Nyugdíj: Ön kérdezett, a szakértő válaszolt

Miskolc – A nyugdíjtörvény
változását követően arra
bíztattuk olvasóinkat: kérdezzenek
ezekről a változásokról, s
szakértőink válaszolnak majd.
Olvasóink konkrét kérdéseire az
Északalföldi Regionális
Nyugdíjbiztosítási
igazgatóság munkatársai igyekeztek a
rendelkezésükre álló adatok
alapján a lehető legpontosabb válaszokat
adni.

Kurcsinka Ilona igazgató
ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezt senki ne
tekintse ténynek, hivatkozási alapnak.
Számos esetben kiderült ugyanis, hogy az
érintett által nyilvántartott
adatokat dokumentumokkal nem sikerült
alátámasztani. Fontos tehát, hogy
e válaszok tájékoztató
jellegűek. Az igazgatóságok
ügyfélszolgálatain azonban mindenki
nyugodt körülmények között
kaphat választ minden
kérdésére.
Összeállításunkban a
kérdezők nevét nem
közöljük, az életkori adataikat
igen – így van értelme a
kérdéseknek és a
válaszoknak. Igyekeztünk a legfontosabb
kérdéseket és válaszokat
közreadni, lehetőleg az
ismétlődések elkerülése
mellett.

Kérdés: Mikor mehetek
nyugdíjba? 1971.11.09. – 2008.01.25.
között 12985 nap, azaz 35 év 210 nap
szolgálati időm van. Korkedvezményre
jogosító idő: 20 év és
163 nap, öregségi nyugdíjra
jogosító korhatárhoz képest
4 év korkedvezményre vagyok jogosult.
1954.11.20-án születtem.

Válasz: A
nyugdíjkorhatár az 1952. január
1-je előtt születettek esetében marad
a betöltött 62. életév. A
változás az 1951. december 31-ét
követő időpontban születetteket
érinti. Aki 1954-ben született, annak a 63.
életév betöltését
követő 183. nap az öregségi
korhatára. Ez csökken a szerzett 4
év korkedvezménnyel, amely alapján
59. életév betöltését
követő 183. napon jogosult
korkedvezményes öregségi
nyugdíjra. A korkedvezményes
öregségi nyugdíjkorhatár
betöltését megelőzően
két évvel előrehozott
öregségi nyugdíjra jogosult az 57.
életév betöltését
követő 183. napon. A nyugdíjba
vonulásra tehát – a jelenleg
közölt adatok alapján –
legkorábban 2012-ben lesz lehetőség,
az ezt megelőző évben részletes
tájékoztatást kérhet a
csökkentés
mértékéről a
Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóságtól.

Kérdés: Ha valaki
férfi, 1952. január 21-én
született, mikor mehet legkorábban
nyugdíjba? A bedolgozott évek
száma jelenleg 43 év.

Válasz: Az 1952-ben
születettek öregségi korhatára
62 év 183 nap életkor
betöltése. Az öregségi
nyugdíj ezen életkor
betöltésekor vehető igénybe. A
szükséges 20 év szolgálati
időt megszerezte. A 60.
születésnapjától
előrehozott öregségi nyugdíjra
lehet jogosult, mert magas szolgálati
idővel rendelkezik. Fontos tudni, hogy ez a
korhatár alatti ellátás
csökkentett nyugdíj lesz. A
csökkentés végleges. A
csökkentés pontos
mértékéről a
nyugdíjazást megelőzően –
2011-ben – pontos
tájékoztatást tudunk adni.

Kérdés: 1951-ben
születtem, 2010-ben lesz 40 éves
munkaviszonyom. Az 1951- ben születettekre mi
vonatkozik? Mikor mehetnek el nyugdíjba?
Előrehozott öregségi
nyugdíjazásuk lehetséges-e, milyen
feltételekkel? 60 éves korban elmehetek-e
nyugdíjba, ha igen akkor a nyugdíjam
megállapításánál
lesz-e csökkentés, esetleg milyen
mértékű ?

Válasz: Az 1951-ben
születettek öregségi korhatára
62. életév. Az öregségi
nyugdíj ezen életkor
betöltésekor vehető igénybe. A
nyugdíjhoz szükséges 20 év
szolgálati időt megszerezte. A 60.
születésnapjától
előrehozott öregségi nyugdíjra
lehet jogosult, mert több mint 37 év
szolgálati idővel rendelkezik. A 40
év munkaviszony önmagában nem
jogosít nyugdíjra, a nyugdíjra
jogosító életkort is be kell
tölteni. A csökkentés pontos
mértékéről a
nyugdíjazást megelőzően
2010-ben pontos tájékoztatást
tudunk adni.

