Őskori erődöket és középkori földvárakat tisztítanak meg Borsodban

Borsod-Abaúj-Zemplén – Régészeti feltárások is lesznek az egykori erősségek helyén a Bükk-vidéken.

Több őskori, középkori földvár és kunhalom megóvására és megtisztítására nyert 180 millió forintot a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága (BNPI) – tudtuk meg Holló Sándortól, a BNPI osztályvezetőjétől. A helyszínek között van Dédestapolcsány, Cserépfalu, Bükkzsérc és Sajónémeti is. Ezeken a helyszíneken cserjeirtást, holtfahordást, kameracsapdázást, lézerradaros és geofizikai felmérést is terveznek.

A helyszínek között van Dédestapolcsány, Cserépfalu, Bükk­zsérc és Sajónémeti is.” Holló Sándor

A régészei munkák egy része már idén elkezdődött, de a feltárásjellegű munkák jövő tavasszal indulnak. A kivitelezésre kiírt közbeszerzési pályázat jelenleg még folyamatban van. A kivitelezés a közbeszerzési pályázat lezárása után, minden bizonnyal jövő tavasszal kezdődhet el.

Kutatások, feltárások

A Verebce-tető és Dédes vára Dédestapolcsány, Mályinka és Nagyvisnyó hármashatárában emelkedik. Itt találhatóak a középkori dédesi vár romjai, a Kis-vár tetején szintén egy középkori erődítés nyomai látszanak. A harmadik, a Verebce-vár 140 hektárnyi, teraszokból álló, sáncokkal körülvett bronzkori-vaskori erősség volt, ma már erdő borítja.

A sánc nyomai csak néhol ismerhetők föl, főképp a Vaskapu környékén, de vannak védendő, mészkőből, fekete mészkőből emelt halomsírok is. A felszíni leletek alapján az erődített telep késő bronzkori Pilinyi és Kyjatice-kultúrában virágzott, de az utóbbi időben jelentős kora vaskori leletanyag is előkerült. A három vár területén régészeti kutatások és feltárások is lesznek.

Megritkítják a növényzetet

Cserépfalu mellett Észak-­Keletre, a Mész-tető riolittufa kúpján állt egykor földvár, ettől keletre található az Ördögtorony nevű kaptárkő. A kis fennsíkot minden irányból sziklás meredek oldal határolja, csak délkeletről nem, itt emeltek sáncot. A késő bronzkori, kora vaskori telep nagysága nem éri el a hét hektárt. A fás legelő már elcserjésedett, itt is megritkítják a növényzetet és régészek vizsgálódnak majd.

„Visszafoglalta az erdő”

A Bükkzsérc felett emelkedő Hódos-tető a Délnyugati-Bükk egyik utolsó tagja a dombság fölött. A 2006-ban kezdődött kutatásoknak köszönhetően több késő bronzkori kincsegyüttes és bronz szórványlelet került elő a lelőhelyről, aminek eredményeként a késő bronzkori magaslati erődített telep fokozottan védett lett.
A bronzkori teleptől nyugatra emelkedő kisebb sziklás domb antropogénnak látszó kis körítőteraszait a régészeti bejárás során középkori eredetű erősségnek valószínűsítették. A magaslati erődített telepet a régészeti kutatások alapján a késő bronzkor, kora vaskor időszakába sorolják.

A telepet már visszafoglalta az erdő és a sáncárokrendszert több helyen földutak vágják át. A település belsejében számos lapos, kövekből emelt halom azonosítható. A területet megtisztítják és a bemutathatóság érdekében ismertetőtáblát helyeznek ki.

Veszélyezteti a cserjésedés

A negyedik borsodi helyszín, a sajónémeti Várhegy közvetlenül a község és a Sajó folyó felett emelkedik. Rajta két elkülönülő, de funkciójukban egybetartozó motte típusú vár maradványai találhatók. A kisebbik a hegytető nyugati végében van, a kiugró hegynyelv végén. Sekély árok veszi körül, részben betöltődve, terasz alakjában. Az általa bezárt kör alakú terület átmérője 30 méter.

A nagyobbik motte dombja ettől keletre, a hegy legmagasabb részén emelkedik. Relatív magassága 10 méter, ovális felső platójának átmérője 18-24 méter, árok és sánc veszi körbe, északról egy kis védművel. A sáncok legdélibb vonala lehet a legidősebb, Árpád-kori. A terület már a vaskor folyamán lakott volt, azonban a vár 13-14. századi lehet, s a huszita időkben valószínűleg nagymértékben átalakították.

A földvár földművei viszonylag jó állapotban vannak, de veszélyezteti a cserjésedés és az akác (valószínűleg egy pár évvel ezelőtti gyeptűz miatt sarjadt föl a növény), valamint egy nagyobb beásás. Itt is lesznek kutatások, régészeti feltárás is, az egykori zászlótartó rúd beton alapját elbontják.

ÉM-TB