MÁRCIUS 15. – Szegeden együtt ünnepeltek a pártok

Rendzavarás nélkül, közösen ünnepeltek, koszorúztak a pártok és a civil szervezetek Szegeden a Klauzál téri Kossuth szobornál. A csaknem másfélezres tömeg előtt a város legfiatalabb díszpolgára, Lékó Péter nemzetközi sakknagymester tartott ünepi beszédet.

Másfélszáz évvel ezelőtt a forradalmárok csak egyetlen dologban értettek egyet, a haza szeretetében és abban, hogy a forradalmat győzelemre kell vinni. A forradalmi ifjúság tagjai 1848-ban is ezernyi helyről érkeztek, másként képzelték el a jövőt, de a haza szeretete a nép felemelkedése iránti elkötelezettségük összekötötte a márciusi ifjakat – mondta Lékó Péter ünnepi beszédében.

Hangsúlyozta: eleink hittek egymás jó szándékában és tehetségében, tisztelték egymás nézeteit, és úgy gondolták, a haza, a szabadság és a demokrácia magasztos céljai érdekében különbözőségeik félretehetők és eltörpülnek

A nemzetközi sakknagymester szerint ez ma nagyon hiányzik Magyarországon.

A legalapvetőbb elvárás, hogy nem vonjuk kétségbe a másik magyarságát, hazaszeretetét és tisztességét csak azért, mert részletekről más a véleményünk – mondta Lékó Péter.