Vízkereszt – Napkeleti bölcsek: a három királyok

Akt.:
Albrecht Dürer: A királyok imádása
Albrecht Dürer: A királyok imádása - © Fotó: adorans.hu
Miskolc – A keleti egyházakban sokáig nem különült el Jézus születésének, illetve a napkeleti bölcsek látogatásának megünneplése.

Az evangélium szerint a bölcsek a betlehemi csillagot követve mentek Júdeába, hogy kifejezzék hódolatukat a zsidók újszülött királyának.

Miután Jeruzsálemben hiába keresték, Heródes király Betlehembe küldte őket, ahol megtalálták a gyermeket, akinek aranyat, tömjént és mirhát ajándékoztak.

A napkeleti bölcsekről Máté evangéliuma ír, de nevüket, származásukat, sőt számukat sem említi.

A hármas számra Órigenész ókeresztény egyházatya következtetett az ajándékok számából, de szimbolikus jelentőséggel is bír: utalhat a Szentháromságra, vagy Krisztus méltóságaira (az arany királyságára, a tömjén istenségére, a mirha emberi mivoltára) is. A Szentírás bölcseknek nevezi őket; csak a középkor óta feltételezték hogy királyok lettek volna, részben gazdagságuk, részben a 71. zsoltár jövendölése alapján.

– ÉM –