„Óriási szükség van a hitnek az erejére”

Akt.:
A kötet egyik alkotója
A kötet egyik alkotója - © Fotó: Ádám János
Miskolc – Jelentős vallásszociológiai kutatómunkát felölelő tanulmánykötet jelent meg miskolci szerzők tollából.

A történelmi egyházak – modern társadalom címmel az L’Harmattan Kiadó gondozásában jelent meg kötet, amelyet a MAB Székházban mutattak be a könyv alkotói. A rendezvényt dr. Gyulai Éva történész és prof. dr. Roósz András, az MTA Miskolci Területi Bizottságának elnöke nyitott meg.

„Amikor könyvet kapok, mindig örülök neki, különösen, ha bizottságunknak is köze van hozzá és ennyi szép, értékes és új információt tartalmaz. A vallás és az egyházak 2000 éve és azelőtt is igen jelentős szerepet játszottak a társadalomban. Ez azonban már a szekuláris állam létrejöttével és napjainkban is nagy mértékben változott. Ahhoz, hogy a döntéshozók a jelenséggel kapcsolatban tisztán lássanak, ismeretekre, adatokra, tényekre van szükség, amelyhez ez a munka jelentős mértékben hozzájárul” – mondta köszöntőjében prof. dr. Roósz András.

Terepmunkára alapoztak

A kötet összeállításához szükséges kutatást kezdetektől nyomon követte habil. dr. Horváth Zita történész, az EMMI felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára.

„A könyvhöz rövid előszót írtam, és előadást tartottam egy a témát érintő konferencián. Ha csak a címre utalunk, már a témaválasztás miatt is sikeres volt a kutatás, de a problémakör túlmutat a tanulmányköteten. A 21. században nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy egyfelől óriási szükség van a körülöttünk lévő problémák okán a hitnek az erejére. Másfelől a rendszerváltozás olyan újfajta gondolkodást hívott életre, amely mentén ugyanúgy, mint az egész társadalom, az egyház is kereste a szerepét és a helyét ebben a modern világban. Az látszik, hogy ezt a több évszázados feladatainak és küldetésének a továbbvitelében találta meg, úgy mint a betegápolás, a szociális gondoskodás és a gyakran igen magas színvonalú oktatás terén. Gondolhatunk itt akár a felsőoktatásban működő szakkollégiumokra, a roma ügyekre, a Biztos Kezdet Gyerekházakra és tanodákra. Úgy gondolom, hogy nekünk kutatóknak nem a problémák megoldása, hanem azok feltárása a dolgunk. Ehhez pedig kicsikét le kell szállni az elit­erkélyről és elmenni a legeldugottabb, leghátrányosabb helyzetű falvakba, például Abaúj térségében” – hangsúlyozta az államtitkár.

Kárpátalja az élő példa

Végül a könyv szerkesztői is megszólaltak és ajánlották a tudományos munkát.

„Szeretném megköszönni az Éltető Lélek Alapítvány elnökének, dr. Várhelyi Krisztinának, hogy felvetette a kötet ötletét. Az elején nem tudhattuk, hogy mi fog kisülni belőle, hogy tudományos vizsgálódás alá helyezzük a vallást” – osztotta meg Szabó-Tóth Kinga. „Két év kutatómunka áll a végeredmény mögött, amelynek hátterét a vallásszociológia és a vallástudományok adják. Közben szép munkakapcsolatunk alakult ki a beregszászi főiskolával, így be tudtuk mutatni Ukrajna magyarlakta területeit, ahol az anyaországinál lényegesebb a vallás szerepe, mert a magyar identitásnak és a közösségmegőrzésnek ez egy fontos pillére. Szeretném, ha a munka tovább folytatódna és a megfogalmazódott gondolatok nem csak papíron maradnának, hogy lássuk, ahol az államnak és az egyháznak nem egymás ellenében, hanem közösen kellene valamiféle megoldást találni” – fejtette ki az egyetemi oktató. Majd kiemelte, hogy kolléganője, Havasi Virág három tanulmányt írt a kötetben. Összefoglalta, hogyan alakult ki Magyarországon a vallásosság. Feltárta az egyházak szerepét a megyei szociális és gyermekvédelemben, és a kitért a pasztorális tevékenység jelentőségére.

Egyházi iskolákkal közösen

„Nagy szeretettel ajánlom a kötetet, tizenhárom kutató végzett benne nagyon magas színvonalú munkát – emelte ki dr. Várhelyi Krisztina. – Magam részéről mélyebben két területtel, az egyházi személyek szolgálatával és az oktatást érintő kérdésekkel foglalkoztam, és ennek nyomán gyümölcsöző kapcsolatot építettünk ki több egyházi iskolával. Az igen elegáns és szép borítón Máger Ágnes képe látható. A könyv végén pedig Grezsa István, kárpátaljai magyar fejlesztésekért felelős kormánybiztos ajánlása található, aki most nem tudott eljönni közénk, de tervezzük, hogy Kárpátalján is tartunk majd egy hasonló könyvbemutatót” – tette hozzá az Éltető Lélek Alapítvány elnöke.

Detzky Anna