Orbán Viktor és Pintér Sándor Ózdon

Orbán Viktor és Pintér Sándor Ózdon
Ózd – A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség által kezdeményezett nemzeti konzultációsorozat első tanácskozása Ózdon került sor kedden, az Olvasó épületében.

14.56: Orbán Viktor elmondása szerint a közbiztonság kérdése nemzetközi szintű probléma, amelyben világszintű hatások vannak. Ilyen például a munkanélküliség világméretű emelkedése, amely együtt jár az elszegényedéssel. Itthon az elmúlt nyolc esztendőben a hatalmi előtt sokszor visszaélt a hatalmával. Orbán Viktor szerint vidékközpontú lett Magyarország olyan értelemben, hogy a vidéken élők azt látták, hogy lemondtak róluk, így maguk láttak hozzá a rendteremtéshez.
Orbán Viktor szerint Magyarország rendet akar, ám a rend szó jelentése degradálódott az elmúlt időben. Az ország rend iránti vágyát bizonyítja a választás végeredménye, amely hangsúlyozottan jelzi a változások iránti igényt.
Az elmúlt időszakban nem érdekelte az ország vezetését, hogy ki, miként vélekedik az országban. A leköszönő országvezetés módszerét a káosz uralta és a magánérdek sokszor volt előrébbvaló, mint a közösség érdeke. A leköszönő kormány nem törődött a közös érdek kialakításával. Ebben is változásokat kell elérnie az új kormánynak. Ott,ahol a vezet6ők törvények fölé helyezik magukat, ott a közember is ugyanezt teszi. Orbán Viktor szerint ezzel le kell számolni.

„Mi kell ahhoz, hogy rend és biztonság legyen Magyarországon?” – tette fel a kérdést a leendő kormányfő. Véleménye szerint a dolog nem bonyolult, de nehéz. Meg kell mindenkivel értetni, hogy a közbiztonság valóban az első számú kérdés az országban. És ez tőlünk, magyaroktól függ.
Orbán Viktor kifejtette, hogy a statisztikák, amelyekre hajlamosak vagyunk hivatkozni, hamis eredményekre sugallnak, a valós eredményeket kell megmutatni.
„Nem adom föl azt az álmomat, hogy gyermekeim egy olyan Magyarországon nőnek fel, ahol nem kell áramot vezetni a kerítésbe, hogy biztonságba tudjam a vagyonomat” – jelentette ki végezetül  Orbán Viktor.

Ezzel befekeződött a nemzeti konzultáció első fóruma, amely a közbiztonságról szólt.


14.40: Lakatos Attila megyei cigányvajda felszólalására a miniszterelnökjelölt azt mondta, hogy a jóakaratú embereknek össze kell fogniuk, hogy közösségi ügyeiket rendezzék és ebben a kormány minden segítséget megad majd.

Bár az ország szegény, de a fontos dolgokra mindenképen költeni kell és a közbiztonság ilyen terület. Orbán Viktor megerősítette, hogy a kormány megalakulásától számítva két héten belül mindenképpen látható eredményeket fognak elérni. Több lesz a rendőr, hatékonyabb a rendőri munka és megkezdődik az a folyamat, amelynek végén minden településen lesz legalább körzeti megbízott, vagy rendőrőrs. Arra a kételyre, hogy a rendőri létszám emelése nem jó megoldás, Orbán Viktor azt mondta, hogy lehet, jelen helyzetben csak ez hozhat gyors megoldást és második lépésként a minőségi javításra is fognak majd hangsúlyt helyezni.

A kisebbségek parlamenti képviseletének megoldását fontosnak tartja a leendő kormányfő, de elgondolkodtatónak nevezte, hogy – bár létszámukat tekintve lett volna lehetőség erre – nem sikerült saját jogon képviselőt juttatniuk a parlamentbe a hazai kisebbségeknek.


14.32: Orbán Viktor kijelölt miniszterelnök, a Fidesz elnöke az ország legnehezebb kérdéskörének nevezte a közbiztonság helyzetét.  Úgy vélte, hogy az ország és az észak-magyarországi térség hagyományai azonban biztatóak lehetnek a jövő szempontjából. Elmondása szerint látszik, hogy a megyében élők bíznak a változásban és ennek a megalakuló kormány szeretne megfelelni.

