Nyilvánossá teszik az alumíniumipari cégek privatizációs szerződéseit

A nyilvánosság számára is hozzáférhetővé teszi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) a bauxitbányászathoz, a timföldgyártáshoz és az alumíniumiparhoz köthető állami cégek privatizációs szerződéseinek másolatát az interneten.

A vagyonkezelő csütörtöki közleménye szerint hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság számára a bauxitbányászathoz, a timföldgyártáshoz és az alumíniumiparhoz kötődő vállalatok privatizációja során az állami tulajdonban álló vállalatok társasági részesedéseinek értékesítésére vonatkozó szerződések másolatait. Az MNV a szerződések és azok mellékleteinek másolatát teljes terjedelmében elérhetővé teszi hivatalos honlapján, ezzel biztosítva a transzparenciát, eleget téve törvényi kötelezettségeinek.

A MNV korábban állásfoglalást kért az adatvédelmi ombudsmantól azzal kapcsolatban, hogy nyilvánossá kell-e tenni az egykor a magyar állam tulajdonában lévő, az alumíniumiparhoz kötődő vállalatok átalakulásából létrejött társaságok szerződéseit. Konkrétan a HUNGALU Magyar Alumíniumipari Rt.-nek az Inotai Alumínium Kft.-vel kötött szerződéseit nevezték meg.

Az ombudsman állásfoglalása szerint az MNV közfeladatot ellátó szerv. A törvény szerint így a kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó információk közérdekű adatnak minősülnek. Az ilyen adatokat pedig – a törvényben megállapított kivételekkel – bárki számára hozzáférhetővé kell tenni. Ráadásul a HUNGALU Magyar Alumíniumipari Rt. teljes egészében állami tulajdonú cég volt, amikor üzletrészét átruházta az Inotai Alumínium Kft-re. Így tehát az állami vagyonról szóló törvény szerint is nyilvánosnak kell lennie a dokumentumnak.