Országgyűlési választás 2010 | „A közért cselekvés a legnemesebb feladat”

Miskolc – Közös jelöltbemutatót tartottak a Lehet Más a Politika Miskolc városi és megyei indulói.

Király Bálint az LMP megyei elnöke mutattta be a párt miskolci és megyei országgyűlési képviselő-jelöltjeit. Jelenleg az erőgyűjtés időszakában vagyunk. Zöld fordulatot szeretnénk, véleményünk szerint szükség van a politikában a nagy tömörülések mellett a kisebb pártokra is, melyek a fontos kérdésekben tudnak értelmes alternatívát kínálni – fejtette ki Király Bálint. Mile Lajos, a párt országos választmányának tagja, szóvivő elmondta: „Régen örültem ennyire sajtótájékoztatónak. Elmondhatjuk, hogy az LMP az összes választókerületben tud jelöltet állítani. Az EP választás adta esélyből valódi lehetőséget kell csinálnunk” – összegezte céljukat.

Nyílt, őszinte politizálás

Az 1. számú választókerület jelöltje Emődi Zoltán bemutatkozásából: Nem vagyok megbocsájtó azokkal szemben, akik már hatalmon voltak és számomra semmi jót nem tettek. A hallgatás és a beletörődés nagyon nagy felelőtlenség. Az LMP célkitűzései megegyeznek az enyémekkel. Élhető Magyarországot akarok. Szinte egész életemben azt hallgattam, hogy majd a gyermekeinknek jó lesz. Valóban legyen jó. Saját magam szeretnék tenni ezért.

A 2. számú választókerület jelöltje Zambó Péter úgy fogalmazott: az LMP a szívemből szól, mikor a kóros főváros centrikussággal szemben a vidék gondjait, bajait, és ezek gyógyításának lehetőségeit hangsúlyozottan a programja részévé teszi. Csak egyet lehet érteni azzal a féltő gonddal, ahogy a környezetünkről gondolkodik, ahogy harmonikusabbá akarja tenni az ember és a természet viszonyát.

A 3. számú választókerület jelöltje Mile Lajos bemutatkozásából: politikai nézeteimet tekintve konzervatív vagyok, meg vagyok liberális is, meg biztosan vagyok olykor baloldali. Keresem a kákán a csomót, legtöbbször meg is találom. Szkeptikus vagyok és néha merész. Felhívták a figyelmemet az LMP-re. Megnéztem, tetszik. Talán tudok segíteni. Segíteni akarok.

A 4. számú választókerület jelöltje Vajda Béla, megfogalmazása szerint: Én biztos vagyok benne, hogy politikai ellenfeleim mindegyike rendes férj, kiváló apa, nagyszerű barát vagy éppen szeretni való gyermeke szüleinek. De politikai meggyőződésük elhibázott. Ugye nem gondolja senki, hogy azok fogják felemelni az országot, akik eddig is csak egyre lejjebb nyomták?

Zöld fordulat kell

A 5. számú választókerület jelöltje Kardinál Zoltán kiemelte: Soha nem politizáltam és nem voltam egy párnak sem tagja . Én csak azt szeretném, hogy a hátáron innen és túl élő magyarok és más nemzetiségű emberek újra higgyenek a következő szavak jelentésében: Tisztesség, becsület, emberség, békesség, szeretet, igazságosság, és élni is tudjanak vele.

A 6. számú választókerület jelöltje Bari Judit így összegzett: A politikai szerepvállalás mellett nem kizárólag a nők és a romák képviselete miatt döntöttem, úgy gondolom, hogy a tanulmányaim és a munkáim során szerzett ismeretek és tapasztalatok beépülése a közpolitikai intézkedésekbe nem csak nekem, hanem az úgy nevezett fejlődő közösségek számára is fontosak. Meggyőződésem, hogy a tisztán emberi jogi megközelítés nem elegendő az egyenlő esélyek megteremtéséhez

A 7. számú választókerület jelöltje dr. Király Bálint kijelentette: Meggyőződésem, hogy tapasztalatom, felkészültségem és ismertségem alapján , a párt programjához igazodóan hiteles választ tudok adni a Kazincbarcika központú választókörzet sajátságos problémáinak megoldására. Szolgálni kívánom a választókörzet érdekeit, az embereket, hogy az ország ezen része ne mindig a vesztes oldalon sodródjon.

