Negyedszázados jubileumát ünnepli Miskolcon a háziorvosi egyesülés

Akt.:
Dr. Boda Péter gyermekorvos átveszi az elismerést dr. Kriza Ákos polgármestertől
Dr. Boda Péter gyermekorvos átveszi az elismerést dr. Kriza Ákos polgármestertől - © Fotó: Kozma István
Miskolc – Pontosan 25 évvel ezelőtt alakult meg a Miskolci Vállalkozó Háziorvosi Rendszert Működtető Egyesülés.

Az országban azóta is egyedinek számító szervezetet anno a háziorvosok és a házi gyermekorvosok két érdekvédelmi egyesülete és az őket támogató két alapítvány hozta létre – tudjuk meg Soltész Rudolftól az egyesülés vezetőjétől. Az MVHR Egyesülésnek az orvosok nem tagjai. A jogrendszer tagként az alapító szervezeteket definiálja, ezért direkt beleszólása az orvosoknak nincsen a szervezet munkájába. Véleményüket az érdekképviseletek delegáltjai által a taggyűlésen fejthetik ki. Az Egyesülés speciális helyzetéből eredendően mégis nyitott – nincsenek zárt vezetői ülések, bárki megkeresheti gondjával vagy ötletével a menedzsmentet.

A háziorvosok és a házi gyermekorvosok az MVHR Egyesüléshez úgynevezett szolgáltatási szerződéssel kötődnek. Jelenleg B.-A.-Z. – megyéből összesen 224 praxist képviselnek 56 települést felölelve.

Negyedszázad

A miskolci Háziorvosi Egyesülés tehát 25 éve mint szakmai, érdekvédelmi és gazdasági társaság működik egyre eredményesebben. Részben segítséget vállal közfeladatok szervezésében, koordinálásában, a biztonságos háziorvosi ellátás biztosításában tölt be a megyeszékhely mindenkori vezetésével egyeztetett feladatokat. Másrészről az Egyesülést alapító érdekvédelmi szervezetek által összegyűjtött és megfogalmazott kéréseket képviseli és támogatja az egészségpolitikai és gazdasági döntéshozók előtt. E munkájában a szokásjognak és a kivívott rangjának megfelelően más településektől eltérően nagyobb mozgástérrel rendelkezik. Nincs titok, de van néhány meghatározó jellemzője a szervezetnek, ami máshol hiányzik: ilyen a közösségformáló erő, az összetartozás felelőssége, a heterogenitás és a homogenitás összhangjának folyamatos biztosítása, a nyitottság és befogadókészség a változások kezelésében, a minőség iránti igényesség, a politikai és gazdasági függetlenség megőrzése.

Az MVHR Egyesülés a megalakulása után évekig bérelt irodában tevékenykedett, majd 1995-ben vásárolta meg, majd több lépcsőben újította fel a jelenleg is használt 700 négyzetméteres Baross Gábor utcai épületet. Köszönetet érdemelnek Szalay Lajos és Szász Endre grafikusművészek, akik „testre szabott” ajándék képeikkel díszítették az itt lévő irodákat. 1996-ban avatta fel a miskolci Háziorvosi Egyesülés a Debreceni Egyetemmel közösen kialakított oktatóközpontját, ahol azóta is a megye háziorvosainak és házi gyermekorvosainak az akkreditált továbbképzése folyik. Érdekesség, hogy az akkori ünnepségen jelen lévő népjóléti miniszter kiemelte, hogy a miskolci háziorvosi szervezet működése modellértékű és elismerésre méltó módon önellátó. Még ebben az évben dr. Felszeghi Sára alap­ötletét kidolgozva a miskolci Háziorvosi Egyesülés létrehozta az ország első, vállalkozási alapon működtetett foglalkozás-egészségügyi központját, amely ezt követően a minőségi ellátásnak köszönhetően 2000-től a Semmelweis Egyetem akkreditált oktatási helyévé vált – tájékoztat az igazgató.

