OGY – Krónika 2. rész (új Ptk.)

Budapest, 2012. október 3., szerda (MTI) – Mind a kormányoldal, mind az ellenzék képviselői javasoltak változtatásokat az új polgári törvénykönyvről szóló előterjesztésen, de támogathatónak ítélték az előterjesztést a javaslat szerdai, parlamenti vitájában.

KDNP: jól kidolgozott törvény került a Ház elé

Jól kidolgozott, megfelelő színvonalú törvény került az Országgyűlés asztalára – hangsúlyozta Lukács Tamás KDNP-s képviselő.
A személyiségi jogok védelmével kapcsolatban kifejtette: bár minden alapjogot szabályozni kellene, a gyakorlatban a magánélet védelme igen nehezen kezelhető a jogban. A közélet szereplőinek többet kell elviselnie a kritikákból, ám a szabályozás a bírói gyakorlatra bízná, kit ért közszereplő alatt, ez pedig bizonytalanságra ad alapot – mondta.
Lukács Tamás is beszélt arról, hogy a családjogtól idegennek tartja az élettársi kapcsolat szabályozását. Az emberi méltóság és szabadság oldaláról közelítette meg a kérdést, felvetve: ha valaki él azzal a jogával, hogy nem köt házasságot, akkor miért akarja azt a joghatást elérni, amit a házasság nyújt.
Az öröklési rendszerrel kapcsolatban azt mondta: nem érti a jogindokát annak, miért kell az élettársi öröklést hátrányosabban kezelni, mint a bejegyzett élettársi kapcsolatban élőkét. A politikus ezt a kérdést az emberek akaratára, jognyilatkozatára bízná.

Fidesz: mindenkivel ismertetni kell a házassági vagyonjogi szerződés lehetőségét

Turi-Kovács Béla (Fidesz) lényegi változtatásokat is elképzelhetőnek tartott az előterjesztéssel kapcsolatban, amelyek nélkül szerinte nem lesz kerek, nem lesz teljes a törvény.
A képviselő azt javasolta: minden házasságkötés előtt állónak fel kellene hívni a figyelmét a vagyonjogi szerzősét lehetőségére és erről tájékoztatást kellene nyújtani számukra. Ezt azzal indokolta, hogy a váláskori vagyonmegosztási vitákra a jogszabályban csak általános szabályok hozhatók, az egyéni élethelyzetekre vonatkozó részletek csak egy szerződésben köthetők ki. Érvelését azzal is alátámasztotta, hogy manapság a fiatalok szinte csak szülői segítséggel tudják elkezdeni felnőtt életüket, ám a szülők a támogatást saját gyermeküknek szánják.
Turi-Kovács Béla is komoly vita forrásának nevezte a bejegyzett élettársi kapcsolattal foglalkozó részt. Különösen furcsának tartotta, hogy az élettársi kapcsolat a törvénykönyv alapján csaknem azonossá válik a házassággal. Szintén amellett érvelt, hogy a család fogalma nem mosható össze az együttélés ezen formájával.

LMP: módosításokkal a kor igényeinek megfelelő törvény alkotható

Az LMP-s Ertsey Katalin szintén módosításokat szorgalmazott a beterjesztett kódexen, de úgy látta: ezekkel kialakítható egy a kor igényeinek megfelelő polgári törvénykönyv.
Az örökbefogadás kérdésével kapcsolatban elismeréssel illette a kormányt, mert, mint mondta, pozitív lépések történtek e téren. Változtatásokat javasolt viszont azon szabályok tekintetében, amelyek 25 évre emelik az örökbefogadás korhatárát. Ezt egy példával indokolta: egy 23 éves, családban élő, saját gyermekeit nevelő nő, testvére halála esetén miért ne fogadhatná örökbe annak gyermekeit.
A politikus ugyancsak lehetőséget biztosítana az örökbefogadásra az élettársi kapcsolatban, partnerének gyermekét nevelő embernek, a vér szerinti szülő halála esetén. Mint mondta, ez csak a gyermek javát szolgálná, hiszen nem szakadna ki a megszokott környezetéből.

Fidesz: a kódex a gyakorlati alkalmazást segíti

A fideszes Zsiga Marcell szerint a kormány olyan törvénykönyvet terjesztett az Országgyűlés elé, amely egyesíti a bírói tapasztalatokat és segíti a jogszabályok gyakorlati alkalmazását.
Érdekességként említette, hogy az előterjesztésben címet kaptak a paragrafusok, ami megkönnyítheti a törvényen belüli tájékozódást, ezzel kiszámíthatóságot sugall.
A képviselő az öröklésről szólva elmondta, hogy a javaslat csak indokolt esetben változtat a meglévő szabályokon, de szerinte a családi és demográfiai viszonyokban bekövetkezett változások hatással vannak a szabályozásra.
Alapjaiban változik meg a túlélő házastárs törvényes öröklésjogi pozíciója – mondott egy példát a politikus, felhívva a figyelmet olyan, a hagyatékban megjelenő vagyontárgyakra, amelyek esetében nem célszerű egyszerre többeknek biztosítani a haszonélvezetet. Ilyen vagyonelemnek tekintette az üzletrészt vagy a befektetést.
Mint mondta, az új szabályok szerint a túlélő házastársat csak az elhunyttal közösen használt ingatlannal kapcsolatban illeti meg a haszonélvezeti jog.

KDNP: az élettársi kapcsolat nem emelhető azonos szintre a házassággal

A kereszténydemokrata Stágel Bence szintén kifogásolta, hogy a javaslat az élettársi kapcsolatok problémáinak rendezésére szinte lemásolja a házastársakra vonatkozó szabályokat. A képviselő szükségesnek tartotta, hogy az élettársi kapcsolatok esetében is törvény szabályozza a tartás, a vagyonmegosztás, a lakáshasználat vagy a gyermekelhelyezés kérdését, de szerinte mindezt túlzás esetükben a családjogba emelni.
Hangsúlyozta, hogy a házasság és a család intézményének védelme a jogalkotó alkotmányos kötelezettsége, ennek megfelelően eltúlzott közel azonos szintű védelmet biztosítani egy, “a házassággal rivalizáló, attól azonban gyengébb, de újabb problémákat gerjesztő jogintézmény számára”.
Külön problémának nevezte az azonos nemű élettársakra vonatkozó szabályok megalkotását. Szerinte esetükben, és a különböző neműek élettársi kapcsolata esetén is elegendő lenne az, azt rögzíteni a törvényben, hogy szerződésben szabadon rendezhetik kapcsolatukat, és szabadon végrendelkezhetnek egymás javára.

– MTI – 

Címkék: , ,