Ünnepelt az egész megye

Újratemették Répásy Mihályt Kemecsén
Újratemették Répásy Mihályt Kemecsén
A települési önkormányzatok megyeszerte megünnepelték az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulóját. Az egyes ünnepségekről folyamatosan beszámoltunk már szerdán is.  video Megemlékezés a nyíregyházi Petőfi téren 2007.03.14. Megemlékeztek Kemecsén 2007.03.14. video video video video Ünnepelt az egész megye 2007.03.16. video

15:34: A gyászmenet Répásy honvédtábornok hamvaival kisétált az egykori református temetőbe, ahol kegyeleti parkot alakított ki a település önkormányzata. Lipők Sándor polgármester mondott a sírnál köszöntőt, elmondta: tavaly fogalmazódott meg az ötlet, hogy Szegedről haza kell hozni a földi maradványokat Kemecsére, hogy itt aludhassa örök álmát.

Ugyanakkor a város úgy érzi, hogy a múló idő elfeledte a hőst, és ezt nem szabad hagyni. A város számára Répásy Mihály a legelső huszár, áldozatvállalását, hűségét a hazához díszpolgári cím adományozásával ismerték el.

A polgármester bejelentette azt is, hogy a tábornok síremléke nemzeti kegyeleti hely lett. Ezt követően dr. Holló József altábornagy a Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója mondott emlékbeszédet.

Mondta: hazatért egy kitűnő katona, egy kitűnő tábornok. Bár a város most újra temet, mégis ünnepel, mert 1848 március 15 utat mutatott a polgári fejlődéshez, egységbe forrt a nemzet egy cél érdekében.

Az újratemetésnél gyászszertartást tartott Sipos Kund Kötöny, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese, majd áldást mondott Pusztai Endre helyi református lelkész, és P. Tóth István helyi plébános is.

Ezt követően katonai tiszteletadás mellett helyezték végső nyugalomra a tábornok földi maradványait.

Az ünnepség záró részében Fülöp István, a megyei közgyűlés elnöke felavatta a forradalom és szabadságharc emlékére létrehozott emlékművet.

Márai Sándort idézve azt mondta: ünnepelni csak szívvel és lélekkel lehet, s fiatalokkal és idősekkel közösen. Röviden felidézte március 15, mint nemzeti ünnep történetét, majd 15-ét egy patakhoz hasonlította, mely újra és újra előbukkan, és fellelkesíti a magyar szíveket.

Az ünnepi gondolatok után leleplezték az emlékművet, és elhelyezték a tisztelet és a hála virágait.

13:54: Több perces harangozás, majd katonai fúvószene jelezte szerdán Kemecsén a református templomnál, hogy különleges nap ez a mai. Különleges, hiszen Répásy Mihály honvédtábornok újratemetését rendezi meg Kemecse városa.

A zsúfolásig megtelt református templomban dr. Bölcskei Gusztáv, a tiszántúli református egyházkerület püspöke tartott gyászistentiszteletet. Beszédében hangsúlyozta, hogy az újratemetés lelkiismereti kérdés embernek és nemzetnek egyaránt.

Mint mondta, 1849 júliusában az első temetés is méltó és tisztességes volt, megadták az emberi méltóságot a kortársak a szabadságért küzdő hősnek.

Kemecse város számára azonban lelkiismereti kérdés volt, hogy a honvédtábornok ott aludja örök álmát, ahol született.

A püspök utalt Zrínyi Miklósközépkori gondolataira: “Ha idegen hozza a szabadságot, akkor az el is viszi”. A magyar történelemben sajnos gyakran volt erre példa. Répásy Mihály jól tudta, hogy a nemzet és a saját szabadsága összefügg.

A szónok hangoztatta, hogy fontos emlékeznünk és emlékeztetnünk is. Emlékeztetni a nemzetet arra: ha nincs lelkiismerete, akkor elpusztul. A gyászistentisztelet után a koporsót ágyútalpra helyezték, és a pár kilométerre lévő temetőhöz vonult a gyászmenet.

Kemecsén ma egy órától Répásy Mihály honvéd tábornok úkratemetésé5re kerül sor. A gyász szertartást Sipos Kund Kötöny, a Nyírségi református Egyházmegye esperese tartja. Az eseményről később bővebben beszámolunk.

– Száraz Ancsa –