Kérdés: A férjem
1953.01.17-én született. Mikor
kérheti a nyugdíjaztatását,
akár az előrehozott
nyugdíjaztatását is? 2007.04.02-ig
39 év 227 nap munkaviszonnyal rendelkezett.
2006.08.31-én vállalkozói
munkaviszonyát megszüntette, mert
apósom fekvő beteg lett és vele volt
ápolási ellátáson volt.
Ennek megszünése tudomásom szerint
2009.06.30-án várható. Jelenleg
őstermelői igazolványa van, mely
alapján szertnénk az eü.
hozzájárulást fizetni, hogy
tb.ellátásra jogosult legyen.
Korábban járművezető volt.


Én 1956.09.16-án születtem.
Tanító vagyok, jelenleg 34 éves
munkaviszonyom van. Mikor lesz lehetőségem
kezdeményezni a
nyugdíjaztatásomat?
Számításaim szerint 63-64
évesen tehetném, de az az igazság,
hogy ilyen korú
tanítónéniket már
még az unokáimnak sem szeretnék.

Válasz: A
nyugdíjkorhatár az 1952. január
1-je előtt születettek esetében marad
a betöltött 62. életév. A
változás az 1951. december 31-ét
követő időpontban születetteket
érinti, így a
levélíró férjét is.
Az 1953-ban születettek esetében az
öregségi nyugdíjkorhatár a
betöltött 63. életév.


Az öregségi nyugdíjkorhatár
betöltését megelőzően
két évvel előrehozott
öregségi nyugdíjra jogosult lehet,
mert a minimálisan előírt 37
év szolgálati időt megszerezte.
Feltétel, hogy azon a napon, amelytől
kezdődően az előrehozott
öregségi nyugdíjat
megállapítják
biztosítással járó
jogviszonyban ne álljon. Az 1953-ban
születettek esetében az előrehozott
öregségi nyugdíj
összegét függetlenül az
előírt 37 évet esetleg
meghaladó szolgálati idő
hosszától már
csökkentéssel kell meghatározni.
Előrehozott öregségi nyugdíjra
jogosult az a legalább 37 év
szolgálati idővel rendelkező,
biztosítással járó
jogviszonyban nem álló nő is, aki
1956-ban született és a 61 éves
és 183 napos életkort
betöltötte.


Az előrehozott öregségi nyugdíj
megállapítása esetén
öregségi nyugdíjkorhatár
betöltése a csökkentést nem
érinti.


Egy adott munkakörben végzett munka akkor
ismerhető el korkedvezményesnek, ha a
munkakör a korkedvezményre
jogosító munkaköri jegyzékben
szerepel. A járművezető munkakör
abban az esetben jogosít korkedvezményre,
ha a járművezető a menetrendszerű
tömegközlekedésben,
személyszállításban vesz
részt.

Kérdés: A férjem
1950-ben született, 42 éves munkaviszonnyal
rendelkezik. Olvastam, hogy 60 éves
korában elmehet előrehozott
öregségi nyugdíjba. A


kérdésem az, hogy a
megállapított nyugdíj
összegét teljes összegben megkapja-e?

Válasz: Igen. A
nyugdíjkorhatár az 1952. január
1-je előtt születettek esetében marad
a betöltött 62. életév.
Csökkentés nélküli
előrehozott öregségi nyugdíjra
jogosult a magas szolgálati időre
tekintettel. Legkorábban a 60.
életév
betöltésétől jár ez az
ellátás, ha a biztosítási
jogviszonya megszűnik.

Kérdés: A férjem,
1953.08.22-én született. 2008.08.31-el
bezáróan, a szolgálati ideje: 40
év 2 nap. Munkaviszonya folyamatos.
Kérdés: Ő, mikor mehet
nyugdíjba?

Válasz: A
nyugdíjkorhatár az 1952. január
1-je előtt születettek esetében marad
a betöltött 62. életév. A
változás az 1951. december 31-ét
követő időpontban születetteket
érinti, így a
levélíró férjét is.
Esetében és az 1953-ban születettek
esetében az öregségi
nyugdíjkorhatár a betöltött 63.
életév.


Az öregségi nyugdíjkorhatár
betöltését megelőzően
két évvel előrehozott
öregségi nyugdíjra jogosult lehet,
mert a minimálisan előírt 37
év szolgálati időt megszerezte.
Feltétel, hogy azon a napon, amelytől
kezdődően az előrehozott
öregségi nyugdíjat
megállapítják
biztosítással járó
jogviszonyban ne álljon. Az 1953-ban
születettek esetében az előrehozott
öregségi nyugdíj
összegét függetlenül az
előírt 37 évet esetleg
meghaladó szolgálati idő
hosszától már
csökkentéssel kell meghatározni. Az
öregségi nyugdíjkorhatár
betöltése a csökkentést nem
érinti.