A 8. számú választókerület jelöltje Cziszlavicz József elmondta: az LMP nem csak a korrupció felszámolását tartja fontosnak, hanem a vidék felzárkóztatását, a mezőgazdasági és vidéki ipari területek lehetőségeit kihasználó munkahelyteremtést, a mezőgazdaság és az egyéni gazdálkodás támogatását és fejlesztését, a mélyszegénységben élők helyzetének javítását, egyenlő esélyeket teremtő támogatási rendszerek kialakítását ígéri.

A 9. számú választókerület jelöltje Bihi Miklós így mutatkozott be: több szervezetnek vagyok elnöke, illetve elnökségi tagja, szeretek emberekkel foglalkozni. Régóta érdekel a politika, de idáig egyik pártba se léptem be. Most éreztem, hogy a jelenlegi politikai állapotok miatt és Abaúj helyzetének javítása érdekében szerepet kell vállalnom a politika színterén. Az LMP az a párt, melyben el tudom képzelni a politikai tevékenységemet.

 

A vidékért és a kisebbségekért

A 10. számú választókerület jelöltje Koleszár Sándor: munkám során megismertem a Bodrogköz, Hegyköz, Hegyalja lakosainak problémáit, küzdelmeit. Tudom, hogy milyen munkáért sorban állni, devizahitelt törleszteni vagy a multikkal szemben kisvállalkozónak lenni. Megismertem az itt élők hitét, tenni akarását és a jó szándékuk erejét. Meggyőződésem, hogy a politikának kell elsősorban változnia nem az embereknek.

A 11. számú választókerület jelöltje Hankó János tervei szerint, szeretné a változtatható szociális rendszert az elképzelései szerint alakítani. Fontos a nonprofit szféra élete és lehetőségeinek kiterjesztése, határozottabb szerepvállalás és a kisebbségek és a hátrányos csoportok képviselete. Az LMP-ben megtalálta azokat az eszméket, melyeket egy megfelelő csapat tagjaként közvetíteni szeretne.

A 12. számú választókerület jelöltje Czinke Csaba így vall magáról: beszélek angolul, németül, oroszul és egy keveset kínaiul is. Hobbim a zene, gitáron és saxofonon játszok. Az embereknek a várt EU-csatlakozás „csalatkozást” jelentett sok tekintetben. Azért csatlakoztam az LMP-hez, mert hiszem, hogy Magyarországon is lehet másképpen irányítani a közügyeket, lehet másképp politizálni.

A 13. számú választókerület jelöltje Subicz Róbert kifejtette: Úgy éreztem, hogy a jelenlegi politikai állapotok miatt, és a mezőkövesdi térség helyzetének javítása érdekében szerepet kell vállalnom a politika színterén. Az LMP-ben el tudom képzelni a politikai tevékenységemet, mert egy olyan újfajta minőséget képes adni a politikának, amely visszaadja az emberek számára a politikába s így saját sorsukba vetett bizalmukat, reményüket.

Az LMP jelöltjei

Emődi Zoltán

35 éves, informatikus, programozó. Rendszergazdaként dolgozik. Házas, 1 gyermeke van.

Zambó Péter

59 éves, egyetemi végzettségű. Nyugdíjas. Házas, 1 gyermeke van.

Mile Lajos

51 éves, főiskolai végzettségű. Regionális irodavezető. Házas, 3 gyermeke van.

Vajda Béla

51 éves, egyetemi végzettségű. Házas, 2 gyermeke van.

Kardinál Zoltán

46 éves, gépjármű technikus. Házas, 2 gyermeke van.

Bari Judit

36 éves, egyetemi végzettségű. Házas, 1 gyermeke van.

 

Dr. Király Bálint

65 éves, egyetemi doktor. Nyugdíjas. Házas, 2 gyermeke van.

Cziszlavicz József

59 éves, felsőfokú végzettségű. Házas, 2 gyermeke van.

Bihi Miklós

48 éves, középfokú végzettségű. Vizsoly polgármestere. Házas, 2 gyermeke van.

Koleszár János

42 éves, főiskolai végzettségű. Hollóháza polgármestere. Házas, 2 gyermeke van.

Hankó János

39 éves, főiskolai végzettségű. Irodavezető. Egyedülálló, 1 gyermeke van.

Czinke Csaba

40 éves, felsőfokú végzettségű. Irodavezető. Házas, 2 gyermeke van.

Subicz Róbert

35 éves, egyetemi végzettségű. Gimnáziumi tanár. Házas.