Nem jegyezték be a dél-szlovákiai autonómiát követelő civil szervezetet

A pozsonyi belügyminisztérium elutasította a dél-szlovákiai autonómiát követelő Dél-Fölvidéki Önrendelkezési Tanács bejegyzését. A civil szervezet szerint azért, mert a belügy engedett a nacionalista Szlovák Nemzeti Párt nyomásának.

A Ján Slota vezette Szlovák Nemzeti Párt korábban felszólította a belügyi tárcát, hogy ne jegyezze be az autonómiát sürgető civil szervezetet. A szlovák belügyminisztérium viszont cáfolja, hogy nyomásra utasította volna el a társulást. A tárca szerint a szervezet nyíltan a kisebbségek életével kapcsolatos állampolitikai feladatokat akar átvállalni, ami törvényellenes.

A Dél-Fölvidéki Önrendelkezési Tanács panasszal fordul a szlovák Legfelsőbb Bírósághoz, s ha ott nem ér el jogorvoslatot, Brüsszelig is kész elmenni.

A júliusban megalakult Dél-Fölvidéki Önrendelkezési Tanács célkitűzései szerint a dél-szlovákiai autonómia kialakításáról kezdeményezne néhány éven belül népszavazást. Az elképzelt dél-szlovákiai autonóm terület – amely nagyjából az 1938-ban Magyarországhoz visszacsatolt területtel volna azonos – külön parlamenttel rendelkezne, Szlovákiával a védelmi és a külpolitikája maradna közös. Nyilatkozataik szerint a tanács képviselői nem etnikai alapú autonómiát, hanem polgári elven működő területi autonómiát akarnak Dél-Szlovákiának, amelyen belül a magyarokat, a szlovákokat és a romákat, valamint a többi etnikai csoport tagjait is egyenlő jogok illetnék meg.

A társulástól valamennyi mérvadó szlovák politikai erő elhatárolódott, beleértve a magyar pártot is.