Munka indító fórum

Munka indító fórum
Bodrogkeresztúr – Elkezdődött a Dél-zempléni térség vidékfejlesztési stratégiájának felülvizsgálata.

Fórumot tartott a Dél-Zempléni Nektár LEADER Helyi Akciócsoport munkaszervezete a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának 2011. évi felülvizsgálatával kapcsolatban a bodrogkeresztúri faluházban. A gyűlésre azért volt szükség, mert az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) Irányító Hatósága kötelező feladatul adta a munkaszervezeteknek a munka indító fórum megszervezését.
 
Az ÚMVP keretében készülő helyi Vidékfejlesztési Stratégiák (HVS) elsődleges célja a helyi fejlesztési igények felmérése és azokra olyan válaszok megfogalmazása, melyek hozzájárulnak a vidék sajátosságainak megfelelő fejlesztéséhez. A célok közé a LEADER és egyéb források hatékony felhasználásának elősegítése is hozzátartozik.
A HVS végrehajtása során az elmúlt időszakban elért eredmények, az országban, és a világban zajló társadalmi és gazdasági folyamatok szükségessé teszik a HVS rendszeres felülvizsgálatát. Ez kiterjedhet, ki kell, hogy terjedjen a főbb célokra valamint az intézkedésekre. A HVS időszakos felülvizsgálata, frissítése biztosítja, hogy az adott LEADER Helyi Akciócsoport által lefedett térség folyamatosan változó fejlesztési igényeit valóban tükröző alapdokumentuma legyen.
 
A D. Z. Nektár Leader Nonprofit Kft. bodrogkeresztúri fórumán először Májer József polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. A település vezetője kiemelte a közös munka fontosságát és az együttműködésben rejlő lehetőségre hívta fel a figyelmet.
 
A fórumon bemutatták a Dél- Zempléni Nektár Leader Helyi Akciócsoport eddigi tevékenységét, eredményeit és ismertették a közösség jövőbeni feladatait. Az előadáson szó esett a tervezői csoport létrehozásának feltételeiről és a munkacsoport előtt álló tennivalókról.
 
A csoport tagjaivá választották egyhangú szavazással Czikora Jánost, a Tűzvirág Művészeti és Oktatási Egyesület elnökét; Hegedűsné Orosz Nórát, a HON Kulturális és Művészeti Alapítvány kuratóriumának elnökét; Heves Jánost, Sydnex Csomagolóanyag Gyártó Forgalmazó Kft. ügyvezetőjét; Lavota Gábort, a Felhegyi Kft ügyvezetőjét; Májer Józsefet, Bodrogkeresztúr polgármesterét és a Zempléni Településszövetség elnökét; Osika Józsefet, Tállya polgármesterét; Pásztor Tamást, a Fejlődő Tokajért Közhasznú Egyesület vezetőjét; Valler Józsefet, Bodrogkisfalud polgármesterét; Varga Lászlót, Takaharkány polgármesterét; Bűdi Károlyt, Alsódobsza  polgármesterét; Formanek Ferencet, a Tokaji Borecet Manufaktúra vezetőjét; Gógh Tibort, a Zempléni Nemzeti Parkért Szövetség képviselőjét; Molnár Pétert, a Patrícius Borház ügyvezető igazgatóját és Posta Györgyöt, a Tokaji Futball Club elnökét. A fórum helyszínén választották a tervezői csoport tagjai közé Szatmári Ilonát, bodrogkeresztúri keramikust. A szabályok szerint a munkaszervezet vezetőjének kötelessége részt venni a munkában. Dóka Jánost egyhangú döntéssel a tervezői csoport élére választották a jelenlévők.
 
„Az ésszerűség és a szakszerűség szempontjait szem előtt tartva és azokat figyelembe véve, a megalakuló – HVS felülvizsgálatot végző – csoport tagságának alapját célszerű, hogy azon személyek képezzék, akik az elmúlt időszakban a legtöbb időt és energiát áldozták a HACS működésével kapcsolatos információk feldolgozására: részt vettek a döntéshozatali mechanizmus különböző szakaszaiban, véleményükkel mindig helyes irányba terelték a munkafolyamatokban részt vevő kollégákat. A transzparencia elvét érvényesítve rendszeresen tájékoztatták a HACS tagokat az aktuális ügyekről, valamint kontrollt biztosítottak, őrködtek a szabályszerű működés, a pénzügyi rend, számviteli fegyelem állandó fenntartása érdekében” mondta el Dóka János, a Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit Kft. munkaszervezetének vezetője a tervezői csoport kiválasztásával kapcsolatban.
 
A HACS Döntéshozó Testületének/Taggyűlésének tagjai mindannyian a helyi vidéki élet különböző területén meghatározó szereplők, a helyi problémák ismerői. A tíz főből álló grémiumból egy, a vállalkozói szektort képviselő tag, a feladat fokozott időigényessége miatt az abban való részvételt felelősséggel vállalni nem tudja.
 
A HACS döntésének értelmében olyan személyek is bevonásra kerültek HVS felülvizsgálatot végző munkacsoportba, akik új ötleteket, az eddigiektől eltérő javaslatokat fogalmazhatnak meg a problémák megoldására a térségben, a borászat, a mezőgazdaság, az egészséges életmód, a sport, a környezet védelem területén, valamint a térség vállalkozói köreinek képviseletében.
 
Az IH által előírt szakmai munka elvégzéséhez szükség lesz a HVS felülvizsgálatát végző tagok folyamatos személyes részvételére, a határozatképes konzultációk lebonyolítása érdekében.