Ózdi Napok tizenhetedszer

Janiczak Dávid
Janiczak Dávid - © Fotó: Marosréti Ervin
Ózd – Az ünnepi testületi üléssel megkezdődött az idei Ózdi Napok rendezvénysorozata.

A város vezetése az Olvasó Adorján Lajos termébe várta a meghívott vendégeket, ahol Janiczak Dávid polgármester köszöntője után kitüntető díjakat is átadtak. Ózd polgármestere az alábbi köszöntőt mondta el az eseményen:
„Kellenek a gyökerek: van egy hely a földön, ahol megszületünk, megtanulunk egy nyelvet, és fölfedezzük, hogyan boldogultak őseink a nehézségekkel. Eljő az idő, amikor felelősek leszünk ezért a helyért. Kellenek a szárnyak. Megmutatják nekünk a képzelet végtelen horizontját, elvisznek minket az álmainkhoz, elvezetnek távoli helyekre. A szárnyak segítenek abban, hogy megismerjük felebarátaink gyökereit és tőlünk is tanuljanak.”

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Paulo Coelho brazil író sorai szinte rólunk szólhatnának. Rólunk, ózdiakról, azokról, akik megértik, hogy gyökereink örökké ehhez a helyhez kötnek, magunkénak érezzük őket és tudjuk, mekkora a felelősségünk szülővárosunk iránt. Nem véletlenül kezdtem mondanivalómat ezzel a gondolattal a mai napon.

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a XVII. Ózdi Napok alkalmából. Szép és nemes hagyomány ez a rendezvénysorozat, amely igazi ünnepet jelent nekünk, ózdiaknak.

Már nem szükséges megfogalmazni ennyi év után, hogy mit is ünnepelünk ezekben a napokban. Tudjuk jól:
Azt, hogy ebben a városban élünk, hogy büszkék vagyunk gyökereinkre ugyanúgy, mint jelenünkre.

„Az a fontos, hogy együtt legyünk, hogy ne érezzük magunkat egyedül. Ha elmeséljük egymásnak az életünket, rájövünk, hogy az emberek többsége ugyanazokon dolgokon megy keresztül.”
Coelhoval egyetértve bízom abban, hogy most, amikor együtt lehetünk, nagyon sok dolognak tudunk együtt örülni. Épül, szépül városunk, arculata jelentősen megváltozott az elmúlt években.
Vannak impozáns épületeink, tereink, parkjaink, lassan újra élet, mégpedig kulturális élet költözik abba a gyárba, mely több ezer ózdinak adott annak idején munkát, kenyeret, távlatot és jövőképet.
Ózd és környéke a messziről jött turisták szerint is páratlan természeti adottságokkal rendelkezik, csak sajnos még nem elegen tapasztalják ezt meg saját szemükkel, viszont a jövőben ez is változni fog.

Mindannyian, már az általános iskolában megtanultuk Radnóti Miklós csodálatos versét, amelynek sorai:
„Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj,
s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály.”

Mennyire más kívülről látni egy tájat, vagy épp Ózdot, s mennyire más mindaz annak, aki itt lakik! Számunkra itt minden ismerős, hisz ez az a hely, amihez kötődni lehet, amiért lelkesedni érdemes.
Ez az a hely, ahol születésünk utáni első lépéseinket megtettük. Elkísértük édesanyánkat a boltba, itt tanultunk olvasni és írni, biciklizni. Itt kaptuk első leckéinket az életről, a jóról és a rosszról, a szépről és a csúnyáról, az igazról és a hamisról, a munka értékéről és értelméről, az igaz barátságról és az örök szerelemről, az élet szeretetéről és a kitartásról.
Egyszóval itt kaptuk meg azokat a leckéket, amik egy életre szólnak. Ózd nem csak egy város, de az a közösség is, amelyhez mint gyökérhez a fa, kapcsolódunk. Épp ezért van felelősségünk és kötelességünk is szeretett városunkkal, az itt élőkkel szemben.
„Hittel tedd meg az első lépést. Nem kell hozzá látnod az egész lépcsőt, csak az első lépcsőfokot.” –mondta Martin Luther King.
Kedves Vendégek!

Több mint fél évvel ezelőtt láttunk munkához. Az első lépcsőfokra léptünk. Valamennyien, akik bizalmat kaptunk az ózdiaktól. És ez bizony nagy felelősséget ró ránk. Bizalmat kaptunk, ami nagy erőt ad nekünk. Úgy kell tenni a dolgunkat, ahogy azt joggal elvárják tőlünk. A lépcsősor nagyon magas, hiszen a teendő rengeteg. Vannak szép álmaink, és hozzá természetesen terveink is, amelyekkel megvalósíthatjuk ezeket a szép álmokat.

A legfontosabbat és egyben legalapvetőbbet így fogalmazhatom meg: mindenütt jó, de a legjobb legyen itthon: Ózdon.
De ne csak azért legyen jó itthon, mert minden ideköt minket, hanem azért is, mert egy jó és tartalmas élet lehetőségei vannak meg nálunk Ózdon.

Nekünk, a települést vezető önkormányzat tagjainak az a feladatunk, hogy hozzátegyük mindazt a város életéhez, amit ma egy önkormányzat hozzátehet. Ez lehet egyszersmind nagyon kevés és nagyon sok is.

