NAV: Tájékoztató az EKÁER-hez kapcsolódó útszakasz-mentesítés feltételeiről

Miskolc – Az NGM rendelet megteremtette egyedi mentességként az útszakasz-mentesítés lehetőségét.

Egyedi mentesség kizárólag azon adózó számára biztosítható:

  • amelynek a bejelentés évét megelőző második adóévben (jelenleg 2013-ban) az éves nettó árbevétele elérte vagy meghaladta az 50 milliárd forintot, saját termelésű készlet értékesítéséből származó nettó árbevétele elérte vagy meghaladta a 40 milliárd forintot, szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,
  • a bejelentés időpontjában adószáma nincs felfüggesztve.

A fenti feltételeknek megfelelő adózó:

  • a NAV-tól kérheti, hogy
  • gyártásszervezésének sajátosságára tekintettel
  • meghatározott belföldi felrakodási cím és belföldi kirakodási (átvételi) cím közötti,
  • teljes egészében belföldi közúti szakaszon történő közúti fuvarozással járó tevékenység mentesítését,
  • amennyiben a felrakodási és a kirakodási cím közötti távolság legfeljebb 20 kilométer és a fuvarozás gyakorisága okán a napi bejelentés aránytalan terhet jelent az adózó számára.

Az eljárás megindításához kötetlen formában, írásban kell a kérelmet benyújtani , melyhez mellékelni kell az indokokat alátámasztó dokumentumokat, nyilatkozatokat. A kérelem elbírálásának határideje 30 nap. Adózót az engedélyező határozat jogerejétől kezdődően illeti meg az egyedi mentesség, ami határozott időtartamra, egy évre szól és meghosszabbítható.

A fenti rendelkezésekkel kapcsolatban bővebb tájékoztatás kérhető telefonon a NAV Általános Tájékoztató Rendszeren (06-40/42-42-42) keresztül.

– dr. Körtvélyesi Zsuzsanna, Nemzeti Adó- és Vámhivatal sajtóreferens, főosztályvezető –