Nyílt levelet írtak az autista gyermekek szülei

Az Éltes Mátyás Autista Tagiskola szülői közössége nyílt levelt írt Káli Sándor polgármesternek címezve annak érdekében, hogy a jövő tanévet a Sas utcán kezdhessék.

Nyílt levél Káli Sándor-hoz, Miskolc város polgármesteréhez

 

Tisztelt Polgármester úr!

Mi, az Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani IntézményAutista Tagiskolájának szülői munkaközössége és pedagógusai nyílt levélben fordulunk Polgármester úrhoz a tagiskolánk jelenlegi helyzetével kapcsolatban.

Mint az bizonyára Ön előtt is ismeretes a jelenlegi (Miskolc, Görgey A. u. 40. szám) intézményi épületünket a 2006/2007-es tanév végével el kell hagynunk.
Az önkormányzat Oktatási Bizottság-ának elnök asszonyával több ízben történt egyeztetéseink során ígéretet kaptunk arra, hogy a megüresedő Miskolc, Sas u. 11. sz. alatti iskolai épületbe költözhetünk.

Az autista gyermekeket nevelő szülők többsége megtekintette ezt az épületet, és megelégedésüket nyilvánították ki, látva azt, hogy egy tágas, a speciális oktatásnak minden tekintetben megfelelő helyet jelöl ki gyermekeik számára az önkormányzat.

Sajnálatos tényező, hogy az Éltes Mátyás iskola igazgatónője a szülőkkel és az autista gyermekeket oktató-nevelő pedagógusokkal szemben más, szakmailag alátámaszthatatlan álláspontot képvisel az ügyben.

Alapozzuk ezt a kijelentést arra, hogy több országos szakmai tanácsadó szervezet-től (Országos Fogyatékosügyi Tanács Bp., Autizmus AlapítványEgységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Bp.) kértünk és kaptunk arra vonatkozó állásfoglalást, amely szerint az egyetlen, szakmailag is elfogadható megoldást az autista gyermekek számára az jelenti, ha különálló épületben, szegregált oktatásban részesülnek.

Az Oktatásügyi Bizottság ülésén ezzel szemben felmerült, hogy az önkormányzat által kért független szakértői vélemény szerint aránytalan terhet jelentene a szülőkre és gyermekeikre nézve, ha a Sas utcán kapnánk épületet, mivel megnőne az iskolába utaztatás ideje.

Jelenleg a tagiskolába járó gyermekek száma 30 fő. Ebből ezen a tanéven elballag 7 gyerek. Az iskolában maradó 23 gyermek szülei közül mindössze kettő (!) jelezte – írásban rögzítve -, hogy nem tudja vállalni az iskolába utaztatás többletét. Ezért az iskolában működő Autista Gyerekek Oktatási Alapítványa és a Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány írásbeli nyilatkozatot tett arra vonatkozóan, hogy közösen nyújtanak segítséget a gyermekek utaztatásában, éppen azért, hogy az aránytalan teher kioltódjon. Ezért ért váratlanul minket, megjelent szülőket, hogy az Oktatási Bizottság ülésén egy szülők által írt levelet hozott fel másodlagos indokként a Közoktatási, Sport és Civil Kapcsolatok Osztályának vezetője, amiért mégsem költözhetnénk a Sas utcára.

De vajon kik írták azt a levelet? Mert mi, a Görgey útra járó gyermekek szülei biztosan nem!

Tudomásunk szerint az Éltes Mátyás iskola Szeles utcai épületébe 7, azaz hét első osztályos autista gyermek jár, akiknek felvétele azért történt oda, mert a Görgey úton lévő épület szűkössége miatt a befogadásuk lehetetlenné vált. Megértjük, ha ezen gyermekek szülei nem kívánják a már megszokott közösségből máshová járatni gyermekeiket – bár nem tekintették meg a lehetséges „új” iskola épületét -. (Egyébként sem arról van szó, hogy ők változtassanak épületet, hanem mi, a Görgey útra járók!)

De honnan a 16 aláírás? Hogyan lett a 7-ből 16? Kik akarnak a sorsunk felett döntést hozni? Kik veszik semmibe a gyermekeink érdekeit? Kik akarják megvonni tőlük a lehetőséget, hogy saját intézményi épületben, sajátosságuknak megfelelő, minőségi oktatásban részesüljenek? Kik szeretnék megfosztani őket attól a lehetőségtől, hogy a Sas utcától mindössze egy utcányira lévő, a Szimbiózis által működtetett Autista Farmon állatterápiás foglalkozásokon vegyenek részt? Kik akadályozzák őket abban, hogy ezen a farmon a munkára nevelésük megvalósulhasson?

Kérjük Polgármester urat, hogy ragaszkodva a 2006-ban tett írásos ígéretéhez, melyben arról biztosított minket, szülőket és nevelőket, hogy indokoltsága miatt önálló, nagyobb épületbe költözhet tagiskolánk – fentiek ismeretében – továbbra is képviselje ezt az álláspontját! Kérjük, hogy az arra illetékesektől kérjen alapos és körültekintő vizsgálatot a kialakult helyzettel kapcsolatban!
Bízva jellemében és gondos munkásságában reméljük, hogy tagiskolánk a 2007/2008-as tanévet már a Sas utcai iskolai épületben kezdheti meg.

 

Az Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Autista Tagiskolájának
szülői munkaközössége és pedagógusai

 

Miskolc, 2007. április 5.