Nem tudták, hogy milyen vallásúak

Hittanóra - illusztráció
Hittanóra - illusztráció
Borsod-Abaúj-Zemplén – Az iskolák felkészültek az erkölcstan tanítására, a szülők néhol még bizonytalanok.

Szeptembertől erkölcstant vagy hit- és erkölcstant tanul majd minden 1. és 5. évfolyamos diák. A tantárgyat azért vezették be kötelező jelleggel, „hogy a tanulók szociális és kulturális helyzettől függetlenül megszerezhessék azt a tudást, aminek segítségével megtalálják helyüket a családban, a társadalomban és a munka világában” – fogalmaz az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet közleménye. Ebből megtudni azt is, hogy az órák az embert és az emberi kapcsolatokat helyezik a középpontba, így a diákok megismerhetik önmagukat és környezetüket, sőt még a későbbi munkavállaláshoz szükséges hasznos ismeretekre is szert tehetnek”

Nehéz döntések

Sikerült-e megszervezni, és mennyire lesz hasznos a kötelező hit– és erkölcstanoktatás? – érdeklődtünk iskolákban. A miskolci II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában Pásztorné Bakó Márta igazgatótól megtudtuk: időben felvették a kapcsolatot az egyházakkal, 3 pedagógus pedig elvégezte az erkölcstantanfolyamot. A baj nem is ezzel volt, hanem azzal, hogy sok szülő, bár hittanra szerette volna beíratni gyermekét, de nem tudta, hogy melyikre, mert bizonytalan volt benne, hogy a család milyen vallású. Az egyházak ugyan nyitottak, bármelyik gyereket szívesen fogadják hittanoktatásra, de végül is nem az a cél, hogy a reformátusok katolikus hittanra járjanak vagy fordítva. Sokan azt is nehezen döntötték el, hogy hittanra vagy erkölcstanra járjon-e a gyerek. Az igazgató szerint hasznos, hogy az új tantárgyat bevezették, és reméli, hogy a pedagógusok úgy tudják majd átadni az ismereteiket, hogy azt a gyerekek képesek legyenek befogadni.

Eddig is jártak

Érdeklődtünk a krasznokvajdai Béres Ferenc Általános Iskolában is, ahol kiderült, a gyerekek 90 százaléka eddig is járt hittanórára, úgyhogy igazi nagy változást nem hozott az új jogszabály. Az elsősök szülei mind hittanoktatást kértek, az ötödikesek között lesznek olyan diákok is, akik erkölcstanra járnak majd. Egy pedagógus végezte el a szükséges tanfolyamot.

Kecskés Zoltánné igazgatónak szintén az a meglátása, hogy szükségük van a gyerekeknek az új tantárgyra, hiszen nem biztos, hogy otthon minden diák el tudja sajátítani az erkölcsi normákat. Az iskolában pedig a tananyag megtanítása mellet nem biztos, hogy van erre idő. Hangsúlyozta: fontos azonban, hogy olyan módszereket használjanak a nevelők vagy a lelkészek, amelyek a gyerekek számára érdekes, és amelyek segítségével hasznos lesz a hit- és erkölcstan tanítása. De az is nagyon fontos, hogy a pedagógusok példaként álljanak a diákok előtt, hiszen a felnőttek saját élete és cselekedete a gyerekek legjobb tanítója.

ÉM-HE