Művészetet is tanulnak Tiszadobon

Művészetet is tanulnak Tiszadobon
Az idén szeptember 1-jétől a tiszadobi tanintézet (teljes) neve: Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Új névtáblát is avattak a Széchenyi-évforduló alkalmából.  Cikkgyűjtemény Tiszadobról [.doc – 10KB]

Az iskola 340 tanulója közül 182-en jelentkeztek valamilyen művészeti ág művelésére – tájékoztatott Barkó Erika igazgató. – Népi- és társastánc-, zongora-, a festészet- és rajzoktatás mellett a színjátszást is választhatták a gyerekek.

Hetven százalék

Nem titok, hogy Tiszadobon sok halmozottan hátrányos helyzetű, főképp roma család él. Az általános iskolásoknak hetven százalékát ők teszik ki. Két éve a sajátos nevelési igényű gyerekek felzárkóztatása érdekében külön fejlesztő pedagógusokat is alkalmaznak. Bár integrált nevelés folyik az iskolában, matematikából és a magyarból külön foglalkoznak velük, és speciális tanterv szerint értékelik teljesítményüket.

Iskolaotthonos nevelés

A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek nagy száma miatt az ún. iskolaotthonos oktatást vezették be a 1–3. osztályosoknál, ami azt jelenti, hogy a tanórák végeztével délután 4-ig irányított szabadidős programban vesznek részt.

Specialitása a tiszadobi iskolának, hogy mivel a gyermekvárosban a szakiskola megszűnőben van, huszonkét állami gondozott gyermek is a Széchenyibe jár. A gyermekvárosból pedagógia asszisztenseket is átirányítottak ide. Rejetanyáról jár még be huszonkét gyermek.

Kedvenc a számítástechnika

A nehézségek ellenére több területen értek el figyelemre méltó eredményeket a tiszadobi gyerekek: kiválóan szerepeltek különböző szintű számítástechnikai versenyeken (oktató: Király János), jók voltak sportban (Fábri Zoltán, Szmereka István) és kémiából (Tóth Józsefné) is remekül teljesítettek.

– Györke László –