Országgyűlési Választás 2010 | Munka és méltányosság

Miskolc – “Dologidő van a politikában” – mondta Dávid Ibolya az MDF jelöltjeinek bemutatásakor.

Dávid Ibolya, a Magyar Demokrata Fórum elnöke mutatta be a párt B.-A.-Z. megyei jelöltjeit csütörtök délelőtt Miskolcon. Dávid Ibolya kifejtette: az áprilisi választásnak tétje van. A választókban megfogalmazódott a jogos igény a kormányváltásra, mert nyolc év elhibázott gazdaságpolitikáját a gazdasági- és kormányzati válság tette még hangsúlyosabbá. Másrészt ott a jogos félelem: mi lesz itt a Fidesz-Jobbik kétharmad esetét? Ezt követően felemlegette a két nagy párt egymásra licitáló ígéreteit, majd Chikán Attila szavait idézve úgy fogalmazott: a 100 napos program fél generáció életét tette tönkre.

Ezután úgy fogalmazott Dávid Ibolya: kérdés, elég érett-e a világ arra, hogy őszintén szembe tudjon nézni a problémákkal, melyeket értelmes áldozatvállalás mellett meg tudunk oldani? Az MDF szakított az indulati politizálással, meghirdette a nyitás politikáját, a munka és méltányosság programját, ami megvalósításához bárkit szívesen látnak: civileket, pártokat, egyesületeket, s amihez már többen – például az SZDSZ és a Vállalkozók Pártja – csatlakoztak. Dávid Ibolya szerint a politikában nem az a fő kérdés, hogy jobb vagy bal, hanem hogy ki populista, felelőtlen és ki felelősségteljes. Az elnökasszony ezt követően felkérte Zsíros Lászlót, a párt megyei elnökét, hogy mutassa be a megye 13 választókörzetében az MDF színeiben induló jelölteket.

Az 1. körzetben az MDF Csanálossi Béla nyugdíjas pedagógust indítja. A képviselőjelölt többek között egy Szirmát és Martin-kertvárost elkerülő út megépítését tűzte ki céljául. Szerinte fontos lenne, ha a közterhek több vállon nyugodnának, javulna a közbiztonság és a foglalkoztatás, és úgy véli, a Zöld Nyíl költséges villamosprojektje helyett egy lényegesen olcsóbb trolihálózatot kellene kiépíteni Miskolcon, mert azzal a város észak-déli közlekedését is környezetkímélő módon lehetne megoldani.

Kiss Géza, az MDF 2. választókerületben indított jelöltje szerint a fiataloknak nincs jövőképük, ezért felgyorsult az elvándorlás: a katasztrofális foglalkoztatási helyzeten azonnali intézkedésekkel javítana, beindítaná a minőségi szakmunkásképzést, és visszaadná a munka becsületét, aminek anyagi és erkölcsi téren is mutatkoznia kell. Kiss Géza véleménye szerint fel kell lépni a korrupció ellen, és támogatni kell ez idős, rászoruló embereket, miközben igazságosabb közteherviselést, minőségibb életet kell biztosítani.

A 3. körzetben a párt Papp Lászlót indítja, aki úgy véli, a legnagyobb problémát választókörzetében – az Avason, Hejőcsabán és Görömbölyön – is a kiugróan magas munkanélküliség okozza. Helyre kell állítani az erkölcsi értékeket a munkában és a politikában egyaránt. A helyi vállalkozások támogatására helyezné a hangsúlyt, ezeknek kell lehetőséget biztosítani ahhoz, hogy létrejöhessenek a munkahelyek.

A 4. körzet MDF-es képviselőjelöltje Tóth Levente, aki úgy véli, a választókörzetéhez tartozó Lyukóvölgy és a Digép környezetét rendezni kell. Mint földmérésben jártas szakember úgy véli, hogy az itt található 270 hektárnyi területen a jelenleg kusza tulajdonviszonyok rendbetétele után erdőtelepítéssel, a barnamezős beruházások támogatásával lehetne munkahelyeket teremteni, az itt élők számára emberhez méltó környezetet biztosítani.

Az ötös körzetben Pethőné Tóth Melinda indul az MDF színeiben. A képviselőjelölt a farkaslyuki bánya megnyitásával orvosolná a körzete munkaerőgondjait, és Ózd Újvárosban a körzetben élő roma fiatalok számára kialakítana egy művelődési házat: ezt bázisul használva javítaná a kulturális életet és lehetőséget biztosítana a hagyományőrzésre. Célul tűzte ki, hogy a területén található intézmények működőképességét megőrzi.

A hatos körzetben Zsíros László, a párt megyei elnöke indul. Következetesen küzd a Sajógalgóc-Dubicsány bánya megnyitásáért, mert ez nem csak a képzetlen munkaerő számára biztosíthatna tisztességes megélhetést, de révén újraéledhetne a terület bányászhagyománya, a bányászati szakmák oktatása is. A munkanélküliek helyzetét ezen felül hasznos közmunkaprogramokkal javítaná, melyekre nem a költségvetésből kellene forrást biztosítani, hanem az elvégzett munka adná a piaci fedezetét, de a hátrányos helyzetű gyerekek oktatására is rendelkezik elképzelésekkel.

