Négy önálló iskola a kistérségben

A tarcali iskolásoknak eleve nem voltak gondjaik
A tarcali iskolásoknak eleve nem voltak gondjaik
Bodrogkeresztúr, Taktabáj, Tarcal, Tokaj – A pátrián belül a felsorolt települések működtethetnek általános iskolát.

Májer Józsefbodrogkeresztúri polgármester szerdán tájékoztatta lapunkat arról, hogy a település százhuszonhat éve alapított általános iskolája meg tudta őrizni oktatási státuszát ebben a nehéz időszakban. – Ez azt jelenti, hogy az alapfokú tanintézmény határozatlan ideig önálló maradhat. Miért fontos ez – tette fel a kérdést, majd meg is válaszolt rá a polgármester. – Nem kivagyiságból, gőgösségből akarja megtartani a vezetőség az önállóságot, azonban felelősséggel kell ragaszkodnunk hozzá. A kérdések halmaza között szerepel az is, hogyan tudjuk úgy nevelni a fiatalokat, hogy hűséges polgárai maradjanak a községnek. Az összevonások ugyanis kiszakíthatják környezetükből a fiatalokat, már-már csak aludni járnak majd haza, nincs lelki összeköttetés a szülőhellyel, sorolhatom az aggályokat. Ezek fényében szívből örülök, hogy Taktabáj is megkapta az önállóságot.

Nagy az öröm

Megkeresésünkre Virág Zoltánnétaktabáji polgármester elmondta, nagyon sok küzdés előzte meg a sikert. – Nagy az öröm, ez volt az egyik célom, vágyam. Ha egy községben nincs iskola, óvoda, az egy kicsit kihalófélbe kerülhet. Persze a gyermekek és szülők is nagyon boldogok, és ez a legfontosabb. Iszonyatosan sokat dolgoztunk, HEFOP pályázaton nyertünk, ami nem kis dolog egy kisebb település életében – mondta Virág Zoltánné. A tarcali Klapka György Általános Iskola eleve önálló maradt, itt nem voltak kétségbeesésre okot adó gondok, az oktatási törvény szerinti gyermeklétszám nem indokolta a társulással járó nehézségek megoldását. Másrészt a tanintézmény hatalmas átalakuláson ment át a közelmúltban, nem csak bővítették az épületet, de eszközökben is fejlesztették. Tokaj is rendben van, viszont itt már egy megállapodásról is hírt kaptunk.


Megegyezés
Megszületett a megállapodás Bodrogkisfalud és Tokaj között az alapfokú oktatási ellátásról – adott tájékoztatást Májer János tokaji polgármester. – A két település képviselő testületének tudomásulvételével koordináltak a tanügyi és pénzügyi szakemberek arról, hogy társult formában hogyan lehetne megoldani a Bodrogkisfalud község oktatási problémáját, ami kizárólag a gyereklétszám lecsökkenéséből adódott. A szakemberek megállapították, mindkét település számára előnyös, hogy a Bodrogkisfaludi iskola és óvoda a Tokaji Alapfokú Nevelési Oktatási Intézmény tagintézményévé váljon. Bodrogkisfaludon helyben maradnak az óvoda és az általános iskola alsó tagozatos osztályai, Tokajba kerülnek a felső tagozatos gyerekek. A diákok Tokajba történő átszállításáról a város és kistérség gondoskodik egy újonnan beszerzésre kerülő, minden igényt kielégítő iskolabusszal, ahol felnőtt felügyelet is lesz. A megállapodás Bodrogkisfalud számára azért előnyös, mert a település a megállapodás megkötése folytán pályázhat az Önhibáján Kívül Hátrányos Helyzetű Önkormányzatok kiegészítő támogatására, az alapfokú oktatással összefüggő többletkiadásai pedig megszűnnek. Tokaj esetében előnyt az jelent, hogy a társult formában átjáró gyerekek után a város kiegészítő normatívát vehet igénybe.

 

Kapcsolódó cikkek: