Nevet kapott a paszabi iskola

Névadóünnepséget rendezett a napokban a paszabi általános iskola és óvoda.

Az iskola tanulóközössége és a tantestület javaslatára az önkormányzat döntése alapján az iskola idős Turi Sándor (1891-1959) nevét , a világhírű paszabi szőttes „atyja” nevét vette fel, aki néptanítóként és néprajzkutatóként is fáradhatatlanul dolgozott a településért 48 éven keresztül. Az ünnepséget megtisztelték jelenlétükkel id. Turi Sándor leszármazottai, rokonai:  ifj. Turi Sándorné, Turi Zoltánné, Turi Gábor,  Markovicsné Turi Ágnes,  Császár istvánné Turi Tünde, Kruppa Lászlóné Turi Melinda.

A névadó ünnepségen több köszöntő is elhangzott. Tajthy Péter, a település polgármestere ünnepi beszédében többek között a következőket mondta:

„ Az embernek, ha gyermeke születik, első dolga, hogy nevet ad neki. Évtizedes elmaradásunkat pótoljuk most azzal, hogy a falu szeretett gyermekének – az iskolánknak  –  végre nevet adunk. Az iskola  a magyar kistelepülések életében a szív, a motor. A szellemi élet központja, gyermekeink jellemfejlődésének helyszíne, az ifjúság szárnypróbálgatásainak tere és a falu mindenkori továbbélésének, fennmaradásának próbaköve.

Öröm tölti be szívemet, amikor arra gondolok, hogy képoviselő-testületünk döntése nyomán a paszabi néptanító, Turi Sándor nevét fogja viselni az iskola. Örülök, mert tudom és érzem, hogy helyesen döntöttünk. Nem a világhírt kergető kiválóságok vagy az ország történelmének legnagyobbjai, s végképp nem a politika múlandó „perc-emberkéi” közül választottunk csillagot magunknak, hanem egy, a mi falunkban száz gyökeret eresztett, és itt maradandót alkotott polihisztor pedagógus érdemelte ki méltán e dicsőséget. Egy ember  addig él, amíg emlékeznek rá. Nos, ezzel a gesztussal Turi Sándor jól megérdemelt halhatatlanságához járulunk hozzá. Tartalmas életútjából egy tiszta lelkű, nagy tudású, hihetetlenül szerteágazó érdeklődésű filantróp alakja tárul elénk. És ez az emberszerető ember nemcsak tudást adott, hanem emberséget, erkölcsi mértéket, tartást és szeretetet is.

Az ünnepségen irodalmi műsorral kedveskedtek az iskolás gyermekek a vendégeknek, majd a település polgármestere kitüntetéseket adott át. Ezt követően az iskola aulájában leleplezték Turi Sándor domborművét, amelyet Szepessy Béla képzőművész alkotott.

Kitüntetések

A névadó ünnepségen posztumusz díszpolgári címet kapott id. Turi Sándor. A Köz szolgálatáért posztumusz kitüntető címben részesült Szabó Miklóné pedagógus. A Köz szolgálatáért kitüntetést vehette át ifj. Turi Sándorné pedagógus, Tóth Lajosné pedagógus.

– M. Magyar László –