Négyes interjú: frakcióvezetők a napirendekről

Négyes interjú: frakcióvezetők a napirendekről
Miskolc – A májusi közgyűlési ülést csütörtökre hívták össze Miskolcon. A napirendek között van a miskolci kollégiumi rendszer átszervezése, a Herman Ottó Park feljesztése, a rendőrség éves beszámolója, illetve a város elmúlt évbeli pályázati tevékenysége. Ezekről kérdeztük a frakcióvezetőket.

Dr. Kiss János (Fidesz) frakcióvezető

Kollégiumi átszervezés
A Miskolcon jelenleg üzemelő 5 kollégium kihasználtsági mutatóiból megállapítható, hogy a kollégiumok jelentős fölösleges kapacitással rendelkeznek, a kollégiumi férőhelyek évről-évre egyre kevésbé feltölthetők. Leginkább a két leánykollégium küzd ezzel a problémával, ezért a legkézenfekvőbb megoldás a két intézmény összeköltöztetése a jobb állapotban lévő Karacs Teréz leánykollégiumba.

Herman Ottó park fejlesztése
A projektjavaslat a Herman Ottó emlékparkban egy őstörténeti látogatóközpont kialakításának lehetőségét mutatja be. A meglévő, rossz állapotban lévő főépület felújításával és mögötte egy új látogatóközpont megépítésével a Szeleta-kultúra, illetve ehhez kapcsolódóan az őstörténeti kor bemutatása válik lehetővé a mai igényeknek megfelelő interaktív tartalommal. A projekt keretében a főépületen kívüli teljes terület rehabilitációja is megvalósulhat.

2011-es pályázati tevékenység
A Polgármesteri Hivatal által 2011. évben benyújtott 20 pályázatból 12 részesült támogatásban, összesen közel 2,5 milliárd forint támogatási értékkel, és további 6 pályázat bírálata pedig jelenleg is folyamatban van. Nem szabad megfeledkezni arról a folyamatos munkáról sem, amit azért kell folytatni, hogy a korábban csak elviekben támogatott projektek eljussanak a támogatási szerződés aláírásáig.

Rendőrségi beszámoló
A FIDESZ stratégiai célként határozta meg a közbiztonság javítását Miskolcon, mert tisztában voltunk a város lakosságának elvárásaival. A közbiztonságra továbbra is kiemelten figyelünk, ennek keretében az önkormányzat megerősítette a közterület felügyeletet, rendszeressé tette a problémás ingatlanok ellenőrzését és ezt a jövőben csak fokozni fogja. Az önkormányzat aktívabb együttműködésre készül a rendőrséggel is, mert szeretnénk, ha a rendőrség közterületi jelenléte is megerősödne.

Molnár Péter (KDNP) frakcióvezető

Kollégiumi átszervezés
Minden intézményfenntartó arra törekszik, hogy hatékonyan, racionálisan működtesse a rendszert. Sajnos évtizedek óta csökken hazánkban a gyermeklétszám, ez az iskolarendszerre és a kollégiumi hálózatra is kihat. A Központi Leánykollégium kihasználtsága 40 százalék alatti, de másik leánykollégium is alig fél házzal működik évek óta. A lehető legoptimálisabb megoldást kereste az önkormányzat. A Központi dolgozóit elhelyezi máshol, a konyha a Fazekas Általános Iskolához kerül, az épületben rejlő lehetőségek pedig remélhetőleg munkahelyeket teremtenek majd.

Herman Ottó park fejlesztése
A Herman Ottó park a Bükk kapuja. Igazi, neki szánt funkcióját talán soha nem látta el, a völgybe épült kilátó már régen leégett, a központi épület romos, méltatlan képet mutat. A KDNP jó szívvel tudja támogatni a park rendezésének, fejlesztésének ötletét, bevonását az idegenforgalomba. Az oda szánt funkciót jónak találjuk. A Bükkben, az ősi Szeleta-kultúrában rejlő turisztikai lehetőségeket jobban ki kellene használni. A Herman Ottó parkkal kapcsolatos tervek jó, támogatandó elképzelések.

2011-es pályázati tevékenység
Tavaly a hivatal által benyújtott 20 pályázatból 12 részesült támogatásban 2 és fél milliárd forint értékben. Örömteliek a sikeres egészségügyi pályázatok, például az egészségház beruházások. De az oktatás területére vonatkozóeredményes pályázatokról – például eszközfejlesztés, infrastruktúrafejlesztés – is örömmel olvashatunk. A kerékpárhálózat a sikeres pályázatoknak köszönhetően rengeteget fejlődött, végre kialakulóban van egy normális hálózat. Az előkészített, vagy éppen folyamatban lévő pályázatok is reményteliek.

Rendőrségi beszámoló
Először is a KDNP nevében szeretném megköszönni a rendőrkapitányság munkáját. Az alapos, statisztikai adatokkal is alátámasztott beszámolón túl a lakosság számára nyilván a szubjektív biztonságérzet a fontos. A térfigyelő kamerák számának növekedése örvendetes, nyilván ezek is hozzájárulnak a bűnmegelőzéshez, illetve a bűnüldözés sikeréhez. Tagadhatatlan: van még mit tenni városunkban a közbiztonság tekintetében, de a városvezetés konzekvensen munkálkodik a rend helyreállításán. És az idén erre minden korábbinál több forrást is szánunk.

