NAV: Időszakos elszámolású ügyletek július 1-től

Miskolc – 2015. július 1-től, ha a felek a könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási szolgáltatásról időszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben állapodnak meg, vagy a szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg, a teljesítés napja az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja.

Ettől eltérően a teljesítés napja

  • a számla-, nyugtakibocsátás időpontja, ha az ellenérték megtérítésének esedékessége és a számla (nyugta) kibocsátásának időpontja megelőzi az időszak utolsó napját.
  • esedékesség időpontja, de legkésőbb az időszak utolsó napját követő 30. nap, ha az ellenérték megtérítésének esedékessége az érintett időszak utolsó napját követő időszakra esik.

Ezt a szabályt olyan esetekben kell először alkalmazni, amelyeknél az időszak kezdő napja és a fizetés esedékessége is 2015. június 30-át követő időpont.

A fenti rendelkezésekkel kapcsolatban bővebb tájékoztatás kérhető telefonon a NAV Általános Tájékoztató Rendszeren (06-40/42-42-42) keresztül.

– dr. Körtvélyesi Zsuzsanna, Nemzeti Adó- és Vámhivatal sajtóreferens, főosztályvezető –