Túl a városon

Az MVHR Egyesülésnek az első 10 évében orvosigazgatója volt, dr. Szűcs László személyében, aki kialakította a mai napig jól működő szervezeti struktúra alapelemeit. Irányításának időszakára tehető az Egyesülés elfogadtatásának összes sikere, a szakmai elismertség városon túli megteremtése. Második orvosigazgató dr. Munkácsi László menedzselte végig a szervezet irányításának átalakítását. Szemléletbeli és módszertani változtatásaival gyorsabbá, rugalmasabbá alakította az Egyesülésben folyó operatív munkát. Önkormányzati és egészségpolitikai kapcsolatépítésben végzett tevékenysége révén nyílt lehetőség a későbbiekben Miskolc város és az Egyesülés közötti együttműködési megállapodások megkötésére – ismerteti az egyesülés vezetője.

A harmadik, immár 15 éve itt lévő igazgató, Soltész Rudolf pályáztatás útján nyerte el beosztását. Az akkori Igazgatótanács dr. Palla Sándor elnök vezetésével olyan menedzsert keresett – és ezúttal nem háziorvost – aki képes korábbi referenciái alapján megvalósítani a szervezet gazdasági stabilitását és további fejlesztését. Az Ő koncepcióját fogadta el ekkor a Háziorvosi Egyesülés, miszerint a megye más településeinek háziorvosai felé is történjen meg a nyitás és csatlakozzanak a szakmai szervezethez. Az akkori 119 háziorvosi praxis rövid idő elteltével lett 224-es számmá, ami manapság stabilan alkotja a partneri létszámot.

Bővülő szolgáltatási kör

Időközben jelentősen bővült az MVHR Egyesülés által kínált szolgáltatások köre, illetve a közösségformáló rendezvények, rekreációs programok mennyisége is, az akkor még meglévő dr. Haulik László vezette Nil Nocere alapítvány bevonásával. Ma már az új jogszabály által megkövetelt háziorvosi feladatok döntő többségét az MVHR Egyesülés fogja össze elsősorban flottaszerződések megkötésével, más városokhoz képest sokkal kedvezőbb feltételekkel. Így az orvosi rendelőkben kötelező vonalas telefonszolgáltatást, az internetet, a veszélyes hulladék elszállítását és ártalmatlanítását, a tűz és munkavédelmi oktatást és felülvizsgálatot, az infekciókontroll-tervet és a minőségbiztosítási feladatokat is. A legkedvezőbb áron kapják a szervezethez tartozó praxisok az orvos-nővér kötelező szakmai felelősségbiztosítást és most a legújabb jogszabályi előírásnak megfelelő GDPR (személyes adatvédelmi) szabályzatot is. Sokan úgy tartják jó érzés manapság tehát ehhez a szakmai közösséghez tartozni.

A legtöbbet tenni

Kérdésünkre, hogy meddig tartható fenn még-e szervezet Soltész Rudolf elmondja: Sok múlik a jelenlegi, de egykori alapító tagszervezetek vezetőinek hozzáállásán. A Praktizáló Orvosok Szövetségének (POSZ) elnöke dr. Poncsák Csaba és a Gyermek Alapellátásban Praktizáló Orvosok Szövetsége (GYAPOSZ) elnöke dr. Simkó Róbert remélhetően úgy érzi, hogy mindig lehet találni újabb és újabb megoldandó feladatokat. A meglehetősen nagy létszámú orvosközösség érdekében pedig érdemes jó célokért, jó érzésű, tisztességes emberek vezetésével, az értelmes és gondolkodó háziorvosokért és házi gyermekorvosokért a lehető legtöbbet megtenni, amíg a háziorvosi közösség úgy fogja továbbra is érezni, hogy jó érzés a jövőben is az Egyesüléshez tartozás, hiszen ez a közösség számukra a biztonság, a védelem, és az elérhető nyugalom.

