Nyári munka: hogyan?

Akt.:
Illusztráció - Nyári munka
Illusztráció - Nyári munka
Miskolc – Mire kell odafigyelnie a diáknak, ha dolgozni szeretne a nyáron? Ehhez nyújtunk segítséget. Interjú: Dr. Bagjos Csabával, a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökhelyettesével.

Megkezdődött a szün­idő, amikor az iskolás korú fiatalok többsége már kipróbálja magát a munka világában. Sok szülőben és diákban ilyenkor felmerülnek a kérdések, dolgozhat-e a diák és ha igen, milyen feltételekkel, kedvezményekkel. Fontos, hogy a fiatalok a munka megkezdése előtt tájékozódjanak jogaikról és tisztában legyenek azzal, milyen feltételek mellett tudnak dolgozni. Ennek elősegítéseként a Miskolci Törvényszék Sajtóosztálya interjút készített dr. Bagjos Csabával, a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökhelyettesével.

A diákok 16 éves kortól létesíthetnek munkaviszonyt.” Dr. Bagjos Csaba

Hány éves kortól vállalhatnak munkát a diákok?

A diákok 16 éves kortól létesíthetnek munkaviszonyt, a megkötött munkaszerződés azonban csak a törvényes képviselő hozzájárulásával lesz érvényes. A szünidőben a 15 éves tanulók is vállalhatnak munkát, ha általános iskolába, szakiskolába vagy középiskolába járnak.

Mit tartalmazzon mindenképpen a munkaszerződés?

A feleknek írásban kell szerződést kötniük. A munkaszerződésnek tartalmaznia kell a munkavállaló alapbérét, munkakörét, valamint a munkaviszony időtartamát – határozott vagy határozatlan –, valamint a munkaviszony jellegét, hogy teljes munkaidős vagy részmunkaidős a foglalkoztatás, illetve a munkavégzés helyét. A munkaviszony létrejöttét a munkáltatónak be kell jelentenie a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV). A munkavállaláshoz adóazonosító jelre van szükség, amit a Nemzeti Adó – és Vámhivatalnál kell igényelni.

Dr. Bagjos Csaba, a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökhelyettese Dr. Bagjos Csaba, a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökhelyettese ©

Hány órát dolgozhat egy diák?

Napi munkaidejük nem haladhatja meg a 8 órát. A fiatalkorúak nem végezhetnek éjszakai munkát, és nem rendelhető el számukra rendkívüli munkaidő. A diák munkavállalóknak is jár az éves rendes szabadság, a naptári évnél rövidebb foglalkoztatásnál az éves szabadság időarányos részét vehetik igénybe: ha tehát a diák 1 hónapig dolgozik, részére a 20+5 nap szabadság 1/12-ed része, vagyis 2 munkanap szabadság jár. Az egyenlő bánásmód – és az egyenlő munkáért egyenlő bér – elvének a diákoknál is érvényesülnie kell. A munkaszerződésben a felek megállapodhatnak havi-, heti-, napi- vagy órabérben, vagy teljesítménybérben is. A munkavállalónak azonban mindenképp meg kell kapnia a minimálbért, ami 8 órás foglalkoztatásnál bruttó 138 ezer forint.

Alkalmi jelleggel végezhetnek-e munkát?

A diákok egyszerűsített foglalkoztatás vagy alkalmi munka formájában is dolgozhatnak. Mezőgazdasági és turisztikai idénymunkánál ugyanazzal a munkáltatóval legfeljebb évi 120 munkanapra, alkalmi munkánál legfeljebb öt egymást követő napra, egy hónapon belül legfeljebb 15 napra, évente pedig legfeljebb 90 napra terjedhet ki a munkaviszony. Ebben az esetben főszabály szerint nem kell írásbeli szerződést kötni, a munkáltatót viszont terheli a bejelentési kötelezettség, ennek hiányában azonban egyszerűsített munkaszerződést kell kötni.

ÉM


Mályi diákmunkások: korábban riportban számoltunk be róluk
Miskolc - Nem csak a pénz miatt szeretik a nyári munkát a diákok. A Pénzügyminisztérium által meghirdetett nyári diákmunka program keretében a 16-25 év közötti nappali, hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok kaphatnak munkalehetőséget. A programban idén új elemként jelent meg, hogy önkormányza...