Nyilvános vita a felsőoktatásról

Vitát rendezett a bolognai átalakításról, a felsőoktatás jövőjéről a Debrecen Televízió és a Debreceni Egyetem szerdán.

A fórum vendégei voltak: Mang Béla felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár; Nagy János, a Debreceni Egyetem rektora; Fésüs László, a Magyar Akkreditációs Bizottság elnöke; Kertész András, a Tudományegyetemi Karok elnökhelyettese; valamint Pálinkás József, volt oktatási miniszter.

Először Kertész Andrást szólították meg, aki külföldi egyetemeken is oktatott, így egyebek mellett a bolognai átmenetet érintő közvetlen tapasztalatairól számolt be, felsorolva azokat az alapelveket, amelyek mentén a felsőoktatás átszervezése történik.

Ezek között kiemelte a hallgatók teljesítményének egységes mérését szolgáló kreditrendszer bevezetésének szükségességét. A vita későbbi szakaszában rámutatott, vannak olyan országok – például Hollandia –, ahol a bolognai rendszerben is megmaradt a főiskolai és egyetemi képzés kettőssége.

Ott a főiskolán végzettek csak különbözeti vizsgák után, míg az egyetemi alapképzésben végzettek korlátozás nélkül juthatnak tovább mesterképzésbe. Mang Béla az alapelvekre utalva leszögezte: a hallgatókról szól az átalakulás, ami a mobilitást és az átláthatóságot szolgálja.

Az új rendszer követelményeinek megfelelő szakok akkreditációja folyamatos – tudtuk meg Fésüs Lászlótól. 73 olyan új szak indulhat, amelyeknek nem volt előzménye. Nagy János rektor ugyanakkor figyelmeztetett, nem helyes, ha az alapképzés három éve alatt az oktatók a korábban öt évre szánt tananyagot akarják átadni.

Célravezetőbbnek tartja gyakorlati ismeretekkel bővíteni az alapképzést. Pálinkás József aggályainak adott hangot. Megoldatlannak ítéli a tanárképzés problémáit, nem támogatja az elképzelést, mely szerint az alapképzésben résztvevő hallgatóknak 30 százalékát fogadná a mesterképzés.

Szerinte ezt a szabályt minden szak magára vonatkozónak tekintheti, és saját diákjainak 30 százalékát küldené tovább az ötéves képzésbe. Nem ért egyet a kétciklusú képzés bevezetésével azon szakokon, amelyek három év után nem adnak piacképes diplomát. Példaként a fizikus, matematikus szakokat említette.

M. M.