Önkormányztai hírek Nyíracsádról

A község képviselő testülete szeptemberben megtartott soros ülésén Katona Gyula polgármester a két ülés között hozott fontosabb döntésekről szóló jelentését követően módosította költségvetési rendeletét, melyet az első félévben jelentkező bevételi és kiadási változások indokoltak.

Megvitatták és elfogadták az intézmények első féléves gazdálkodásáról, valamint a civil szervezetek működéséről szóló beszámolókat, rendeletet alkottak a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj elbírálásának helyi szabályozásáról, a talajterhelési díjról.

Elfogadták a település 2004-2009 évre szóló Hulladékgazdálkodási tervét, módosították az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló helyi rendeletet is.

KZE