MSZP sajtótájékoztató: Tíz milliárd támogatás

Nyíregyháza – A kormányprogram célul tűzte ki, hogy a tanulók olyan korszerű és használható tudást kapjanak, amelynek segítségével egész életük folyamán képesek lesznek tanulni.

Ennek a célnak a megvalósításához a 2007. évi költségvetési törvény biztosítja a forrásokat, amelyek támogatás formájában válnak felhasználhatóvá 10 milliárd forint értékben.
Erről beszéltek csütörtöki sajtótájékoztatójukon Nagy László alpolgármester és Jeszenszki Andrásönkormányzati képviselő. Két és fél milliárdos keretösszeg áll rendelkezésre az esélyegyenlőséget, a felzárkózást segítő programok támogatására.

Az odaítélés feltétele, hogy az oktatási intézményben ne legyen szegregáció. Lehetőség lesz a sajátos nevelési igényű tanuulók tankönyvtámogatására is. Lehet kérni támogatást szakiskolákban zajló felzárkóztató oktatás támogatására. Ezután szakiskolák is részt vehetnek az Arany János Kollégiumi Programban.
A tárca közoktatás-fejlesztési célokat is támogat. Ilyen a minőségbiztosítás. A teljesítmény motivációs pályázati alap egy milliárd forintot tartalmaz, míg 350 milló jut az alapfokú művészetoktatási intézmények támogatására.

– Nagy István Attila –