Orvosdoktor, polihisztor

A felújított síremlék
A felújított síremlék
Mezőcsát – Az első magyar nyelvű törvényszékiorvostan-könyv is a nevéhez fűződik. Arcok a megyéből: Kováts Mihály orvos, polihisztor, tanár.

A mezőcsáti református gyülekezet a közelmúltban újította fel a városhoz kötődő, végső nyugalmat itt találó orvos, polihisztor Kováts Mihály síremlékét.

Kováts Mihály református lelkész gyermekeként az abaúji Korláton született 1762-ben. Iskoláit a Sárospataki Református Kollégiumban kezdte – tudhatjuk meg dr. Karasszon Dénes címzetes egyetemi tanár, professzor tanulmányából. Később Lőcsén tanult teológiát, egyidejűleg német és francia nyelvismeretét fejlesztette, valamint zongora- és hegedűórákat vett.

Tanári állást kap

A fiatalember számára tanári állást kínált a losonci főgimnázium, ahol négy éven át a logika, ontológia, szónoklattan, matézis, geometria, latin irodalom és római régiségtan tantárgyakat oktatta. Közben magántanítványokat vállalt és oktatta őket jogi ismeretekre, valamint francia és német nyelvre. Tanulmányait a pesti egyetem orvosi karán folytatta, ahol királyi ösztöndíjban részesült. 1794-ben avatták orvosdoktorrá. A diploma birtokában külföldi tanulmányútra indult, osztrák, német, svájci, cseh városokban töltött el rövidebb-hosszabb időt. Hazatérve Sárospatak orvosa és a kollégium kémiatanára lett, innen Debrecen csábította el főorvosnak, majd visszatért a Bodrog-parti városba fizika-, kémiatanárnak.

Utazása során megismerkedett és követőjévé vált a polihistorismusnak. Számos szakmunka őse fűződik a nevéhez, így az elsősegély-nyújtással foglalkozó könyvek őse, az első kémiakönyv, az ásványtani szakirodalom. Az első magyar nyelvű törvényszékiorvostan-könyv is a nevéhez fűződik, úgy mint a Magyar Patika című összefoglaló mű, de foglalkozott a nyelvújítással is. Az 1848-as szabadságharc leverése után visszavonult Mezőcsátra, ahol 83 éves koráig élt. Foglalkozott az emberi élet meghosszabbítását célzó makrobiotikával, és nagy jelentőséget tulajdonított Pasteur és Koch munkásságának, a kórokozó baktériumok felfedezésének, a fertőzés fogalmának elismertetésének.

ÉM