Nézőpont: Ütközés helyett találkozást

Akt.:
Ha ma egy roma nemzetiségű kisgyerek bekerül a közoktatás rendszerébe, megjelenik az első iskolai óráján, mind a tanárok – tisztelet a kivételnek –, mind többségi társadalomhoz tartozó szülők és – legkevésbé – gyermektársaik irányából valamiféle előfeltevések okozta bizalmatlanság emel gátat elé. Szaniszló Bálint jegyzete

De ha szó szoros értelmében vett bizalmatlanság nem is tapasztalható, a többségi társadalométól eltérő kulturális közegben való nevelkedés, az onnan hozott szokások mindenképpen némi tartózkodást váltanak ki a legnyitottabb befogadóban is. És ez tulajdonképpen egy érthető reakció, hiszen a többségi társadalom nincs felkészülve – felkészítve – pozitív értelemben véve a nagy találkozásra. A legritkább esetben tudjuk – mi többségi társadalombeliek –, hogy a kisebbségből érkező mit és miért csinál úgy, ahogy. Nem tudjuk, hogy milyen a kultúrájuk, milyenek a szokásaik.

Legtöbbször csak a bulvármédia egyoldalú, sokszor torzító közlései jelentik az informálódás terét. Helytelenül…

Az információs torzulások révén ma inkább kultúrák ütközéséről beszélhetünk a kultúrák találkozása helyett. Pedig mindenképpen utóbbira lenne szükség. De hogyan? Erre próbáljuk megkeresni a választ azzal, hogy felkeressük azokat a személyeket, közösségeket, akik, amelyek erőt, energiát nem kímélve azon dolgoznak, hogy a két kultúra közeledjen egymáshoz, igazi egymás mellett éléssé alakuljon. Várjuk az Önök meglátásait is, írják meg nekünk véleményüket, hogy együtt találjuk meg az ütközés helyett a találkozás közös útját.

Szaniszló Bálint