Nincs „devizahiteles” roham

Akt.:
Az új otthon álmáért sok devizahiteles fizetett nagy árat
Az új otthon álmáért sok devizahiteles fizetett nagy árat - © Fotó: GI
Miskolc – Múlt szerdáig mindössze két kérelem érkezett a Miskolci Járásbírósághoz.

Mint ismeretes, a 2014. évi XL. törvény alapján tavasszal (március-áprilisban) a devizahiteleseknek meg kellett kapniuk a bankoktól az elszámolást. Ha a pénzügyi intézmény elszámolását vitatta az érintett, akkor az elszámolás kézbesítésétől számított 30 napon belül panasszal élhetett a pénzügyi intézmény felé. Akkor is panaszt terjeszthetett elő, ha a pénzintézet nem számolt el, holott a hitelfelvevő véleménye szerint fennáll az elszámolási kötelezettsége. Ilyen esetben a panaszt legkésőbb a honlapon történő közzétételt követő 60 napon belül kell elbírálni.

Békéltetés

Amennyiben a panaszt a bank elutasította – vagy ha a panaszra a pénzintézet 60 napon belül nem válaszolt –, úgy 30 napon belül a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) eljárását kezdeményezhette az erre rendszeresített űrlapon az érintett devizahiteles. Mindezt követheti a polgári nem peres eljárás a székhelyi bíróságon, jelen esetben a Miskolci Járásbíróságon.

Amennyiben a PBT döntését a fogyasztó vitatja, úgy az elszámolást készítő bank ellen polgári nemperes eljárást kezdeményezhet a döntés kézbesítését követő 30 napon belül. A kérelmet közvetlenül a testülethez kell benyújtani, aki 8 napon belül köteles (iratokkal együtt) a járásbírósághoz továbbítani.

A PBT határozata elleni jogorvoslati kérelmet űrlapon kell előterjeszteni. Az űrlapokat az Országos Bírósági Hivatal elkészítette a kitöltési útmutatókkal együtt és a bíróságok internetes honlapján közzétette, onnan letölthetőek (www.birosag.hu). Az űrlapok valamennyi járásbíróságon elérhetőek.

Egy „érdemi” ügy

Mint a Miskolci Törvényszéken megtudtuk, két „devizahiteles” beadvány érkezett múlt héten szerdáig. Az egyik kérelmet tévesen nyújtották be a bíróságra, ugyanis a benyújtó a békéltető testületet kérte. A másik kérelem augusztus 8-án érkezett a Miskolci Járásbírósághoz, melyet a bírósági titkár még aznap végzéssel elutasított, mert nem volt megállapítható, hogy a PBT határozata jogszabályt sértene. E határozat ellen a kérelmező fellebbezést terjesztett elő augusztus 28-án, így feltételezhetően a végső döntést a Miskolci Törvényszék fogja kimondani, amennyiben a fellebbező befizeti a fellebbezési illetéket. Ha nem, akkor a fellebbezést automatikusan elutasítják.

ÉM-SZB
hirdetés
hirdet�s