MÁRCIUS 15. – A Batthyány örökmécsesnél emlékeztek a forradalom miniszterelnökére

A március 15-i ünnepség a Batthyány-örökmécsesnél folytatódott, amelyen a közjogi méltóságok egyike sem vett részt, így elmaradtak a Kossuth téren hallható bekiáltások.

A közel félórás megemlékezésen – kevés érdeklődő előtt – 1848-as honvéd-egyenruhába öltözött hagyományőrzők karéjában először felidézték az első felelős kormány 200 éve született miniszterelnökének életútját, majd Holló József altábornagy, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója méltatta a szabadságharc leverése után kivégzett Batthyány Lajost. Kiemelte, hogy vezetésével fegyver és vér nélkül győzedelmeskedett a forradalom. Mai katonaként pedig arról beszélt, hogy Batthyány szervezte meg a forradalom honvédségét, amely sikerrel szállt szembe a császári osztrák haderővel.

Holló József végül megkoszorúzta a Batthyány örökmécsest. Az ünnepi menet ezután elindult a Nemzeti Múzeum felé.