Kérdés: Az
érdekelne minket, ( a feleségemet is)
hogy az ’54-ben született férfiak ill.
hölgyek mikor mehetnek nyugdíjba az
új szabályok szerint?

Válasz: A
nyugdíjkorhatár az 1952. január
1-je előtt születettek esetében marad
a betöltött 62. életév. A
változás az 1951. december 31-ét
követő időpontban születetteket
érinti. Esetükben az öregségi
nyugdíjkorhatár az alábbiak
szerint módosul:


aki 1952-ben született, annak a 62.
életév betöltését
követő 183. nap, aki 1953-ban született,
annak a betöltött 63. életév,
aki 1954-ben született, annak a 63.
életév betöltését
követő 183. nap, aki 1955-ben született,
annak a betöltött 64. életév,
aki 1956-ban született, annak a 64.
életév betöltését
követő 183. nap,


aki 1957-ben vagy azt követően
született, annak a betöltött 65.
életév. Az öregségi
nyugdíjkorhatár
betöltését megelőzően
két évvel előrehozott
öregségi nyugdíjra jogosult az az
1950. december 31-ét követően
született férfi, aki legalább 37
év szolgálati időt szerzett,
és azon a napon, amelytől
kezdődően az előrehozott
öregségi nyugdíjat
megállapítják
biztosítással járó
jogviszonyban nem áll. Előrehozott
öregségi nyugdíjra jogosult az a
legalább 37 év szolgálati
idővel rendelkező,
biztosítással járó
jogviszonyban nem álló nő is, aki
1954-ben született és a 60 éves
és 183 napos életkort
betöltötte.


Az érintettek esetében az
előrehozott öregségi nyugdíj
összegét függetlenül az
előírt 37 évet esetleg
meghaladó szolgálati idő
hosszától már
csökkentéssel kell meghatározni. Az
öregségi nyugdíjkorhatár
betöltése a csökkentést nem
érinti.

Kérdés: Elmehet-e majd
egy 1953-ban született nő nyugdíjba,
ha van 40 év munkaviszonya és
betöltötte az 59.
életévét? Hogyan
számítják be az egyetemen
eltöltött éveket? (Öt év
az öt év-e, vagy tényleg
levonják a nyári szüneteket?) A
felmentési idő beleszámít-e a
munkaviszonyba? Hogyan állapitják meg a
felmentési időt, pl. 30 és 35
év munkaviszony esetén? Igaz-e, hogy ha
egy közalkalmazott 35 évet ledolgozott
és előrehozott
nyugdíjazását kéri,
megkapja a 40 éves jubileumi jutalmat? A
táppénz időtartama
beszámít-e a munkaviszonyba és a
szolgálati időbe és a
nyugdíjba? Ha valaki
nyugdíjazását szeretné
“elindítani”, mire kell figyelnie? (pl. kinek
kell felmondania? Pl. ha a dolgozó ezzel
kapcsolatban aláír valamit, akkor
gondolom ő kezdeményezte, s “kitol”
magával és nem jár
felmentési…

Válasz: A
nyugdíjkorhatár
betöltését megelőzően
előrehozott öregségi nyugdíj
annak az 59. életévét
betöltött 1952-ben vagy 1953-ban
született nőnek
állapítható meg, aki rendelkezik
legalább 40 év szolgálati
idővel és nem áll
meghatározott biztosítással
járó jogviszonyban. Ez az
ellátás csökkentés
nélkül jár. Az 1998. január
1-je előtti időszakban eltöltött
felsőfokú tanulmányokat valamennyi
nyugdíj és nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátás
tekintetében szolgálati
időként kell elfogadni. A figyelembe
vehető tanulmányi időszak alatt a
nappali tagozaton eltöltött hallgatói
jogviszonyt kell érteni, a nyári
szünet időtartamát is. A
szolgálati idő
számításánál
figyelemmel kell lenni arra is, hogy a
tanulmányok címén elismerhető
napok száma nem lehet több, mint a
tanulmányok folytatása idején a
képesítés
megszerzéséhez szükséges
időtartam. A felmentési idő a
munkaviszony időtartamának része, a
szolgálati idő
számításánál
figyelembe kell venni. A szolgálati időbe
nem csak a tényleges munkavégzés
időtartama, hanem pl. a táppénz
és a betegségi, anyasági
ellátások időtartama is. A
nyugdíjhoz figyelembe vehető
szolgálati idő
tisztázásához, a nyugdíj
„előkészítéséhez”
az első lépés a szolgálati
idő elismerési kérelem
benyújtása a
Nyugdíjbiztosítási
Igazgatósághoz. A felmentési
időt és a jubileumi jutalmat nem a
nyugdíj jogszabályok, hanem a munkajog, a
közalkalmazotti törvény
szabályozza.