Nekrológ: Dr. Lehocky Alfréd (1926–2016)

Miskolc – Május 14-én elhunyt dr. Lehoczky Alfréd, nyugalmazott tanszékvezető egyetemi docens, a Miskolci Egyetem Szociológia és Politológia Tanszékének alapítója és első tanszékvezetője. Kilencven­éves volt.

Hangonyban született. Előbb történész, majd szociológus lett. 1964-től dolgozott a Miskolci Egyetemen. Fontos feladatának tekintette a társadalmi tények feltárását. A múlt eseményeinek kutatása mellett nélkülözhetetlennek tekintette a jelen tudományos vizsgálatát. Kutatásai Borsod-Abaúj-Zemplén megyére, az itt lévő településekre, az itt élő emberekre irányultak. Szociológiai módszerekkel kutatta a gazdasági szervezeteket, köztük a Borsod Megyei Szénbányákat, a Diósgyőri Gépgyárat. Kutatta az emberek életmódját, az abban meghatározó szerepet játszó tényezőket. Megszervezője és elindítója volt az egyetemen a szociológia tárgy oktatásának. Fontos feladatának tekintette, hogy a jövő értelmiségét, a majdani döntéshozókat felkészítse arra, döntéseik meghozatalakor az emberi tényezőket hangsúlyosan vegyék figyelembe. Megtanította hallgatóit, hogy az emberi viszonyok, a társadalmi tények vizsgálatánál is tudnunk kell, hogy személyes benyomásaink és a tudományosan feltárt valóság jelentősen eltérhetnek egymástól. Ezért is tartotta nélkülözhetetlennek az emberi kapcsolatok világának tudományos vizsgálatát. Nyugdíjas éveiben is rendkívül aktív kutató munkát végzett, számos település történetét tárta fel és írta meg.

ÉM