OGY – Krónika 7. rész (határozathozatalok)

Budapest, 2012. október 15., hétfő (MTI) – További törvényjavaslatokról döntöttek a képviselők a határozathozatalok között, így megszavazták a jövedékiadó-emelést, illetve újra elfogadták az államfő által visszaküldött településrendezési törvényt.

Az alkotmány tartalmazhatja a választói feliratkozás szabályait

Az alaptörvény tartalmazhatja a választói feliratkozás főbb szabályait.
Az Országgyűlés – 264 igen szavazattal, 85 nem ellenében – még nem az alkotmány módosításáról döntött, hanem a kormánypártok alaptörvény-módosító javaslatának kiegészítéséről. A zárószavazás a következő ülésen, október 29-én lehet.
Az alkotmányügyi bizottság módosító javaslatának elfogadásával az alaptörvény rögzítheti a névjegyzékbevétel kérelmezésének határidejét – vagyis hogy a feliratkozás a választást megelőző 15. napig kérhető – és módját. Eszerint a Magyarországon élők személyesen vagy elektronikus úton, az internetes ügyfélkapun iratkozhatnak fel, levélben nem, míg a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező állampolgárok levélben vagy interneten kérhetik felvételüket a választói névjegyzékbe.
A feliratkozás szabályainak alaptörvénybe foglalása azért lényeges, mert a kormánypártok jelezték: előzetes normakontrollt kérnek az Alkotmánybíróságtól az új választási eljárási törvényről.

EU-s bűnügyi együttműködés

Az Országgyűlés ezután megszavazta az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvényjavaslatot: 305 igen, 31 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett.
A törvény lényege egyebek mellett az EU más tagállamaival folytatott bűnügyi jogsegély felgyorsítása, amivel a kormány szándékai szerint hatékonyabbá válik a bűncselekmények felderítése, továbbá eredményesebb lesz a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés is az unió tagállamaival.
A tervek szerint az új törvény hatására rövidülhetnek a hazai eljárások, gyors és folyamatos lehet a tagállamok közötti párbeszéd, valamint létrejöhet a tagállami szabadságvesztéssel járó ítéletek átadás-átvétele és gyorsabbak lehetnek az eljárások is.

Emelkedik a cigaretta, az alkohol és az autógáz jövedéki adója

Jövedékiadó-emelésekről is döntött a parlament az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében. A dohánytermékeké a korábban tervezettnél kisebb mértékben, de nem két, hanem egy lépésben nő, a jövő év helyett már december 1-jén.
A Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter által jegyzett indítvány alapján – amelyet 236 igen szavazattal, 12 nem ellenében, 74 tartózkodás mellett fogadott el a Ház – a dohánytermékek mellett az alkohol és az LPG (autógáz) üzemanyag adótartalma is nő. Az alkoholos termékeké 2013. január 1-jén 15 százalékkal – a sör és a pezsgő jövedéki adója azonban csak 10 százalékkal -, az autógázé pedig januárban és májusban is 50-50 százalékkal.
Mindez és a népegészségügyi termékadóról szóló törvény módosítása – amellyel átírják az energiaital definícióját, mert a gyártók a receptúra megváltoztatásával próbáltak kibújni a fizetési kötelezettség alól – az egészségügy pluszforráshoz juttatását szolgálja.

Újra elfogadta a Ház az államfő által visszaküldött településrendezési törvényt

Újra elfogadta az Országgyűlés a településfejlesztéssel, -rendezéssel és az építésüggyel összefüggő törvénymódosításokat, amire azért volt szükség, mert Áder János államfő egy héttel ezelőtt tartalmi kifogása miatt megfontolásra visszaküldte a Háznak a jogszabályt.
A képviselők 249 igen és 88 nem szavazat mellett fogadták el a jogszabályt, amelyből – egy zárószavazás előtti módosító indítvány megszavazásával – törölték a köztársasági elnök által kifogásolt passzust.
A szeptember 24-én egyszer már megszavazott belügyminiszteri előterjesztés felhatalmazást adott a miniszternek, hogy rendelettel állapítsa meg a települési önkormányzat helyi parkolási rendjét megalapozó szakmai, eljárási szabályokat és az ezzel kapcsolatos bevétel felhasználásának szabályait.
Áder János a Háznak írt levelében azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy az önkormányzati törvény szerint a helyhatóságok feladata a parkolási rend meghatározása, a jogszabályok pedig nem adnak felhatalmazást a miniszternek a bevételek felhasználására vonatkozó szabályok megállapítására.
Ezért Pintér Sándor belügyminiszter zárószavazás előtti módosító indítványával a parlament törölte a javaslatból a kifogásolt pontot.

– MTI –