“Ne csak papíron létezzen a jogegyenlőség”

“Ne csak papíron létezzen a jogegyenlőség”
Lenkovics Barnabás, az állampolgári jogok országgyűlési jogok biztosa úgy érzi, egyre szűkülnek a magyarországi kistelepülések lehetőségei.

– A kistelepüléseken bezárt postahivatalok ügyében indított vizsgálatáról szóló jelentésében így fogalmaz: ,,csak annak az uniónak van jövője, amely az egyéni esélyegyenlőségi igényeket és a helyi, lokális érdekeket tiszteletben tartja.

– Ma Magyarországon az állam a jogegyenlőséget papíron könnyedén biztosítja – mondta Lenkovics Barnabás. Ahhoz azonban, hogy ne csak papíron létezzen a jogegyenlőség, az esélyegyenlőséget tényleges intézkedésekkel kell előmozdítani. Ezekkel a megállapításokkal elvileg mindenki egyetért, aki európai polgárnak tartja magát. Ha ez így van, akkor kérdem én, ezt szolgálja a kistelepülési iskolák-, óvodák bezárása, a kisvasutak megszüntetése, a helyközi buszjáratok ritkítása, az orvosi ellátottság fokozatos sorvadása, vagy éppenséggel a kistelepülési postahivatalok törvényileg lehetővé tett bezárása? Hazánkban ma minden szempontból egyre nehezebb helyzetben élnek a kistelepüléseken élők. Hangsúlyozom, a Magyar Posta Rt. bevezetett intézkedése az EU-előírásoknak megfelelt. A puding próbája azonban az evés, és az azóta elvégzett vizsgálatok azt bizonyítják, a szolgáltatás színvonala csökkent. Ez pedig nem engedhető meg.

– A Postatörvény megváltoztatásáért polgári kezdeményezést indított Zempléni Településszövetség is ezt tűzte ki célul, amikor kimondták: ,,A demokrácia nem létszámfüggő”.

– Ennél pontosabban nem is lehetne fogalmazni. Meg kellene már érteni végre, itt a kistelepülések nem a Magyar Posta Rt-vel hadakoznak. Nem arról van szó, hogy a mobilpostai szolgáltatás rossz, hiszen ahol eddig semmilyen postai szolgáltatás nem volt, ott hatalmas előrelépés a mobilposta megjelenése. Arról van szó, hogy csak ott vezethessék be a mobilpostai szolgáltatást, ahol azt a település maga is igényli. Tessék a postának a szolgáltatások színvonalával, azok bővítésével ezt kiérdemelni. Itt a hatalmas lehetőség, hogy a huszonegyedik század kihívásainak megfelelően legyen ott a szélessávú internethozzáférés lehetősége a legkisebb falu legeldugottabb utcájában is. A posta egyetlen lehetősége megítélésem szerint a korszerűsítés, nem a visszafejlesztés. Az EU-s források is ezt az irányt támogatják. Amennyiben nem ez történik, félő, hogy a Magyar Posta Rt. maga alatt vágja a fát.

– Jelentésében javaslatot tesz a Magyar Posta Rt.-nek a kistelepülésekkel történő megállapodásra, valamint arra, hogy az országgyűlés módosítsa a Postatörvény az esély- és jogegyenlőséget véleménye szerint sértő pontját. Ezek a javaslatok kötelező jelleggel bírnak bárkire nézve is?

– Az állampolgári jogok országgyűlési hivatala egy úgynevezett puha intézmény. Az ombudsman csupán ajánl, nem diktál, viszont ezeknek az ajánlásoknak politikai súlya kell, hogy legyen, hiszen az állampolgárok érdekeit, jogait, annak érvényesíthetőségét képviseli. Amennyiben erre az ajánlásomra nem érkezik válasz, akkor következő lépésként az országgyűlés szakbizottságai elé terjesztem az ügyet, de ha kell, akkor az éves országgyűlési beszámolóm keretében a Parlamentet kérem, hogy tárgyalják meg a javaslatomat – mondta végezetól Lenkovics Barnabás.

Bánhegyi Gábor