:
A pályázónak a támogatás elnyeréséhez a pályázati útmutató szerint szükséges tartalom és forma megtartása mellett, formanyomtatványon kell benyújtania pályázatát, amelyhez mellékelni kell a nyilatkozatokat és a kötelező mellékleteket. A pályázathoz szükséges dokumentáció letölthető a www.szerencs.hu honlapról, továbbá átvehető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.
A pályázatok benyújtásának határideje 2011. június 27. hétfő 12.00 óra
A Bizottság a benyújtott pályázatokat 2011. július 27-ig bírálja el.
A pályázatok elbírálásának elsődleges szempontja a munkahelyteremtés.
A pályázaton való részvétellel, a pályázat elkészítésével kapcsolatosan Szabó Éva adócsoport-vezető ad információt személyesen, vagy a 47/565-282 telefonszámon.

– Szerencs Város Képviselő-testülete, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága –