Önnel együtt! – közösségi rendészeti modell Miskolcon

Akt.:
Önnel együtt! – közösségi rendészeti modell Miskolcon
Közel egy éve, egy Svájci-Magyar Együttműködési Programnak köszönhetően indult el a közösségi rendészeti modell kísérleti bevezetése Miskolcon, Nyíregyházán, Szegeden és Zalaegerszegen. A projekt célja, hogy a rendőrség a helyi közösségekkel együtt mérje fel a bűnügyi problémákat és az azokra vonatkozó megoldási javaslatokat is velük dolgozza ki.

Ezt a modellt már több évtizede sikeresen alkalmazzák, többek között Svájcban, az Egyesült Királyságban és az Amerikai Egyesült Államokban is. A közösségi rendészet nem különül el Magyarország Rendőrségétől, csupán egy újfajta filozófia, szemléletváltás, amely során a rendőrség jobban bevonja a lakosságot az őket érintő problémák feltárásába és megoldásába, annak érdekében, hogy a helyi kapitányságok hatékonyabban, a közösség igényeinek megfelelőbben használhassák fel erőforrásaikat.

r1

Miskolcon a rendőrség tíz zónát alakított ki, melynek mindegyikében egy-egy rendőr dolgozik a közösségi rendészeti modell megteremtése érdekében. A Nyugat-Európai „community police officer” (CPO) magyar megfelelője a közösségi rendőr-tisztviselő, akinek feladata, hogy felmérje a körzetükben élő lakosok problémáit, bűnmegelőzési és egyéb, a rendőri munkával kapcsolatos felvilágosító előadásokat tartson, így képezve bizalmi hidat a polgárok és a hatóság között. Szolgálatukkal arra hívják fel a figyelmet, mi mindent tehetnek a lakosok személyi és közbiztonságuk érdekében, hogyan segíthetik a szervezetek munkáját.

r2

Almási László rendőr főtörzszászlós a 7. zónában, Miskolc, Győri kapuban és annak vonzáskörzetében, míg Horváth Richárd rendőr törzsőrmester, a 8. zónában, a Vasgyári városrészben látja el ezirányú szakmai feladatait.

r3

Megkérdeztük a két rendőrt, hogy mi motiválta őket a közösségi rendészeti feladatok ellátására való jelentkezésben?

A pályázati felhívásból kiderült számunkra, hogy ez egy merőben új formája a rendőri munkának, amely lehetővé teszi, hogy emberközeli kapcsolatot alakítsunk ki a lakossággal.

r4

Hogyan készítették fel Önöket a feladatra?

Három hetes speciális képzésen vettünk részt, melynek tananyagát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem készítette el. A közösségi rendészeti modell működését egyhetes svájci tanulmányút keretében ismertük meg. Ezt követően tavaly nyáron kezdtük meg a munkát.

r5

Hogyan fogadták Önöket, milyenek voltak az első tapasztalatok?

Egyértelműen pozitív volt. Felkerestük a zónánkon belül működő valamennyi közintézményt – óvodákat, általános- és középiskolákat, művelődési házakat, idősek otthonát, orvosi rendelőket, egyházak képviselőit – és megadtuk számukra az elérhetőségünket azért, hogy bármikor, bármilyen problémával kereshetnek minket, közvetlenül bizalommal fordulhatnak hozzánk. Az egyedül, egyenruhában végzett gyalogos járőrözés szinte üdítőleg hatott a környezetünkben élőkre, volt olyan eset, amikor megszólítottak, hogy „maga tényleg rendőr, mert nem emlékszem, mikor láttam utoljára egyfős járőrt!”. A gyalogos szolgálat lehetőséget ad arra, hogy az állampolgárokkal beszélgessünk, meg tudjanak szólítani bennünket és kérdezzenek a közbiztonsággal és a rendőrséggel összefüggő dolgokról. A Miskolci Önkormányzat által biztosított irodákban fogadóórákat tartunk, ami azért előnyös, mert egyrészt nem kell beutazni a városi rendőrkapitányságra, másrészt az épület civil jellege miatt is többen, könnyebben veszik fel velünk a kapcsolatot.

r6

Mi volt az eddigi legemlékezetesebb történet munkájukból?

Egy veszélyeztetett család megmentése. A brutális kegyetlenségű férj lelkileg és fizikálisan is „terrorizálta”, a lakásba bezárva tartotta feleségét és négy gyermekét. A családsegítő szolgálattal együttműködve sikerült az édesanyát és a gyermekeket biztonságba helyezni, majd a férfivel szemben büntetőeljárást kezdeményeztünk. Ebben az esetben kitűnően működött a lakossági jelzőrendszer, gyors és hatékony volt a hatóságok közötti együttműködés, így egy esetleges családi tragédiát még időben sikerült megelőzni.

Ezen túl emlékezetesek az időskorúaknak tartott bűnmegelőzési találkozók, a pedagógusokkal lefolytatott kerekasztal-beszélgetések, iskolai előadások, de előfordult már olyan is, hogy egy nagy sikerű futóverseny szervezéséhez kérték a segítségünket.

r7

Hogyan folytatódik a közösségi rendészet megteremtése a tesztidőszak lezárulta után?

Az 1744/2013. (X.17.) számú Kormány határozattal elfogadott Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában szerepel, hogy a már említett négy rendőrkapitányságon túl további húsz rendőrkapitányságon fogják bevezetni a modellt, melynek határideje 2016. május 31. Tehát optimisták vagyunk abban a tekintetben, hogy ez nem csak egy kísérlet, hanem a fejlődés első lépcsőfoka volt.

r8


Információk:

MISKOLCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4.
Postacím: 3501 Miskolc, Pf.: 185.
Telefon: +36-46/514–511
E-mail: miskolcrk@borsod.police.hu


Kérdéseivel, javaslataival forduljon az Ön CPO-jához:


1. zóna
Császár Viktor r. törzsőrmester
Telefon: +36-70/680-9911
E-mail: csaszarv@borsod.police.hu


2. zóna
Lénárt Péter r. főtörzsőrmester
Telefon: +36-70/680-9912
E-mail: lenartp@borsod.police.hu


3. zóna
Szesztai Sándor r. főtörzszászlós
Telefon: +36-70/680-9913
E-mail: szesztais@borsod.police.hu


4. zóna
Balogh Vera Eszter r. főtörzsőrmester
Telefon: +36-70/680-9914
E-mail: baloghve@borsod.police.hu


5. zóna
Dobai Imre r. főtörzsőrmester
Telefon: +36-70/680-9915
E-mail: dobaii@borsod.police.hu


6. zóna
Németh Péter Győző r. alezredes
Telefon: +36-70/680-9916
E-mail: nemethpg@borsod.police.hu


7. zóna
Almási László r. főtörzszászlós
Telefon: +36-70/680-9917
E-mail: almasil@borsod.police.hu


8. zóna
Horváth Richárd r. törzsőrmester
Telefon: +36-70/680-9918
E-mail: horvathrichard1@borsod.police.hu


9. zóna
Kotta-Kis Szilvia r. főtörzsőrmester
Telefon: +36-70/680-9919
E-mail: vargaszi@borsod.police.hu


10. zóna
Demeter József r. alezredes
Telefon: +36-70/680-9910
E-mail: demeterj@borsod.police.hu