Pap Gyula


A címzetes főorvosok névsora (130 fő)

Fogorvosok (44 fő)

Dr. Bakos Margit
Dr. Barnóczky Erika
Dr. Botka Zsuzsanna
Dr. Csépányi Adrien
Dr. Csepregi Enikő
Dr. Csokonay László
Dr. Csontó-Szarka Erika
Dr. Dapsy Endre
Dr. Darvas Zsuzsanna
Dr. Dicsőfi Sándor Zsolt
Dr. Erdősi Mária
Dr. Faragó Ildikó
Dr. Fedor Krisztina
Dr. Fülöp Ilona
Dr. Gőz Imre
Dr. Hajdú Gabriella
Dr. Istók László
Dr. Janovszky Márta
Dr. Joós Teréz
Dr. Kecskés István
Dr. Kerekes László
Dr. Kiss Ildikó
Dr. Komlóssy Attila
Dr. Kovács Anzséla
Dr. Kozák Andrea
Dr. Krenyitzky Györgyi
Dr. Márkus Zsuzsanna
Dr. Mélász-Szigetvári Andrea
Dr. Német Hajnalka
Dr. Nevelits Katalin
Dr. Perge Andrea
Dr. Rácz Andrea
Dr. Rakaczki Zsuzsanna
Dr. Sógor Anikó
Dr. Somodi Judit
Dr. Soós Tamás
Dr. Sutóczki Zoltán
Dr. Szabó Marianna
Dr. Szederkényi Zsuzsanna
Dr. Szombathelyi Mária
Dr. Tímár Judit
Dr. Trója Gabriella
Dr. Zádor Adrienn
Dr. Zsúdelné Dr. Lajos Edit

Házi gyermekorvosok (24 fő)

Dr. Balogh Enikő
Dr. Boda Péter
Dr. Cserhalmi Katalin
Dr. Csürke Margit
Dr. Dorgai Judit
Dr. Dudás Katalin
Dr. Gáspár Ágota
Dr. Kovács Éva
Dr. Kovács Éva Mária
Dr. Lőrinczi Jolán
Dr. Nagy Zsuzsanna
Dr. Nsossoné Dr. Nagy Franciska
Dr. Oláh Ibolya
Dr. Orosz Imre
Dr. Petercsák Edit
Dr. Simkó Róbert
Dr. Soós Ágnes
Dr. Stunya Edina
Dr. Tóth Ilona
Dr. Török Lajos
Dr. Üveges Zsuzsanna
Dr. Vékony Emese
Dr. Veres Irén
Dráviczkiné Dr. Naár Éva

Felnőtt háziorvosok (62 fő)

Dr. Balyi Gizella
Dr. Bártfay Anikó
Dr. Béres Imre Sándor
Dr. Blága Izabella
Dr. Bobula Zsuzsanna
Dr. Czenke Antal
Dr. Csatlócki István
Dr. Csongrádi Csaba
Dr. Fekete – Gálfi József
Dr. Fülöp Judit
Dr. Gecse János
Dr. Gödry György
Dr. Gönczi Ibolya
Dr. Görgei Tibor
Dr. Gyarmati Tamás
Dr. Győrbíró Annamária
Dr. Hadas Éva
Dr. Hintalan János
Dr. Janoczkó Erzsébet
Dr. Kertész Éva
Dr. Kiss Bertalan
Dr. Kopcsa Dénes
Dr. Kovács László
Dr. Kovács Pál
Dr. Kőhalmi György
Dr. Krammer Marianna
Dr. László Judit
Dr. Majzik Péter
Dr. Márk Miklós
Dr. Marossy Péter
Dr. Melika Izabella
Dr. Mohamed Shah Alam
Dr. Molnár István
Dr. Munkácsi László
Dr. Nagy Zsuzsanna
Dr. Novák Marianna
Dr. Örkényi Dorottya
Dr. Pál Marianna
Dr. Pásztohy Gyöngyi
Dr. Ráduly Sára
Dr. Ragány Tünde
Dr. Sass Irén
Dr. Simay Attila
Dr. Sója Szabolcs
Dr. Soós László József
Dr. Steer Marianna
Dr. Szabó Anna
Dr. Szabó Kató
Dr. Szakács Imre
Dr. Szarka Zoltán
Dr. Székely Annamária
Dr. Szobeczki Csanád
Dr. Szűcs László
Dr. Takács Erzsébet
Dr. Tóth Klára
Dr. Tóth Sándor
Dr. Tóth Zita
Dr. Ujaczki Mária
Dr. Ujj Róbert
Dr. Vajvoda Julianna
Dr. Varga Erzsébet
Dr. Wirtz Ferenc