Nagy a szakadék a BÉM ügyében

Nagy a szakadék a  BÉM ügyében
Sajókeresztúr – A Sajóvölgye Környezetvédelmi Egyesület jogi képviselője, dr. Kovács István arról értesítette lapunkat, hogy négy településen a BÉM Zrt. tevékenysége rendkívüli mértékű bűzhatást okoz.

Sajókeresztúrban, Szirmabesenyőben, Sajóbábonyban, Sajóecsegen, ezen felül Miskolc északi részén, amely több mint 10 ezer lakost érint, a BÉM Zrt. tevékenysége irritálja a lakosok egy részét.

Valami bűzlik

Ennek következtében az említett helyeken rendszeresen megtörténik, hogy a bűz miatt lehetetlen a szabadban tartózkodni, és kedvezőtlen széljárás esetén szellőztetni sem lehet. Jelentős mennyiségű füstöt kap továbbá a 26–os út, ahol naponta több ezren közlekednek. Dr. Kovács István szerint a BÉM egy 2002-ben kiadott és névleg 2008. novemberéig érvényes környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik, azonban 2006. január 1. napján hatályba lépett az egységes környzethasználati eljárásról szóló 314/2005 (XII. 25.) kormányrendelet, amely szerint a BÉM által folytatott tevékenység 2007. október 31. után kizárólag egységes környezethasználati engedély birtokában folytatható.

Tény, hogy a BÉM nem rendelkezik egységes környezethasználati engedéllyel, mivel az engedély iránti kérelmét az Országos Környezetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség jogerős határozatával elutasította. Az egyesület álláspontja szerint tehát a BÉM 2007. október 31. óta jogellenesen működik. A Főfelügyelőség határozata pedig azt mutatja, hogy a BÉM nem felel meg  a hatályos jogszabályokban foglalt feltételeknek, engedély a részére nem adható.
A BÉM tevékenysége a fentiek alapján olyan engedély nélküli, súlyos környezetszennyezést valósít meg, hogy az egyesület környezetkárosítás bűntettének alapos gyanúja miatt feljelentést tett, amelynek alapján a megyei rendőrfőkapitányság folytat nyomozást.

A legújabb információnk az, hogy a BÉM keresettel támadta meg a Főfelügyelőség jogerős határozatát. Egyben azt is kérte a bíróságtól, hogy a jogerős határozat végrehajtását függessze fel. Természetesen az egyesület mindent megtesz azért, hogy a jogerős határozatban foglaltak érvényesítésre kerüljenek, ennek szellemében mi is beadtuk a bíróságnak az ellenkérelmünket. Ezzel összefüggésben egyesületünknek az a határozott jogi álláspontja, hogy a Főfelügyelőség határozatának felfüggesztésére nincs jogi lehetőség, a hatóságoknak  a BÉM tevékenységének megtiltásáról kell rendelkezni a működéshez szükséges engedélyek hiányára tekintettel– mondotta végezetül dr. Kovács István.

Bodáné dr. Csutorka Andrea, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség sajtóreferense arról tájékoztatta lapunkat, hogy csak a későbbiekben kívánnak nyilatkozni az akut ügyben.

Útlevél Európába

Az üzemeket, gyárakat nyitni, építeni, üzemeltetni kell, s nem „be kellene zárni”! A Borsodi Érc, Ásvány-és Hulladék Hasznosító Mű Zrt. (BÉM Zrt.) a 41 éves múltjának megfelelően jelenleg is a kohászati vasgyártáshoz szükséges agglomerát alapanyagot gyárt.Ez az alapanyag a térségnek és a mű munkavállalóinak ( jelenleg közel 200 fő ) útlevél Európába, az Európai Unióba – jelentette ki Baptiszta Tibor vezérigazgató. Ennek köszönhetően a térség komoly fellendülésre, növekedésre számít, számíthat. A felhasznált alapanyagaink az iparban keletkező, másodlagos alapanyagok az Európai Uniós előírásoknak megfelelően (“Fe” vastartalmú anyagok). Ezek pontos felsorolása a www.bemrt.hu honlapon található.

