Nyolcvan éve történt Miskolcon

A Deszkatemplom
A Deszkatemplom - © Fotó: ÉM-Archívum
Miskolc – Szeptember 26-án hatalmas tömeg jelenlétében letették az új templom alapkövét.

Csaknem napra pontosan nyolcvan éve, 1938. szeptember 18-án ünnepélyes külsőségek között szentelték föl a Miskolc-tetemvári Deszkatemplomot. A krónikák megkülönböztetett figyelmet szenteltek – az egyébként is híres szónok – Farkas István püspök „drámai erejű, gyönyörű” avató beszédének, s az ez alkalommal elmondott imáinak, melyek különös hangsúlyt kaptak 1938 bel- és külpolitikai körülményei között. A lenyűgözően szép épület erdélyi stílusával önmagában is hitvallásnak számított.

Ma már köztudott

Érdekes kérdés, hogy ott volt-e az ünneplők között Szeghalmy Bálint, a templom tervezője? Ma már köztudott, hogy a templom tervezésére kiírt első pályázat után a második hozta azt a végeredményt, hogy a más neve alatt beadott tervvel, 1937-ben az akkori városi építési főmérnök, Szeghalmy Bálint nyert. Oka volt a névcserének, illetve annak is, hogy Szeghalmy valójában két tervet adott be. Mivel azonban a teljes építkezés egyedüli gazdája a miskolci református egyháztanács építtető szakbizottsága volt – élén Farkas István püspökkel – ebben ott szerepelt az elfogadott terv alkotója is – vitéz Herczeg Zsigmond, de „hivatalból” tagja volt a városi főmérnök is. Akkor még csak ők tudták a titkot. Mások, jó ízlésű, Szeghalmy addigi munkáit jól ismerő szakmabeliek csak sejtették, hogy ki a nagyszerű épület igazi alkotója. Ezerkilencszáz-harminchét szeptember 11-én a népes gyülekezet nehéz szívvel búcsúzott a régi templomtól. Szeptember 26-án hatalmas tömeg jelenlétében letették az új templom alapkövét. Egy szűk év múltán megszólaltak az új templom harangjai. Ahogy megszólaltak két hétre rá, szeptember 18-án az avatáson is, melyen ezrek vettek részt.

Persze még a korszakos művek születése is azzal zárul le, hogy megtörténik a pénzügyi elszámolás. 1938. december 19-én megtörtént. Az elszámolás elfogadását követően Farkas István püspök javaslatára jegyzőkönyvbe vették Szűcs Sándornak, az építtető bizottság elnökének érdemeit. Ezek után a püspök e szavakkal köszönte meg Szeghalmy Bálintnak a munkáját: „A hálának és az elismerésnek szavakkal ki nem fejezhető köszönet illeti meg Szeghalmy Bálint városi műszaki tanácsos urat, kinek fáradsága és áldott tehetsége hozta létre a felépült Deszkatemplomot.” Indítványozza, hogy az egyháztanács jegyzőkönyvi kivonat alakjában mondjon köszönetet segítő munkájáért.

A titok nem volt titok többé.

(Forrás: Olajos Csaba: A tetemvári deszkatemplomok) Merényi József


Merényi József
Miskolc - A kamara országos pályázatán Magyar Kézműves Remek címet nyert. „Szeghalmy Bálint az egyik legnagyobb magyar református templom építész volt. Az építészet Bartók Bélája. Több mint ötven templomot tervezett, ebből kettő Miskolcon ma is áll ” – ismerteti Merényi József fafaragó. 1929-ben ...