„Aki csinálni akar valamit, talál rá eszközt, aki nem akar csinálni semmit, talál rá mentséget.”
Ez a közmondás rengeteg igazságot hordoz, amit munkánk során mindig igyekszünk szem előtt tartani.
Az itt élők, az itt élő tisztességes, dolgos lakók megérdemlik a törődést. Megérdemlik azt, hogy javuljanak életkörülményeik, szépüljön városuk, megérdemlik azt, hogy igazságérzetük ne szenvedjen csorbát a nem fizetőkkel, a munkát alig végzőkkel, markukat mindig csak nyújtogatókkal szemben.
Megérdemlik azt, hogy végre nyíltan beszéljünk olyan problémákról, amelyeket évtizedeken át a szőnyeg alá söpörtek, megérdemlik azt, hogy a köz pénzéből eltartottakra ugyanazok a kötelességek vonatkozzanak, mint bárki másra.
Mint mondtam, az első lépcsőfokra már ráléptünk. Szigorral, következetességgel fogunk tovább lépni, még ha le is akarnak egyesek minket onnan taszítani, ellenállunk a város jövője érdekében.

József Attila szavaival szólva: „Rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk, és nem is kevés.”
Nehéz dolguk lesz a mindenben csak rosszat látóknak, az ellenünk ágálóknak. Mi ugyanis sokan vagyunk. Mi ugyanis arra esküdtünk, hogy felmegyünk azon a bizonyos lépcsősoron. Nem önmagunkért, nem azért, mert valamiféle hasznot akarunk bezsebelni. Egyáltalán nem. Azért, mert hittel valljuk: Ózd számára nincs más kiút, mint a tiszta, átlátható körülmények megteremtése, a következetesség. Olyan város kialakítása, ahol mindenki tudja, meddig nyújtózkodhat, ahol mindenki tudja, csak akkor részesülhet a köz javából, ha teljesíti kötelezettségeit.

A Nemzet asztalára előbb ugyanis le kell tenni ahhoz, hogy onnan el lehessen venni!

Hölgyeim és Uraim!

Tudjuk, hogy ugyanilyen kiemelt feladatunk a meglévő munkahelyek megőrzése, illetve új munkahelyek létrehozása. Ózdot minden lehetséges eszközzel vonzóbbá kell tennünk a befektetni szándékozók számára. Ehhez mi, mint önkormányzat vállalkozóbarát gazdasági környezet megteremtésével járulhatunk hozzá. Gőzerővel dolgozunk Ózd megközelíthetőségének javításán, azon, hogy a kormányzati ígéretek valóra is váljanak. Rengeteg tárgyalást folytatunk annak érdekében, hogy a vállalkozók megismerjék azt a sok lehetőséget, amik itt várnak rájuk. Mi pedig folytatjuk a feltételek javítását, hiszen csak így bízhatunk a sikerben. Továbbra is kiemelten figyeljük a pályázati lehetőségeket, hiszen ezek teremthetik meg azokat az anyagi alapokat, melyekkel megszépülhet városunk, ezek révén épülhet ki a szennyvízhálózat és újulhat meg ivóvízrendszerünk, válhat modernné az Újváros téri iskola.

Ma sok mindent másképp csinálunk, mint korábban tette azt az önkormányzat. Változtatni kellett a tempón, a tettekben, a felfogásban. Új típusú városirányítást valósítunk meg, melynek alappillérei az átláthatóság és nyitottság, az elkötelezettség. Vallom, hogy a hatékony városvezetés alapja az, miszerint minél több tehetséges embert és kiváló szakembert kell bevonni a döntések előkészítésébe. Polgármesterként nemcsak a hivatallal, a tanácsadóimmal dolgozom együtt, hanem rendszeresen tartom a kapcsolatot a városlakókkal is. Tudom, nem elég a bizalmat megszerezni, azt meg is kell tartani, közös érdekeink szem előtt tartásával.

Mikor esküt tettem a polgármesteri posztra, tudtam, hogy nekem az egész várost kell szolgálnom. Nem csak azokat, akik rám szavaztak, hanem azokat is, akik mást szívesebben látnának most itt. Számomra mindig az itt élő emberek voltak a fontosak, nem a város határain túlról okoskodók. Ezért volt fontos annak a háttérnek, annak a kiegyensúlyozott többségnek a létrejötte, melynek tagjait a döntéshozásban a magas szintű szakmaiság, a városlakók szeretete és az értük vállalt felelősség jellemzi.

Hogy is mondják a hirdetésekben? Minden megoldás érdekel. A város érdekében tehát arra szövetkeztünk, hogy pártpolitikán felülemelkedve hiteles, felelős döntéseket hozunk, melyek alapjai, az egyeztetések, a nyílt, egyenes és őszinte kommunikáció.

Hiszem, hogy ezek révén valóban felemelkedhet a város. Megválasztásomkor szövetséget ajánlottam az ózdiaknak, partnerséget a gazdasági élet, az oktatás, az egészségügy a sport szereplőinek, szakmaiságot a városüzemeltetésben, a városfejlesztésben, vagyongazdálkodásban.
Mindezeket azonban nem lehetett volna megvalósítani akkor, ha elveszi energiánkat egy szétdarabolt, többség nélküli testület. A siker záloga ugyanis a csapatmunka.

Nehéz dolgunk lesz, mivel akiket most éget a korábbi langyos víz, nagyon hangosan ordítanak fájdalmukban. Mi viszont rendíthetetlenül kitartunk, nem engedünk semmilyen külső nyomásnak, sem csábításnak! Tudom, hogy a most felállt csapatunk sikeres lesz. Feladat van bőven. Örülök neki, hogy velük együtt szállhatunk ringbe.

Tisztelt Vendégek!
Engedjék meg, hogy végezetül egy ciprusi közmondással kívánjak mindenkinek erőt és kitartást az előttünk álló kemény munkához:
„Aki azt hiszi, hogy boldogul a többiek nélkül, téved, de az, aki azt hiszi, hogy a többiek nem tudnak boldogulni nélküle, még jobban téved.”