A 7. választókörzetben egy “régi motoros”, Balázs Tibor indul. A civilben lelkésziként dolgozó közéleti ember 16 éven át volt Sajókaza polgármestere. Ő is az “értékteremtő, önfenntartó” közmunkaprogramban hisz. Komoly tapasztalatokkal rendelkezik az önkormányzat, az állami és a magántőke által közösen létrehozott beruházások megvalósításában – e módszerrel tenné gazdaságossá a közmunkát. Erdők telepítéséből, a tisztításuk során keletkező anyagok energetikai hasznosításából teremtené meg a közmunka gazdasági feltételeit, de ő is kiáll a Sajógalgócon-Dubicsányban létesítendő bánya mellett.

A nyolcas választókörzetben dr. Burka Endrét indítja az MDF. Elmondta: nem politikus és még csak nem is tagja az MDF-nek, de itt találta meg azt a támogatást, amivel megvalósíthatja elképzeléseit. Önfinanszírozó közmunkával orvosolná a foglalkoztatási gondokat, melyekre főleg környezetvédelmi projektek biztosítanák a forrást – de erre bármi alkalmas, ami a piaci szektorban éppen a magas élőmunka-igény miatt nem lennek gazdaságos.

A 9. körzetben Szabó Gyula indul az MDF jelöltjeként. Azt a célt tűzte ki maga elé, hogy erősíti Encs, Szikszó, Gönc és Abaújszántó centrumjellegét a vonzáskörzetükbe tartozó településekkel való együttműködések, közös célok megfogalmazásával. Fontos feladatnak tartja a közösségi közlekedés fejlesztését, az utak állapotának javítását, valamint a mezőgazdasággal, erdőgazdálkodással, állattenyésztéssel foglalkozó gazdálkodók támogatását.

A tízes körzetben Németh Károly, Cigánd polgármestere indul az MDF jelöltjeként. A zempléni, bodrogközi területen is a munkanélküliség jelenti a legnagyobb gondot, amin a vállalkozók helyzetbe hozásával kíván segíteni, de a közlekedés javításával is jó eredményeket lehetne elérni. A Pácin-Cigánd, a Sárospatak-Zemplénagárd, illetve a Tiszacsermely-Tiszakarád közötti utat mindenképpen járhatóbbá kell tenni, de vannak már tervek a Sárospatakot elkerülő út megépítésére is.

A 11. körzetben Kemény Endre indul. A vállalkozók helyzetbe hozásával orvosolná a munkanélküli helyzetet – a tisztességes megélhetés biztosításával szorítaná vissza a feketemunkát. A megye teljes mellékút-hálózatának felújítását, egyes települések csapadékvíz-elvezetési rendszerének kiépítését tűzte zászlajára. Újrahasznosító üzemeket létesítene, de kiemelten kezelné a Tokaji borvidék környezetvédelmét.

A 12. választókörzetben Tóth Ferencet indítja a párt. A Tiszaújváros körzetében közművelődési munkát végző jelölt a munkanélküliséget önfenntartó közmunkával javítaná, és hisz benne, hogy a közterheket úgy kellene elosztani, hogy többen kevesebbet vesznek a vállukra.

A 13. körzet jelöltje, Zsolnai János nem tudott bemutatkozni a sajtónak, mert felesége betegsége miatt nem lehetett jelen a tájékoztatón.


1. Csanálossi Béla 62 éves nyugdíjas pedagógus, nős, két gyereke van.

2. Kiss Géza 63 éves technikumot végzett vállalkozó, nős, egy gyermek apja.

3. Papp László 57 éves főiskolát végzett köztisztviselő, nős, egy gyermeke van.

4. Tóth Levente 52 éves főiskolát végzett földrendező vállalkozó, nős, három gyereke van.

5. Pethőné Tóth Melinda 47 éves, Hittudományi Akadémiát végzett evangélikus lelkész. Férjezett, egy gyermeke van.

6. Zsíros László, 59 éves, technikumban felsőfokú szaktanfolyamot végzett, program-szervező. Nős, két gyermeke van.

7. Balázs Tibor 63 éves Hittudományi Akadémiát végzett evangélikus lelkész, nős, két gyereke van.

8. Dr. Burka Endre 51 éves adószakértő, nős, két gyereke van.

9. Szabó Gyula 59 éves, főiskolát végzett köztisztviselő, egyedül él, két gyereke van.

10. Németh Károly 60 éves, egyetemet végzett polgármester, nős, két gyerek apja.

11. Kemény Endre 56 éves, technikumot végzett vállalkozó, nős, két gyermeke van.

12. Tóth Ferenc 50 éves, főiskolát végzett művelődés szervező, nős, három gyerek apja.

13. Zsolnai János 61 éves, technikumot végzett, nyugdíjas, nős, két gyereke van.