Földesi Norbert (MSZP) frakcióvezető

Kollégiumi átszervezés
Ez az előterjesztés az egyetlen belvárosi nagykonyhás kollégium felszámolását jelenti. Miközben azt gondoljuk, ez mára okafogyottá vált, hiszen az a nagy befektető, aki a kollégiumot irodaháznak kinézte, visszafordult Miskolc határából, és meg sem állt Nyíregyházáig. Köszönhetően dr. Kriza Ákos és Csöbör Katalin tárgyalási dilettantizmusának. Ha már így alakult, csütörtökön szavazzon nemmel a testület arra, hogy a fiatalokat – és ezzel együtt a még megmaradt ifjúsági életet – kivigyük a belvárosból.

Herman Ottó Emlékpark fejlesztése
Miskolc főterét még együtt, a miskolciakkal terveztette a városvezetés. A Csanyikba álmodott park azonban úgy tűnik, túl messze van a városközponttól, hiszen az ötletelésből már kihagyták a lakosokat. Így sikerülhetett, hogy a tervekből egy Sámán-park képe rajzolódik ki. De kérdés az is, hogy, ha a szocialisták fejlesztéseit látványberuházásnak nevezi a jelenlegi városvezetés, akkor erre mi a megfelelő jelző. Arról nem is beszélve, hogy a pályázat hemzseg a szakmaitlanságtól.

2011-es pályázati tevékenység
A tények és a számok makacs dolgok; a fideszes városvezetés pályázati aktivitása meg sem közelíti az általuk sokat bírált miskolci szocialistákét. Olyannyira nem, hogy a közelmúltban megjelent kiadványukban a szocialisták által elkezdett fejlesztésekkel próbálták megtéveszteni a miskolciakat. Ez nemcsak szánalmas, de előrevetíti Miskolc szomorú jövőjét is: a városvezetésnek fogalma sincs, milyen fejlesztéseket kíván végrehajtani. Alkalmatlanok arra, hogy lobbizzanak Miskolcért, de még ötletük sincs, hogy mit szeretnének.

Rendőrségi beszámoló
Úgy tűnik, a 2010 – es miniszteri ígéret csak ígéret maradt, hiszen a számok, és a statisztikák közel sem azt mutatják, hogy „két hét alatt rendet” tettek. A kormány politikájának köszönhetően az elszegényedett emberek száma rohamosan nő, közülük néhányan – családjuk fenntartásának érdekében – a bűn útjára lépnek. A környező falvakból is, sajnos, egyre többen látnak lehetőséget a „nagyvárosi bűnözésben”. A városőrség és településőrség megszüntetésének kárát a lakosság és az egyébként is túlterhelt rendőrség látja, valamint azon városrészek – például Lyukó -, amelyek magukra maradtak.

Szegedi Márton (Jobbik) frakcióvezető

Kollégiumi átszervezés
A Jobbik a leghatározottabban elutasítja a Központi Leánykollégium megszüntetésére irányuló fideszes javaslatot, amely hemzseg a csúsztatásoktól. Nem igaz, hogy a kollégium kihasználtsága alacsony, mint ahogy az sem, hogy a Karacs Teréz Kollégium képes fogadni a diákokat, annak műszaki állapota ugyanis néhol életveszélyes. Az átszervezés egyetlen valós oka az ingatlanhasznosítás, ami jelzi, hogy a Fidesz az oktatást továbbra csak a szavak szintjén tekinti stratégiai ágazatnak, s bármikor képes pénzzé tenni, eladni városunk jövőjét.

Herman Ottó Park fejlesztése
A Herman Ottó Emlékpark jelenlegi állapotában hűen kifejezi, mivé lesz Miskolc, ha a szocialisták élősködnek rajta. A sokkal többre hivatott park a Jobbik szerint megfelelő helyszíne lehet az őstörténet miskolci zászlóshajójának számító, de eddig a közönség elől méltatlanul elrejtett Szeleta-kultúra bemutatásának. Az emlékpark kialakítását frakciónk támogatja, különös tekintettel arra, hogy az teljes egészében pályázati forrásból valósulhat meg.

2011-es pályázati tevékenység
A város pályázati tevékenysége tükrözi a helyi Fidesz-KDNP kiszolgáltatott és értékzavaros politikáját. A városvezetés a pályázatokat nem egy megtervezett gazdasági stratégia mentén nyújtja be, hanem aszerint, hogy az Orbán-kormány illetve az Európai Unió mire hajlandó Miskolcnak forrásokat biztosítani. Így fordulhat elő, hogy míg a városvezetés cigánytelepek fejlesztése címszó alatt 150 millió forintra pályázott, addig például a mostani közgyűlésen a közbiztonság javítása érdekében mindössze 10 millió forintra kíván pályázatot benyújtani.

Rendőrségi beszámoló
A városvezetés katasztrofális közbiztonságot örökölt a szocialistáktól. A rendőrségi beszámolóból egyértelműen kiderül, hogy ezzel a helyzettel a Fidesz nem tudott mit kezdeni, amit jelez a gyilkosságok és a betöréses lopások számának folyamatos emelkedése is. Így, bár a traffipaxoknak köszönhetően a közlekedés rendészetnek kifejezetten jók a statisztikai mutatói, a bűncselekmények száma továbbra is meghaladja az MSZP 2009-es évének szintjét. A „két hét alatt rendet teszünk” szlogen helyett a „két év alatt sem változott semmi” valósult meg.