Szabadabban

Akt.:
Szabadabban
Ha valaki áhítja a szabadabb gondolkodást, a másként gondolkodással is számolnia kell. Bujdos Attila írása.

Túl jól sikerült a központosítás, ismeri el a szakminiszter abból az alkalomból, hogy ismét változás előtt áll a hazai közoktatási rendszer. A kormányzat a saját hibáját most azzal korrigálná, hogy nagyobb hatalommal ruházná fel az iskolaigazgatókat. A minisztert idézve: „az igazgatóknak kell lenni az igazi vezetőknek az iskolákban”.

Túl az általában és minden helyzetre igaz megállapításon, miszerint a tévedést beismerni és a rossz gyakorlaton változtatni nem gyengeség, hanem éppenséggel erény, rossz belegondolni, mit jelent valójában az idézett mondat. 2011-től mostanáig olyan oktatási rendszer épült, amely szerepükben megkerülhetőnek tartotta, lehetőségeikben korlátozta az igazgatókat.

Az ilyen, helyi tudásnak, tapasztalatnak, emberi képességeknek csekély jelentőséget tulajdonító, erősen központosított rendszereket általában terméketlen és eredményre képtelen rendszerekként jellemzik, és nem véletlenül: a végrehajtás kényszere elsorvasztja az ötletet, a kreativitást, eltakarja az értelmes jövőt.

Belátást igényel ugyanakkor: az iskola nem egyenlő az oktatásirányítással – utóbbi feladata, hogy a legjobban hasznosuljon a szellemi és anyagi forrás valami igazán fontos, felelősséggel vállalt és szolgált cél érdekében. Hogy az iskola képes legyen egyenlő esélyekkel hozzáférést biztosítani a versenyképes tudáshoz. Meglehet, fontos lépés teret nyitni az igazgatók számára, de a változásoknak az iskolarendszer teljesítményének javulását is eredményeznie kellene.

A miniszter azt is mondta az újraépülő rendszerről: szabadabban lehet gondolkodni benne. Ami ismét szembeállít jövőt, jelent, félmúltat.

Megjegyzést érdemel: a gondolkodás kereteit kijelölni kívánó rendszer szabadságfoka aligha függhet attól, hogy mennyit engednek meg az embernek – szabadon gondolkodni bármikor lehet. A vonatkozó példák közül ide kívánkozik, hogy korábban, napjainkig, amikor ezek szerint kevésbé szabad gondolkodást tett lehetővé az oktatási rendszer, mégis, vagy éppen azért megszülettek azok a kritikus gondolatok, amelyek életre hívtak az oktatásban változásokat kikényszeríteni képes mozgalmakat. Ez ezzel jár: ha valaki áhítja a szabadabb gondolkodást, a másként gondolkodással is számolnia kell.

– Bujdos Attila –