A kérdésekre válaszolva Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a tulajdon ellen elkövetett szabálysértésekkel kapcsolatos szabályokat át kell alakítani, a rendőrségnek nagyobb szerepet kell kapniuk ebben is. A helyi rendőri vezetőkhöz szólva azt mondta, hogy a rendőröket mindenképpen meg kell védeni és vissza kell adni a szakma anyagi és erkölcsi becsületét. Ehhez jogszabályváltoztatás is kell.

Orbán Viktor szerint az is a rendőrséggel kapcsolatos teendő, hogy a meglévő korrupciót és túlkapásokat is kezelni kell. A kisebbségeket a kormány becsüli és mindent megtesz, hogy a magyarság büszke lehessen minden polgárára. Hangsúlyozta, hogy a cigányság belső ügyeit nem kezelheti a kormány, a romáknak maguk soraiban maguknak kell rendet teremteni.

Orbán Viktor speciális védelmet ígért a pedagógusoknak és ezt a jogszabályt már az első napokban benyújtják az országgyűlésnek.


14.00: Zsigray Árpád, Arló polgármestere szerint az utóbbi időben hiába kiabáltak, nem hallatszott el az égig. Most reméli, hogy suttogni is elég. Véleménye szerint a rendőri erők mennyiség növelése nem megoldás, minőségi javulásra van szükség. A rendőri pálya minőségét kellene javítani, képzettségre, szakértelemre van szüksége a rendőröknek. Fontos lenne – elmondása szerint -, hogy a rendőrrel való találkozás ne csupán negatív élmény legyen.

Farkas Félix, megyei cigány önkormányzati vezető, Lungo Drom vezető arról beszélt, hogy cigány bűnözés nincs, de vannak cigány bűnözők. Elmondása szerint a cigányok bűntetteinek egy részét az előző kormány „megélhetési bűnözésnek” nevezte, de ő ezzel a megközelítéssel sem ért egyet. Farkas Félix óvott az ilyetén kategorizálástól. A helyzet egyik megoldásának a szabálysértési törvény megváltoztatását nevezte, pontosabban azt, hogy az értékhatárra vonatkozó tételeket ki kell venni belőle. Olyan programokat kell kialakítani, amelyek segítik a cigányság mélyszegénységből való kiemelését foglalkoztatással. Erre társadalmi szinten is szükség van, hiszen alaptétel az elesett emberek megsegítése. Hangsúlyozta, hogy csak azokat lehet megsegíteni így, akik maguk is tesznek felemelkedésükért. A kisebbségi vezető véleménye szerint a megyében a rendőrség jl végzi a feladatát és ez abban is jelentkezik, hogy az utóbbi időben 11 roma származású fiatal lett a tagja a rendőri testületnek.


13.29: Varga László, Ózd város rendőrkapitánya arról számolt be, hogy a „hagyományos” fémlopás, falopás mellett az utóbbi időben elszaporodott a város területén az áramlopás vétsége. Gondot okoz a rendőrségnek a nagy tömegű családi viszályok megakadályozása, mert ezek egyre többször csúcsosodnak ki ember elleni bűncselekményben. A kapitányság állománya sokat tesz a város rendjének, közbiztonságának fenntartása érdekében. Bár a közbiztonságérzet ez nem minden esetben tükrözi, de az eredményességre nincs mit szégyenkeznie az állománynak. A kapitány gondnak nevezte, hogy nehéz a városban megtartani a rendőri állományt, sokan kérnek áthelyezést az itteni viszonyok miatt.

Hörcsik Richárd, Sárospatak polgármestere, országgyűlési képviselő egy ötoldalas írásbeli javaslatot nyújtott át Pintér Sándornak. A javaslat az érintett rendőri vezetőkkel együtt készült és a kistérség közbiztonságának javításáét szolgálja.

Lakatos Attila megyei cigányvajda hozzászólásában arról beszélt, hogy igenis van cigánybűnözés az országban és ezzel foglalkozni kell és a cigányságnak saját köreiben kell először rendet teremteni. Elmondása szerint a cigányságnak is az ózdihoz hasonló közbiztonsági fórumokat kell szervezni. Szerinte olyan jogszabályváltoztatásokat kell eszközölni, amely szigorítaná a büntetéseket. Példaként mondta el, hogy attól családtól, akinek gyermeke megüti a tanárt, el kell venni a családi pótlékot.  A megyei cigányvajda megerősítette, hogy mihamarabb rendet kell tenni a cigányság soraiban.


