Nótáriusrandevú a házasságkötőben

Kedden jegyzői szakmai találkozónak adott otthont Dombrád. Megyénk városi jegyzőinek randevúját az idén ötödik urbánus születésnapját betöltött ifjú városban a házasságkötőteremben tartották.

A szakmai eszmecsere előtt vitaindító gyanánt dr. Bekényi József, a belügyi tárca önkormányzati főosztályának vezetője tartott előadást az önkormányzatok előtt álló aktuális feladatokról.

A főosztályvezető előadásának középpontjában az a kormányhatárosat állt, amellyel nagyobb mozgásteret és döntésszabadságot kívánnak nyújtani az önkormányzatoknak. – Egyik célunk, hogy a szociális ellátórendszer ma még túl szigorú kötelező előírásainak zöme ajánlássá szelídüljön – húzta alá az előadó, aki megjegyezte még: többek között a közlekedési támogatások és megváltozott munkaképességűek rehabilitációjának rendszere is megérett az egyszerűsített szabályozásra.

Modellkísérlet

A közoktatás egyik formálódó modellkísérletéről szólva a főosztályvezető kifejtette, az általános és középiskolák bizonyos fokú integrálása talán elvezethet oda, hogy egy térségi elitiskolának tartott intézmény nem „szívja el” a diákokat a többi középiskolától.

Az ominózus kormányhatározat a körjegyzőségi rendszer szélesítését is ösztönzi, e téren az lenne az üdvös – fogalmazott az előadó –, ha az ezer lélekszám alatti falvak körjegyzőségekbe tömörülnének. A kistérségi társulások működésében annyi lesz a változás, hogy 2006-tól teljes egészében normatívvá teszik ezek fejlesztési forrásokhoz való jutását – derült ki Bekényi szavaiból.

– Kovács Bertalan –