Számunkra legfontosabb a környezetvédelem! Nem hulladékégetést végez a mű, hanem anyagában 100 százalékos újrahasznosítást. Az új uniós szabályzatnak megfelelően e kohászati anyagok hulladék státuszba kerültek. Természetesen a mű, mivel együtt halad az előírásokkal, szabályzatokkal, ennek köszönhetően e minden anyagra rendelkezik certifikációval. Nem felel meg a valóságnak az az állítás, hogy a BÉM engedély nélkül működik –állítja határozottan Baptiszta Tibor. Jelenleg ugyanis az engedélyezési eljárás
folyamatban van, a BÉM működése a jogszabályi előírásoknak megfelel.Tény, hogy az engedélyezési eljárás hosszúra nyúlik, ezt azonban az is befolyásolja, hogy a Sajóvölgyi Környezetvédelmi Egyesület vezetői több esetben alaptalan, és félrevezető információkkal –mint ezt a sajtó jelen megkeresése is igazolja – vezették félre az engedélyező hatóságok munkáját.

A bűzhatás nem a BÉM-ből ered! A BÉM telephelye semmilyen bűzhatást nem okoz, az itt tárolt anyagoknak nincs szaghatása. A termikus technológia pontforrásából származó füstgáz szaga jellegzetes kohászati szaghatás, ami nagyon távol áll a bűz fogalmától. A füstgázrendszeren folyó beruházások arra irányulnak, hogy teljesen kizárja azt, hogy extrém időjárás körülmények hatására se kerülhessen a füstgáz a talaj közelébe. A sajókeresztúri lakossági bejelentésekre minden esetben kivizsgálás indul és megállapítható, hogy a BÉM-el összefüggésbe hozható bűzhatásra vonatkozó bejelentések megalapozatlanok.

A Sajóvölgye Környezetvédelmi Egyesület BÉM engedélyeire tett megállapításai nem helytállóak, mivel az engedélyezési eljárás még nem zárult le. A térség, több generációs kiváló kohász és bányász szakembereinek, a már látható foglalkoztatási lehetősége megindult. Elsődleges célom a környezetvédelem mellett, a kiváló és több ezer embert érintő foglalkoztatás fellendítése a borsodi térségben. Ezért érthetetlen számomra miért a sajtó és a hatóság előtt folyik a vádaskodás.

B. Gy.

 

Adatok a BÉM–től

A tények a következők:Érvényes ISO minősítésekkel rendelkezik a BÉM, MSZ EN ISO
9001:2001, MSZ EN ISO 14001:2005, MSZ ISO/IEC 27001:2006. Folyamatos emisszió
mérésünk interneten látható, 15 percenkénti átlagértékek rögzítésével (ipari
jártasság a 24 órás). Soha nem volt határérték túllépésünk. Jelenleg a hatóságok által meghatározott emissziós határértékek egyharmadán üzemelünk. A Sajóvölgye Környezetvédelmi Egyesület vezetői és tagjai – annak ellenére, hogy a BÉM Zrt. több nyílt napot tartott – soha nem tartották fontosnak, hogy a telephelyen folytatott technológiát és tevékenységét megismerjék – mondotta végezetül Baptiszta Tibor vezérigazgató.

Kapcsolódó cikkek:


Tisztelt Olvasóink!

Fórumaink regisztráltak és moderáltak. Mindenkinek figyelembe kell vennie azonban a nyilvánosság jogi szabályozását. Hazánkban aki nagy nyilvánosság előtt a magyar nemzet, valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport, vagy a lakosság egyes csoportjai ellen gyűlöletre uszít, valakiről más előtt a becsület csorbítására alkalmas tényt állít, vagy híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ bűncselekményt, követ el.

Szerkesztőségünk ezért minden ilyen esetben automatikusan feljelentést tesz a BTK-ba ütköző közösség elleni izgatás, illetve rágalmazás (becsületsértés) alapos gyanúja miatt.

Az előbbiek figyelembevételével, a jelen cikkünkhöz való hozzászólás lehetőségét töröltük!