12.46: Obbágy Csaba, a KDNP ózdi szervezetének elnöke – civilben pedagógus – arról a problémáról beszélt, hogy a tanulásnak, tudásnak nincs meg a tekintélye, mert más eszközökkel jobban lehet érvényesülni a világban. Nagyban romlott az iskolai közbiztonság, a tanárok, tanítók félelemben végzik nevelő munkájukat. Aki teheti, menekül a megaláztatást adó pedagóguspályáról, amely ráadásul megélhetést sem olyan mértékben nyújt, ami elvárható lenne.  Erre is gyorsan kell receptet találnia az új kormánynak. Elismerést, tekintélyt kért pedagógustársai nevében Obbágy Csaba, mert szeretnék munkájukat biztonságban, elismertségben végezni. Ehhez persze az egész társadalom támogatására is szükség volna a közös érdek és cél miatt. Megemlítette azt a problémát is, amely az előbb említetteket is gerjeszti, hogy az intézmények és az azokaz fenntartó önkormányzatok anyagi helyzete is olyan rossz, hogy nagyon sok esetben az alapvető feltételek biztosítása is komoly gondot okoz.

A tanácskozás szünet után folytatódik-


12.35: Egy a nevét nem közlő ózdi kisebbségi önkormányzati vezető szerint nagyon nagy problémája a városnak, hogy egyre csökken a lakosság száma. Véleménye szerint a kisebbségi kérdéseket egyoldalúan tárgyalták meg az utóbbi időben és reményét fejezte ki, hogy az új kormány által képviselt politika megváltoztatja ezt. Kifejezte azon véleményét, hogy a romák olyan Magyarországon élhetnek, ahol nem kell folyamatosan félelemben lenniük a kisebbséghez tartozóknak. Kijelentette, hogy nincs cigánybűnözés, a bűnözőket nevükön kell nevezni, akár milyen a bőrük színe. Mint elmondta, gátat kell szabni a rendőri túlkapásoknak, amelyek – akármennyire is igyekeznek ezeket eltitkolni – létező dolgok. Mint mondta, csak közösen tudunk ezeken a problémákon változtatni például azzal, hogy több roma kap lehetőséget a rendőri állományba bekerülésre.12.25: Vereckei Csaba, megyei rendőrfőkapitány szerint évek óta országos átlag felett teljesít a megye rendőri állománya és épp ez okoz fejtörést a rendőri vezetőknek, hogy ennek ellenére az itt élők biztonságérzete ezzel nincs arányban. A főkapitány beszélt egy a megye települési vezetői körében általa végzett közvéleménykutatásról, amelynek eredményét igyekeznek beépíteni munkájukba. Véleménye szerint a szubjektív biztonságérzet javítása egyértelműen a rendőri jelenlét növelésével lehetséges, ám ha ezt nem kíséri minőségmegtartás, vagy javítás, akkor ellenkező irányba fordulhat a törekvés. Vereckei Csaba egyetértett azzal, hogy a jelenlegi szabálysértési szabályozás nem megfelelő, mert nem nyújt elegendő lehetőséget a szankcionálásra. A rendőri vezető megemlítette, hogy aggodalomra ad okot a rendőrök elleni erőszak megszaporodása, amely súlyos és messzire mutató társadalmi probléma. Ennek visszaszorításában a törvénykezésen túl a rendőri munka elismerése, tekintélyének megőrzése is eszköz lehet.


12.14: Csóra György. a megyei polgárőr szövetség elnöke, az országos polgárőr szövetség alelnöke szerint mozgalmuk fontos szerepet játszott eddig is a közbiztonság biztosításában és a jövőben is szeretné ezt a szerepét betölteni. Elmondása szerint az eddigi eredményeik is magukért beszélnek. Fontos szerepet szán az elnök az utánpótlás nevelésének és a társszervezetekkel való együttműködésnek. Hangsúlyozta, hogy a polgárőrség hatékony együttműködésben van a rendőrséggel, és az együttműködés az eszközök (gépjármű, bázis) biztosításában is megnyilvánul. Csóra György szerint a polgárőrök elhivatottsága egyre nagyobb és ez a hatékonyságot is tovább növelheti. Az elnök elmondása szerint a megalakulandó kormány törekvéseinek jó partnere lesz a testület

