Nincs hitel, nincs önerő

Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc – A
válság hatására egyre nagyobb
gondot jelent a vállalkozóknak az
önerő előteremtése.


Az ipari parkos és inkubátorházas
pályázatok esetében hatalmas
problémát jelent, hogy a gazdasági
válság miatt nagyon sok, korábban
betelepülni szándékozó
vállalkozás visszalép, derül
ki abból a nem reprezentatív
felmérésből, melyet az
Észak–Alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség

készített a célból, hogy
megvizsgálja a gazdasági
válság
hatásait a
régió vállalkozásaira. A
tanulmány rámutat: a kiírás
sajátosságaiból
adódóan a projektgazdák
rendkívül kiszolgáltatottak a
be(nem)települőknek, ami a projekt
megvalósulását nagyban
akadályozza. További
problémaként jelentkezik, hogy a bankok
lassan és nehezen adnak hitelt, ami a
40–50 százalékos önerőt
igénylő projekteknél nem kis gondot
okoz. Több projektgazda is azt
érzékeli a bankokkal folytatott
egyeztetések kapcsán, hogy azok
tudnának, de nem akarnak hitelt kihelyezni.

Lépések


A tanulmány sok egyéb között
azt is vizsgálja, hogy a
vállalkozások milyen
intézkedésekkel próbáltak
felülkerekedni a válság
okozta nehézségeken. A
válaszokból kiderül:
túlnyomó többségük (93
százalék) nem egyféle
reakciót ad a válságra,
azaz nem csak egy hárító
intézkedést vezetett be, hanem egyszerre
több területen is lépéseket
tett. Például
létszámleépítés
mellett módosítják a
munkaidőt, felülvizsgálják az
összes kiadásukat, mindemellett pedig
strukturális átszervezéseket is
terveznek a válságkezelés
jegyében. Viszont az is kiderül, hogy a
vállalkozások a
létszámleépítéshez
vagy munkabér csökkentéséhez
csak a legvégső esetben folyamodnak.

Hasonló
kép


Mivel az Észak–Magyarországi
Regionális Fejlesztési
Ügynökség
nem
készített hasonló
tanulmányt, Bihall
Tamástól
, a
B.–A.–Z. Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnökénél

érdeklődtünk, aki portálunknak
elmondta: a kamara felmérte a megye
vállalkozásainak jelenlegi
állapotát, kitérve a
megrendelés–állományukra,
likviditásukra, a tervezett vagy
végrehajtott lépéseikre. Az
összkép a válságnak
köszönhetően kedvezőtlennek
mondható, az azonban bizakodásra ad okot,
hogy több vállalkozás
már fejlesztésben is gondolkodik. Az
elnök tapasztalatai szerint megyénkben is
bajok vannak a pályázatok esetében
az önrész
előteremtésével, de reméli,
hogy a bankok hamarosan meggondolják magukat,
hiszen komoly uniós projektek
önrészét a
vállalkozások nem tudják
egyedül finanszírozni.


A válságra adott
válaszokkal kapcsolatban ugyanazt tapasztalta
Bihall Tamás, mint az
észak–alföldi felmérés
készítői. Mint fogalmazott, a
vállalkozások először
a kiadásaikat csökkentették, a
létszámleépítésre
csak a végső esetben gondoltak, hiszen a
jól képzett szakembereket nagyon
nehéz pótolni. Az elnök
hozzátette: a megye a
leépítések terén még
nem érte el a mélypontot, őszre
derül ki, elégségesek voltak az
eddigi intézkedések.Javaslatok

A tanulmány
készítőinek a
foglalkoztatásra ható
javaslatai


– adó- és
járulékcsökkentést
célzó
intézkedések,

– az aktív
foglalkoztatáspolitikai
eszközrendszer elemeinek
felülvizsgálata,
gyakorlatorientáltabb,
hatékonyabb
átalakítása
szükséges,

– a hátrányos
helyzetű
munkavállalói csoportok
és rétegek
foglalkoztathatóságát,
alkalmazkodó
képességét
és a munkáltatók
által elvárt
kompetenciáit összhangba
kell hozni, illetve jelentős
mértékben fejleszteni
szükséges, annak
érdekében, hogy a
munkaerő-piaci kereslet és
kínálat egymásra
találjon,

– a munkahelyteremtő
támogatások jelenleg
érvényben
lévő,
létszámminimumot
megszabó
korlátozásának
felülvizsgálata,
oldása
szükséges,

– folyamatos pályázati
lehetőségek
biztosítása
szükséges
munkahelyteremtő
támogatások
megszerzése
céljából,

– a csoportos
létszámleépítések
jelenlegi kezelési
rendszerének
felülvizsgálata,
hatékonyabb
segítése
szükséges,


beruházás-élénkítő
intézkedések
mielőbbi bevezetése,
hatékonyságának
növelése, pl.
válságkezelést
támogató
pályázati rendszerek,
kockázati tőkealap
létrehozása,

– főként az
önkormányzati
beruházások esetén
a helyi munkaadói,
vállalkozói kör
preferálása,
megrendeléshez juttatása
szükséges.