Nekrológ: Elhunyt Prof. Dr. Bíró György

Prof. Dr. Bíró György
Prof. Dr. Bíró György
Miskolc – Egy elismert jogtudóst, gyakorló jogászt, egy tősgyökeres miskolci polgárt veszítettünk el.

Életének 61. évében, hosszú betegség után, 2015. szeptember 10-én elhunyt Prof. Dr. Bíró György, a Miskolci Egyetem hajdani rektorhelyettese, az Állam- és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézetének igazgatója, a Polgári Jogi Tanszék vezetője, a Deák Ferenc Doktori Iskola oszlopos tagja. Nemcsak egy elismert jogtudóst és gyakorló jogászt vesztett el Miskolc, hanem egy igazi tősgyökeres miskolci polgárt is. Saját ironikus megfogalmazása szerint élete javát a Mikes Kelemen utca pár négyzetkilométeres körzetében töltötte el – és az itt töltött évek és a földesista lét számtalan barátot teremtett. Víg kedélyű, közvetlen és meggyőző erejű stílusa arra predesztinálta, hogy ne csak gyakorolja a szakmáját, hanem tanítsa is, amit nagy szenvedéllyel és szeretettel művelt.

A Miskolci Egyetem így emlékezik róla: Bíró György 1955. április 21-én született Sajószentpéteren. Egyetemi tanulmányait Szegeden folytatta, 1978-ban szerzett diplomát. A Diósgyőri Gépgyárban végzett jogtanácsosi munkát követően 1982-től kezdődött egyetemi oktatói pályafutása.

Kandidátusi értekezését „Az értékállandóság biztosítékai a kötelmi jogviszonyokban” címmel védte meg 1993-ban, mely évtől kezdve vezette a Polgári Jogi Tanszéket is. 1996 és 1999 között volt dékánhelyettes. 1999-ben habilitált „A megbízási szerződés” és „A magyar polgári jog szerződési rendszere” témakörében tartott előadásaival, és ugyanebben az évben kapta meg egyetemi tanári kinevezését. 2006-tól vezette töretlen lelkesedéssel a Civilisztikai Tudományok Intézetét. 2000-től két cikluson át volt a Miskolci Egyetem tanulmányi rektorhelyettese. Az oktatás és a tudomány mellett sikeres ügyvédi tevékenységet folytatott a 10. számú Ügyvédi Iroda vezetőjeként, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara elnökhelyetteseként.

1998-tól volt főszerkesztője a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara szakmai lapjának, az ADVOCAT-nak. Közel 100 kiadvány jelent meg szerkesztése vagy lektorálása alatt a szívügyének tekintett Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért Kiadó gondozásában.

Több egyetemi jegyzet szerzője, társzerzője, számtalan cikk és tanulmány szellemi atyja. Tudatosan építette a kar, az intézet és a tanszék nemzetközi és hazai kapcsolatrendszerét, építő vitákat generált mind a tudományos diákköri munkában, mind pedig az elméleti és gyakorló jogászok körében. A hallgatóit is erre készítette fel áldozatos és igényes tanári tevékenysége során.

Három évtizeden át oktatott, iskolateremtő tevékenysége eredményeképpen több tanítványa lépett tudományos pályára, többen saját tanszéke oktatójaként, kutatójaként.

Szakmai, tudományos és oktatói munkásságát számos kari és egyetemi kitüntetéssel ismerték el. Mindezek mellett 2013-ban megkapta a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést is.

Az MTA Miskolci Akadémiai Bizottsága pedig eddigi kiemelkedő tudományos eredményeire tekintettel 2014-ben „Kitüntető Tudományos Díjban” részesítette. Prof. Dr. Bíró Györgyöt a Miskolci Egyetem saját halottjának tekinti, búcsúztatását szerdán tartották 13 órától a Miskolci Egyetem aulájában.

ÉM
hirdetés


hirdet�s