Demeter Zoltán, Bánhorváti polgármestere, megválasztott országgyűlési képviselő kistelepülési vezetői szemmel beszélt a közbiztonságról. Tapasztalatai szerint a bűnözési mutatók nem nagyon változtak az elmúlt években. A statisztai adatok azonban nem mutatják meg hitelesen a lakosság biztonságérzetét, amelyet az is nagyban befolyásol, hogy az elkövetett bűncselekményekre kiosztott büntetési tételek valóban arányosak-e? Sokszor tapasztalható a polgármester szerint, hogy egyesek megússzák a büntetést, vagy csekély büntetést (szabálysértési bírságot) kapnak csak és ez nem visszatartó erő. Demeter Zoltán szerint ezen a társadalmi érzésen kell  a lehető leggyorsabban változtatni. Törvények szigorítása, a rendőrség hatáskörének kibővítése lehet a megfelelő eszköz. Több rendőrre is szükség lenne és a folyamatos jelenlétre.


11.55: Első felszólalóként Almási Csaba, Ózd város jegyzője arról beszélt, hogy a szabálysértési ügyek ugyan a jegyzők hatáskörébe tartoznak, ám nincs meg a lehetőségük arra például, hogy ismeretlen tettes esetén nyomozást folytassanak. Almási Csaba véleménye szerint ezt a funkciót a rendőrségnek kellene ellátnia. Több szabálysértési ügyben nincs elriasztó ereje a szankcióknak, ebben szigorítás kellene. Hasonló a helyzet a kiszabott bírságok behajtásában, amely bizonyos helyzetben szinte lehetetlen. Behajthatatlan bírságok esetén a büntetés átváltása munkára, vagy  elzárásra bonyolult művelet. Ezen egyszerűsíteni kellene. A jegyző által felvetett problémák szakmai jellegűek, ám legtöbb esetben megoldhatatlan problémákként jelentkeznek és újabb problémákat szülnek és – ha apróságnak tűnnek is – hozzájárulnak a közbiztonság romlásához.

Tamás Barna, Putnok polgármestere, megválasztott országgyűlési képviselő azt fejtette ki, hogy a Sajó-völgyében élő emberek elkeseredettek, mert a térség közbiztonsága romokban hever. Egyre többen élnek szociális segélyből, amely a valós megélhetésre nem elég, a többletjövedelmet pedig sokan próbálják törvénytelen eszközökkel biztosítani. Ezen az állapoton változtatni kel. A polgármester riasztó jelként hozta fel a kiskorúbűnözés elszaporodását, a tanárok elleni erőszak gyarapodását,  az ittas vezetés ugrásszerű megnövekedését. Ezeket kemény törvényekkel lehet „helyére tenni”. Tamás Barnabás szerint a helyi önkormányzatok – lehetőségeik szerint – mindent megtettek és a helyi rendfenntartó erők is erejük határán járnak, többet – segítség nélkül – nem tudnak tenni a bűnözés megállítására.


11.38: A téma a közbiztonság és a helyszín kiválasztása is indokolt, hiszen a város és környéke közbiztonsága hagy maga után némi kívánnivalót.

Ríz Gábor, a térség megválasztott országgyűlési képviselője köszöntötte Orbán Viktor kijelölt miniszterelnököt, Pintér Sándor felkért belügyminisztert és Ódor Ferencet, a megyei közgyűlés elnökét, országgyűlési képviselőt, a Fidesz megyei elnökét.

Ríz Gábor bevezetőében elmondta, hogy a közbiztonság az egyik legfontosabb téma ma a magyar társadalomban, éppen ezért alapvető fontosságú, hogy

Pintér Sándor belügyminiszterjelölt szerint a közbiztonság témája a térség minden egyes lakóját érinti. „A rendre szükség van – mondta a miniszterjelölt -, mert a biztonság érzete nyugalmat ad a családoknak. Az ország nagyon nagy részében azonban a félelem az úr, az emberek személyes és vagyoni biztonsága is veszélyben van. Az állam az ország sok részében nem teljesíti ma kötelességét, mert nem szab gátat a közrendet veszélyeztető erőknek, elemeknek. Pintér Sándor szerint nagybaj, hogy a kormány nem teljesíti kötelességét az állampolgárokkal szemben. „Mi, akik ezen a tanácskozáson itt vagyunk, szeretnénk visszaadni az embereknek a biztonság érzetét és ehhez arra van szükség, hogy a helyismerettel rendelkezőkkel konzultálva határozzuk meg a legfontosabb feladatokat.”